biostatystyka wykorzystanie co to znaczy
Co znaczy wykorzystanie metod statystycznych w?. Co to jest zajmuje się robotą naukową i w związku.

Czy pomocne?

Biostatystyka - wykorzystanie metod statystycznych w pracy badawczej w naukach biomedycznych

Definicja z ang. Biostatistics - the use of statistical methods in research in the biomedical sciences, z niem. Biometrie - die Verwendung von statistischen Methoden in der Forschung in der biomedizinischen Wissenschaften.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,423 str., Wymiary: 170 x 235 mm , Waga: 0.77 kg
Zagadnienia: biostatystyka wykorzystanie
ISBN: ISBN 83-88778-24-2
Opis: Niniejsze opracowanie skierowane jest do każdego, kto zajmuje się robotą naukową i w związku z tym ma do czynienia ze statystyczną analizą wyników badań. Zostało ono pomyślane jako wstępne ukierunkowanie i zainteresowanie badacza określonymi procedurami analizy statystycznej, które są powszechnie służące przy opracowaniach danych w naukach przyrodniczych, biomedycznych czy farmaceutycznych. Podręcznik złożona jest zasadniczo z dwóch części, obejmujących wprowadzenie teoretyczne i przykłady i zadania. Bardziej zaawansowani Czytelnicy mogą pominąć teoretyczne wprowadzenie (albo także traktować tą część jedynie pomocniczo) i skupić uwagę wyłącznie na przykładach i zadaniach analizujących wyniki wybranych prac doświadczalnych. Podręcznik jest zbiorem użytecznych wskazówek, uwag i sugestii na temat tego, jakimi przesłankami powinniśmy się kierować przy wyborze właściwych metod analizy statystycznej, czego unikać, jak przeprowadzić analizę danych w taki sposób, by liczba uzyskanej informacji była jak największa, i jakie niepoprawne wybory mogą nas prowadzić do przekłamania naszych wniosków płynących z opracowania danych doświadczalnych...
Spis treści:
 • Część I PODSTAWY TEORETYCZNE METOD STATYSTYCZNYCH STOSOWANYCH W NAUKACH BIOMEDYCZNYCH
 • 1. Podstawowe zasady planowania eksperymentu naukowego
 • 2. Podstawowe definicje i terminy służące w statystyce
 • 3. Niektóre zagadnienia i problemy doboru właściwych metod statystycznych w opracowaniach wyników badań biomedycznych
 • 4. Testy istotności dla pojedynczej próby albo dwóch prób
 • 5. Testy istotności dla porównywania więcej niż dwóch prób - badanie wariancji
 • 6. Testy istotności dla proporcji
 • 7. Sposoby estymacji liczebności próby
 • 8. Transformacja danych - metody normalizacji rozkładu
 • 9. Ustalanie relacji pomiędzy zmiennymi:: zależności statystyczne i ciągi przyczynowo-skutkowe
 • 10. Tabele liczebności i statystyki oparte na charakterystyce testu chi2
 • 11. Sposoby wielowymiarowe
 • 12. Sposoby nieparametryczne
 • 13. Sposoby używane w badaniach populacyjnych i diagnostycznych
 • Część II. UZUPEŁNIENIA, PRZYKŁADY I ZADANIA
 • 14. Statystyki podstawowe, rachunek prawdopodobieństwa i rozkłady zmiennych
 • 15. Wykorzystania testów istotności dla pojedynczej próby
 • 16. Wykorzystania testów istotności dla porównywania dwóch prób
 • 17. badanie wariancji, testy porównań wielokrotnych i testy do oceny zgodności i biozgodności
 • 18. Określanie niezbędnej liczebności próby
 • 19. Wykorzystanie metod transformacji danych do normalizacji rozkładu
 • 20. Sposoby badania zależności statystycznych pomiędzy zmiennymi
 • 21. Odstające obserwacje
 • 22. Tablice czteropolowe i wielopolowe
 • 23. Wykorzystania wybranych analiz wielowymiarowych
 • 24. Wykorzystania metod nieparametrycznych
 • 25. Niektóre sposoby oparte na teście chi2 używane badaniach populacyjnych i diagnostycznych

Czym jest znaczenie w Słownik na B .