biostatystyka co to znaczy
Co znaczy Biostatystyka?. Co to jest ciekawą, dobrze napisaną i - co nieczęsto można powiedzieć o.

Czy pomocne?

Biostatystyka

Definicja z ang. Biostatistics, z niem. Biostatistik.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,410 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.77 kg
Zagadnienia: biostatystyka
ISBN: ISBN 83-233-1942-1
Opis: ,,(...)Publikacja ta jest pozycją bardzo wartościową, ciekawą, dobrze napisaną i - co nieczęsto można powiedzieć o książkach naukowych -»utrafioną w potrzeby rynku«. (...)Bezsporną zaletą książki jest dobrze przemyślany dobór materiału(...), a również silne oparcie całej prezentacji na konkretnych (bardzo popularnych!) programach statystycznych. Dlatego czytelnik otrzymuje wskazówki zarówno teoretyczne (odwołujące się do ujęć matematycznych i do formalnych wzorów), jak i może ćwiczyć praktyczne realizowanie obliczeń statystycznych z pomocą jednego z wielu pakietów gotowych programów''. Z recenzji prof. dr. hab. inżynier Ryszarda Tadeusiewicza
Spis treści:
  • Od redaktora 1. Przystępujemy do analizy statystycznej 2. Charakteryzacja obserwowanej albo badanej grupy. Charakterystyki podstawowe: miary położenia, miary rozproszenia 3. ABc weryfikacji hipotez 4. Test sprawdzający typ rozkładu cechy mierzalnej. Test Chi-kwadrat 5. Testy parametryczne 6. Testy nieparametryczne 7. Ocena różnic średnich pomiędzy różnymi populacjami i badanie danych uwzględniająca zmiany w momencie 8. Badanie zależności pomiędzy dwiema cechami niemierzalnymi. Tabele wielodzielcze. Test niezależności Chi-kwadrat 9. Estymacja i estymatory 10. Korelacja 11. Regresja liniowa 12. Zaawansowane sposoby statystyczne 13. Bonus 1. asoby statystyczne w internecie 14. Bonus 2. Elementy rachunku prawdopodobieństwa 15. Bonus 3. Metody doboru próby i obliczanie jej liczebności

Czym jest znaczenie w Słownik na B .