bioterroryzm zasady co to znaczy
Co znaczy zasady postępowania lekarskiego?. Co to jest do lekarzy i służb medycznych, w której.

Czy pomocne?

Bioterroryzm - zasady postępowania lekarskiego

Definicja z ang. Bioterrorism - principles of medical practice, z niem. Bioterrorismus - Prinzipien der medizinischen Praxis.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka plastikowa,221 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.37 kg
Zagadnienia: bioterroryzm zasady
ISBN: ISBN 83-200-2684-9
Opis: Jedyna na polskim rynku wydawniczym publikacja adresowana do lekarzy i służb medycznych, w której wyczerpująco omówiono zasady postępowania w razie ataku terrorystycznego z użyciem broni biologicznej. W części ogólnej czytelnik zapozna się z historią broni biologicznej, aktualnymi zagrożeniami, nowoczesnymi metodami przeciwdziałania im, sposobami wykrywania ataku biologicznego i identyfikacji użytego czynnika i zasadami postępowania lekarskiego w razie masowych ofiar. W części szczegółowej omówiono typowe choroby spowodowane poprzez broń biologiczną, między innymi wąglik, dżumę, ospę prawdziwą, tularemię, brucelozę, enterotoksynę gronkowcową, mikotoksyny. Zwrócono uwagą na rolę szybkiej diagozy i epidemiologii w dziedzinie niezbędnym dla lekarza pogotowia, lekarza pierwszego kontaktu i lekarza w szpitalu. Podręcznik powinna się znaleźć w podręcznej bibliotece każdego lekarza
Spis treści:
 • CZĘŚĆ OGÓLNA
 • Wprowadzenie
 • Historia broni biologicznej i bioterroryzmu
 • Aktualne zagrożenie - zjawisko bioterroryzmu
 • Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom bioterroryzmu
 • Wysiłki dyplomatyczne i polityczne w przeciwdziałaniu proliferacji broni biologicznej i bioterroryzmowi
 • Kryteria "idealnego" środka broni biologicznej
 • Możliwe kierunki rozwoju broni biologicznej
 • Detekcja i identyfikacja ataku biologicznego i perspektywy ich rozwoju
 • Współczesna diagnostyka wirusologiczna
 • Epidemiologia ataku bioterrorystycznego
 • Problemy logistyczne w ataku bioterroprystycznym
 • Postępowanie z ofiarami ataku terrorystycznego
 • CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA- TYPOWE CHOROBY WYWOŁYWANE Poprzez ATAK BRONIĄ BIOLOGICZNĄ
 • Wąglik
 • Dżuma
 • Tularemia
 • Bruceloza
 • Gorączka Q
 • Nosacizna i melioidoza
 • Choroba legionistów, zakażenia spowodowane poprzez bakterie z rodzaju Legionella
 • Ospa prawdziwa
 • Wirusowe gorączki krwotoczne (viral hemorrhagic fevers - VHF)
 • Wirusy wywołujące symptomy zapalenia mózgu
 • Botulizm
 • Rycyna
 • Enterotoksyna gronkowcowa B (SEB)
 • T-2 mikotoksyny
 • Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na B .