bliżej człowieka konteksty co to znaczy
Co znaczy Konteksty interdyscyplinarne?. Co to jest interdyscyplinarne'' prezentuje zatem.

Czy pomocne?

BLIŻEJ CZŁOWIEKA Konteksty interdyscyplinarne.

Definicja z ang. CLOSER TO HUMAN interdisciplinary contexts., z niem. CLOSER TO HUMAN interdisziplinären Zusammenhängen..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Atut, Wrocław 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,348 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.64 kg
Zagadnienia: bliżej człowieka konteksty
ISBN: ISBN 83-7432-163-6
Opis: Podręcznik ''Bliżej człowieka. Konteksty interdyscyplinarne'' prezentuje zatem wielowątkowość, wielość spojrzeń na różne aspekty życia ludzkiego; są one świadectwem złożoności i bogactwa człowieka i jego spraw. Celem jest próba odniesienia się do różnych, niekiedy bardzo odległych problemów współczesnego człowieka, zrozumienia go, spoglądając nań z różnych punktów widzenia: psychologicznego, pedagogicznego, medycznego, społecznego i kulturowego. Człowiek, który z natury jest istotą podlegającą zmianom, rozwojowi, jest wyposażony w systemy zmiany siebie samego od wewnątrz przez swoją aktywność. Jest jak pielgrzym, wędrowiec - jaka będzie jego wędrówka poprzez ziemię, pójdzie sam czy wraz z innymi to w znacznym stopniu uzależnione jest od jego osobistej świadomości i aktywności.
Spis treści:
  • Wstęp
  • Część I. CZŁOWIEK W SWOIM ŚRODOWISKU Człowiek w procesie zmian. O niektórych cywilizacyjnych zagrożeniach dla zdrowia Uzależnienie od telewizji. Przegląd koncepcji i badań Internet a niektóre kategorie aksjologiczne Odpowiedzialna wolność ratunkiem przed zniewoleniem Co oznacza być człowiekiem osobowościowo dojrzałym? Bliżej dziecka i pedagogiki współbycia Starość jako faza rozwoju człowieka Rozwój człowieka u kresu życia
  • Część II. CZŁOWIEK WOBEC LUDZKICH DOŚWIADCZEŃ ''Żyję, jestem i mam coś do powiedzenia'' - zamyślenia o osobach niepełnosprawnych Spotkanie lekarza z człowiekiem chorym w refleksji Antoniego Kępińskiego Biblioterapeuta - kim jest? Być bardziej człowiekiem w kontakcie z osobą niepełnosprawną. Poszukując wartości w chaosie informacyjnym Zespół wypalenia sił jako utrudnienie dla podejmowania zachowań prozdrowotnych Trudności w uczeniu się a przekonania moralne uczniów szkół średnich Efekt i porażka w życiu zawodowym a koncepcja płynnego sensu życia. Perspektywa skończoności a mechanizm wartości Eutanazja - bliżej czy dalej człowieka?
  • Część III CZŁOWIEK WOBEC RELIGII I KULTURY Wybrane cechy osobowości osób praktykujących buddyzm tybetański i niepraktykujących go O terapeutycznym oddziaływaniu wiary religijnej w bibłioterapii Obraz człowieka starego przekazywany dzieciom w wieku przedszkolnym poprzez współczesną kulturę a oczekiwania dzieci wobec osób starszych Człowiek niepełnosprawny a twórczość Empiryczne wskaźniki pomiaru osobniczego stylu językowego propozycje i uwagi Poczuć ducha i rękę twórcy. Refleksje w kontekście obrazu ''Ukrzyżowanie'' z Bazyliki Mniejszej w Oleśnicy i jego podwójnego sekretu

Czym jest znaczenie w Słownik na B .