nauczycielem trudności co to znaczy
Co znaczy trudności wychowawcze w czasie zmian?. Co to jest moralnymi aspektami wychowania w.

Czy pomocne?

Być nauczycielem - trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych

Definicja z ang. Being a teacher - educational problems in a changing socio-cultural, z niem. Als Lehrer - Bildungsprobleme in einer sich verändernden soziokulturellen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, wyd. 1, Oprawa: twarda,336 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.73 kg
Zagadnienia: nauczycielem trudności
ISBN: ISBN 83-89120-82-8
Opis: ''Autor prowokuje do pogłębionej refleksji i dyskusji nad moralnymi aspektami wychowania w momencie narastającej rezygnacji, pesymizmu i poczucia bezradności w toku oddziaływań pedagogicznych wielu wychowawców – rodziców, nauczycieli czy instytucjonalnych opiekunów dzieci i młodzieży. Niezależnie od zakresu i głębi mechanizmów globalizacyjnych nie unikniemy zadawania pytań o kondycję ludzką, istotę człowieczeństwa w ponowoczesnym świecie i rolę i odpowiedzialność wychowania i wychowawców wobec społeczeństwa''. Z recenzji prof. B. Śliwerskiego ''O książce prof. Specka można napisać sporo dobrego. Ważność i aktualność zagadnień, o których traktuje ta robota, a również wielostronność ujęć niewątpliwie przemawiają za udostępnieniem książki polskiemu czytelnikowi. Warto też docenić wrażliwość Autora na kwestie etyczne, a zarazem racjonalność jego starań o właściwe miejsce autonomii w edukacji''. Z recenzji prof. T. Lewowickiego Otto Speck – jest profesorem Instytutu Pedagogiki Ludwig-Maximilian-Universität w Monachium, pozostającym w ścisłym kontakcie z nauczycielami-praktykami. Zdobył uznanie nie tylko jako teoretyk, ale również jako aktywny animator życia społecznego i organizator szkolnictwa specjalnego w Niemczech. Autor takich prac, jak Niepełnosprawni w społeczeństwie (w przygotowaniu GWP), Mechanizm Hailpädagogik, Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Erziehung, Die Ökonomisierung sozialer Qualität, Erziehung und Achtung von dem Andern i innych
Spis treści:
  • Wstęp 1. Koniec wychowania? 2. Chaos w wychowaniu 3. Trudności wychowawcze na tle przemian społeczno-kulturowych 4. Warunki współczesnej socjalizacji 5. Próby wyjaśnienia przyczyn trudności wychowawczych w krótkim przeglądzie historycznym 6. Autonomia i moralność - stan aktualny, podstawy etyczne 7. Koncepcje wychowania do samostanowienia w ujęciu historycznym 8. Znaczenie i rozwój autonomii 9. Autonomia i wychowanie - próba wyjaśnienia 10. Skutki pedagogiczne 11. Pedagogiczne środki przeciwdziałania chaosowi

Czym jest znaczenie w Słownik na B .