chcieć pragnąć myśleć co to znaczy
Co znaczy myśleć, wiedzieć - rozumienie pojęć?. Co to jest kręgu znaczeniowego dzieci 7-10-letnich.

Czy pomocne?

Chcieć, pragnąć, myśleć, wiedzieć - rozumienie pojęć przez dzieci

Definicja z ang. To want, to desire, to think, to know - understanding of concepts by children, z niem. Zu wollen, zu begehren, zu denken, zu wissen - das Verständnis der Konzepte von Kindern.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2007, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,195 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.35 kg
Zagadnienia: chcieć pragnąć myśleć
ISBN: ISBN 978-83-7308-877-1
Opis: Podręcznik omawia zagadnienie rozumienia pojęć z wybranego kręgu znaczeniowego dzieci 7-10-letnich. W ramach podjętej problematyki omówiono zagadnienie rozumienia znaczenia pojęć wolicjonalnych i mentalnych z perspektywy dzieci, umiejętności poznawcze dzieci, ujawniające się w trakcie definiowania pojęć, stopień znajomości znaczenia wybranych pojęć, przygotowywanie dzieci do komunikacji i ich wiedzę. Autorka prowadziła badania empiryczne na terenie szkół podstawowych. Stanowiły one fundament dla drugiego etapu badań , którego celem było określenie, jaki wpływ wywiera wykorzystywanie poprzez nauczycieli koncepcji ‘‘oswajania ze sztuką słowa’‘ na – opisane i zdiagnozowane w badaniach eksperymentalnych – zdolności metaforyzacyjne dzieci.
Spis treści:
  • badanie LITERATURY PRZEDMIOTU 1. Kognitywizm w myśli psychologicznej 2. Językoznawcze podstawy kognitywizmu 3. Kognitywistyczna orientacja badawcza w pedagogice
  • METODOLOGIA BADAŃ 1. Wprowadzenie 2. Problematyka badań 3. Techniki i narzędzia badawcze 4. Miejsce, czas i organizacja badań
  • >badanie WYNIKÓW BADAŃ 1. Rozumienie poprzez dzieci znaczenia pojęć wolicjonalnych 2. Rozumienie poprzez dzieci znaczenia pojęć mentalnych 3. Umiejętności poznawcze dzieci w młodszym wieku szkolnym 4. Stopień znajomości znaczenia wybranych pojęć wolicjonalnych i mentalnych
  • UOGÓLNIENIA I WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z BADAŃ Bibliografia Aneks

Czym jest znaczenie w Słownik na C .