chemia analityczna co to znaczy
Co znaczy Chemia analityczna t. 1 - 2?. Co to jest chemii analitycznej, nieorganicznej analizy.

Czy pomocne?

Chemia analityczna t. 1 - 2

Definicja z ang. Analytical Chemistry vol. 1 - 2, z niem. Analytical Chemistry Vol. 1 - 2.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,1200 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 1.85 kg
Zagadnienia: chemia analityczna
ISBN: ISBN 83-200-2664-4
Opis: Tom 1 zawiera informacje na temat teoretycznych podstaw chemii analitycznej, nieorganicznej analizy jakościowej i analizy ilościowej klasycznej. Zakres i poziom informacje jest dostosowany do programu nauczania chemii analitycznej na uczelniach medycznych. Rozwój metod badawczych, w tym laboratoryjnych, wymusza ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Podręcznik ta więc spełnia oczekiwania nie tylko studentów wydziałów o profilu medyczno-chemicznym (farmacja, analityka medyczna, biologia, chemia) i niektórych wydziałów politechnik, lecz również absolwentów uczelni, którzy chcą poszerzyć i unowocześnić własne informacje. Solidne podstawy i dobre przygotowanie fachowe są gwarancją osiągnięcia sukcesu. Książka Chemia analityczna daje taką szansę. W tomie 2 przedstawiono powszechnie wykorzystywane sposoby instrumentalne (spektroskopowe, optyczne, elektroanalityczne, rozdzielcze), a również wykorzystanie techniki komputerowej w laboratorium analitycznym. Ważny postęp w zakresie chemii analitycznej, przejawiający się między innymi licznymi modyfikacjami i opracowaniami nowych metod w analizie instrumentalnej, spowodował w ostatnich latach ich rozpowszechnienie w laboratoriach farmaceutycznych i medycznych. Dotyczy to szczególnie technik chromatograficznych. Wielkim walorem dydaktycznym podręcznika jest zestaw zadań sprawdzających umieszczony na końcu każdego tomu. W podręczniku zastosowano aktualną terminologię związków chemicznych rekomendowaną poprzez Komisję Nomenklaturową Polskiego Towarzystwa Chemicznego wzorowaną na opracowaniach IUPAC.
Spis treści:
 • TOM 1::
 • Część I:: TEORETYCZNE PODSTAWY CHEMII ANALITYCZNEJ
 • 1. Zagadnienia ogólne
 • 2. Kinetyka i równowaga reakcji
 • 3. Podstawowe informacje o roztworach wodnych
 • 4. Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów
 • 5. Osady w analizie chemicznej
 • Mechanizmy oksydacyjno-redukcyjne
 • 7. Związki kompleksowe
 • Część II:: Badanie JAKOŚCIOWA
 • 8. Laboratorium analityczne
 • 9. Ogólne zagadnienia analizy jakościowej
 • 10. Badanie kationów
 • 11. Badanie anionów
 • 12. Badanie substancji prostych i mieszanin
 • Część III:: Badanie ILOŚCIOWA KLASYCZNA
 • 13. Ogólne zagadnienia analizy ilościowej klasycznej
 • 14. Ocena i interpretacja wyników analizy chemicznej
 • 15. Badanie wagowa - grawimetria
 • 16. Badanie objętościowa (miareczkowa). Część ogólna
 • 17. Alkacymetria
 • 18. Redoksymetria
 • 19. Miareczkowe sposoby wytrąceniowe (precypitometria)
 • 20. Kompleksometria
 • TOM 2::
 • Część I:: WSTĘP
 • 1. Zagadnienia ogólne
 • Część II:: sposoby OPTYCZNE
 • 2. Refraktometria
 • 3. Polarymetria
 • 4. Nefelometria i turbidymetria
 • Część III:: sposoby SPEKTROSKOPOWE
 • 5. Spektroskopia cząsteczkowa
 • 6. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)
 • 7. Spektrometria masowa
 • 8. Spektroskopia atomowa
 • Część IV:: sposoby ELEKTROANALITYCZNE
 • 9. Potencjometria
 • 10. Elektroliza i kulometria
 • 11. Polarografia
 • 12. Miareczkowanie amperometryczne
 • 13. Konduktometria
 • Część V:: sposoby ROZDZIELCZE
 • 14. Chromatografia
 • 15. Ekstrakcja
 • 16. Elektroforeza
 • 17. informacje uzupełniające
 • 18. Obliczenia w analizie instrumentalnej
 • Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na C .