chemia analityczna co to znaczy
Co znaczy Chemia analityczna tom 1-2?. Co to jest koniecznością ustalenia albo sprawdzenia składu.

Czy pomocne?

Chemia analityczna tom 1-2

Definicja z ang. Analytical Chemistry Volume 1-2, z niem. Analytische Chemie Volume 1-2.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, wyd. 9, Oprawa: miękka foliowana,800 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 1.25 kg
Zagadnienia: chemia analityczna
ISBN: ISBN 83-01-14158-1
Opis: Chemia analityczna jest nauką interdyscyplinarną. Z koniecznością ustalenia albo sprawdzenia składu różnych materiałów spotykamy się na każdym kroku, we wszystkich dziedzinach nauk przyrodniczych i technicznych, w gospodarce i w życiu codziennym. W pierwszym tomie podręcznika omówiona została teoria podstawowych reakcji analitycznych, a zatem reakcje kwas-zasada, reakcje tworzenia się kompleksów, reakcje redoks, reakcje strącania osadów, reakcje w środowisku stopionych soli i reakcje kinetyczne. Zaprezentowano także wybrane reakcje związków organicznych. W dalszej części materiału przedstawiono nieorganiczną analizę jakościową, która – przez wprowadzenie w podstawowe czynności analityczne i poznanie charakterystycznych reakcji kationów i anionów nieorganicznych, a również głównych metod ich rozdzielania – jest dobrym uzupełnieniem wykładu chemii nieorganicznej od strony poznania właściwości chemicznych pierwiastków i ich ważniejszych związków. W drugim tomie przedstawiono sposoby rozdzielania związków chemicznych i chemiczne sposoby analizy ilościowej – nadal wykorzystywane sposoby wagowe i miareczkowe i nowoczesne sposoby spektrofotometryczne. Niniejsza pozycja jest następnym, zmienionym i unowocześnionym wydaniem podręcznika. Z ważniejszych zmian warto wymienić: - omówienie analizy spektrofotometrycznej, - nowe wersje opisu reakcji i metod utleniania i redukcji, - ujednolicenie zapisu zgodnie ze światową tendencją w literaturze chemicznej. Podręcznik jest przeznaczona dla studentów chemii, farmacji i innych, pokrewnych kierunków studiów, a również dla chemików posługujących się metodami chemii analitycznej w pracy zawodowej. Tj. wznowienie trzytomowego podręcznika chemii analitycznej, tom trzeci obejmuje analizę instrumentalną (obecnie nakład wyczerpany).
Spis treści:
  • TOM I Wykaz ważniejszych symboli 1. Zagadnienia ogólne 2.Równowagi w roztworach 3.Reakcje kwas-zasada 4. Reakcje tworzenia się kompleksów 5. Reakcje utleniania-redukcji 6.Reakcje strącania osadów 7. Inne reakcje analityczne 8.Ogólne zagadnienia analizy jakościowej 9.Wykrywanie kationów 10.Wykrywanie anionów 11. Badanie próbek materiałów Skorowidz
  • TOM II 1. Zagadnienia ogólne 2. Sposoby rozdzielania i zagęszczania 3.Badanie wagowa 4. Badanie miareczkowa. Część ogólna 5. Badanie miareczkowa. Alkacymetria 6. Badanie miareczkowa. Kompleksometria 7. Badanie miareczkowa. Redoksometria 8. Badanie miareczkowa strąceniowa 9. Badanie spektrofotometryczna 10.Badanie materiałów Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na C .