chemia leków co to znaczy
Co znaczy Chemia leków?. Co to jest racjonalnego stosowania leków nieodzowna jest integracja wiedzy.

Czy pomocne?

Chemia leków

Definicja z ang. medicinal chemistry, z niem. medizinische Chemie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AM Poznań, Poznań 2006, wyd. 2, Oprawa: twarda,608 str., Wymiary: 215 x 300 mm , Waga: 1.91 kg
Zagadnienia: chemia leków
ISBN: ISBN 83-60187-39-8
Opis: Chemia leków jest nauką interdyscyplinarną. Dla potrzeb racjonalnego stosowania leków nieodzowna jest integracja wiedzy z zakresu chemii leków, fizjologii, patofizjologii, biochemii i pokrewnych specjalności. Dla sprostania oczekiwaniom czytelników w tym zakresie, w drugim wydaniu tego podręcznika, podobnie jak w pierwszym, zastosowano układ anatomiczno-terapeutyczno-chemiczny (ATC). Omawiając leki wykorzystywane w określonych jednostkach chorobowych, uwzględniono krótki opis patomechanizmu schorzenia, tam gdzie to było możliwe, co w połączeniu ze znajomością komórkowych systemów działania leków stanowi uzasadnienie ich wykorzystania w przyczynowej albo objawowej terapii danego schorzenia. Przy omawianiu poszczególnych grup leków uwzględniono: budowę chemiczną i nazewnictwo (nazwa INN - kursywą, wybrane nazwy preparatów - wersalikami, nazwę chemiczną); właściwości fizykochemiczne ważne dla dostępności biologicznej, aktywności farmakologicznej, otrzymania określonej postaci leku, i tym podobne; komórkowy system działania; zależność działania od budowy chemicznej; metabolizm i jego znaczenie dla aktywności i toksyczności, a również niejednokrotnie interakcje i działania niepożądane. Dynamiczny rozwój nauk medycznych w ostatnich latach umożliwił poznanie patomechanizmu wielu schorzeń i systemów działania leków, co zaowocowało wprowadzeniem do lecznictwa nowych leków, niejednokrotnie o nowych mechanizmach działania, w tym również skutecznych albo bardziej skutecznych w terapii schorzeń, których leczenie jeszcze kilka lat temu było niemożliwe. Uwzględniając osiągnięcia ostatnich lat w dziedzinie chemii leków, w drugim wydaniu podręcznika wprowadzono nowe rozdziały, a w większości pozostałych przedstawiono nowe leki i nowe osiągnięcia w dziedzinie systemu ich działania. Poznanie nowych systemów działania leków wyjaśniło również sporo działań niepożądanych i wywołało wycofanie z lecznictwa niektórych leków, np. niektórych inhibitorów COX-2. Mimo ogromnego postępu nauk medycznych, nadal są schorzenia, których obecnie nie potrafimy leczyć, a wykorzystywane leki poprawiają jedynie komfort życia pacjenta. Staraliśmy się także uwzględnić ten problem, zamieszczając wiadomości o lekach stosowanych w tych schorzeniach, jak stwardnienie rozsiane i stwardnienie boczne zanikowe, choroba Alzheimera i Huntingtona, dystrofie mięśniowe, nużliwość mięśni, i tym podobne;; Książka jest bogato ilustrowany schematami przedstawiającymi punkty uchwytu działania leków, które ułatwiają zrozumienie wpływu danego leku na mechanizm przywrócenia równowagi fizjologicznej. Mamy nadzieję, iż drugie wydanie tego podręcznika będzie pomocne w kształceniu zarówno studentów farmacji, jak także w codziennej pracy zawodowej magistrów farmacji.
Spis treści:
 • I. Informacje OGÓLNE
 • 1. Nazewnictwo i klasyfikacja leków 2. Ogólne informacje dotyczące otrzymywania leków
 • 3. Pro-leki
 • 4. Wpływ izomerii na aktywność środków leczniczych
 • 5. Systemy działania leków
 • 6. Biotransformacja leków
 • 7. Wolne rodniki
 • 8. Trwałość leków II. LEKI DZIAŁAJĄCE NA UKŁAD NERWOWY
 • 9. Leki przeciwdepresyjne (LPD)
 • 10. Neuroleptyki - antagoniści receptorów D-dopaminowych o działaniu ośrodkowym
 • 11. Leki anksjolityczne
 • 12. Leki nasenne i uspokajające
 • 13. Leki przeciwbólowe
 • 14. Leki znieczulające
 • 15. Leki przeciwpadaczkowe
 • 16. Leki pobudzające ośrodkowy układ nerwowy
 • 17. Leki wykorzystywane w chorobie Alzheimera
 • 18. Leki wykorzystywane w chorobie Parkinsona III. LEKI DZIAŁAJĄCE NA UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
 • 19. Leki wykorzystywane w niewydolności krążenia pochodzenia sercowego
 • 20. Diuretyki
 • 21. Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (I-ACE)
 • 22. Antagoniści receptorów angiotensynowych
 • 23. Leki ß-adrenolityczne (LBA)
 • 24. Antagoniści kanału wapniowego
 • 25. Leki przeciwarytmiczne
 • 26. Leki wykorzystywane w chorobie niedokrwiennej serca
 • 27. Leki wykorzystywane w nadciśnieniu
 • 28. Leki wykorzystywane w chorobach obwodowych naczyń krwionośnych
 • 29. Leki przeciwzakrzepowe, fibrynolityczne i hamujące czynność płytek
 • 30. Leki obniżające poziom lipidów w osoczu IV. LEKI wykorzystywane W CHOROBACH UKŁADU ODDECHOWEGO
 • 31. Leki wykorzystywane w przeziębieniu
 • 32. Leki przeciwastmatyczne
 • 33. Leki działające na receptory histaminowe V. LEKI DZIAŁAJĄCE NA UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
 • 34. Leki przeciwreumatyczne
 • 35. Leki blokujące przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe
 • 36. Leki wykorzystywane w dnie moczanowej
 • VI. LEKI DZIAŁAJĄCE NA UKŁAD POKARMOWY
 • 37. Leki przeciw nadkwaśności i chorobie wrzodowej
 • 38. Leki przeciwcukrzycowe
 • 39. Inhibitory lipazy
 • 40. Leki anaboliczne
 • 41. Leki żółciopędne i żółciotwórcze
 • 42. Leki hamujące łaknienie
 • 43. Leki przeciwwymiotne
 • 44. Leki wpływające na perystaltykę jelit
 • 45. Leki przeciwzapalne przewodu pokarmowego VII. LEKI DZIAŁAJĄCE NA UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY
 • 46. Pochodne amidu kwasu lizergowego
 • 47. Inhibitory prolaktyny
 • 48. Prostaglandyny
 • 49. Hormony płciowe
 • 50. Leki wykorzystywane w urologii VIII. HORMONY
 • 51. Hormony podwzgórza i przysadki mózgowej
 • 52. Hormony tarczycy i tyreostatyki
 • 53. Hormony kory i rdzenia nadnerczy
 • 54. Hormony trzustki
 • 55. Hormony regulujące przemianę wapniową
 • 56. Prostanoidy i leukotrieny
 • 57. Erytropoetyna IX. WITAMINY
 • 58. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
 • 59. Witaminy rozpuszczalne w wodzie X. LEKI DZIAŁAJĄCE NA DROBNOUSTROJE CHOROBOTWÓRCZE
 • 60. Środki dezynfekujące i antyseptyczne
 • 61. Nitrofurany
 • 62. Sulfonamidy o działaniu bakteriostatycznym
 • 63. Chinolony
 • 64. Antybiotyki ß-laktamowe
 • 65. Antybiotyki hamujące biosyntezę białka
 • 66. Antybiotyki peptydowe
 • 67. Leki przeciwgruźlicze
 • 68. Leki przeciwwirusowe
 • 69. Leki przeciwgrzybicze
 • 70. Leki przeciwpierwotniakowe
 • 71. Leki przeciwrobacze XI. LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE
 • 72. Antymetabolity cytostatyczne
 • 73. Leki interkalujące DNA
 • 74. Inhibitory topoizomerazy DNA
 • 75. Leki alkilujące DNA
 • 76. Antybiotyki
 • 77. Leki przeciwnowotworowe o innej budowie
 • 78. Hormony i antyhormony wykorzystywane w onkologii XII. LEKI IMMUNOTROPOWE
 • 79. Cytokiny (limfokiny)
 • 79.1. Interferony (IFN)
 • 79.2. Interleukiny (IL)
 • 79.3. Czynniki stymulujące kolonie (CSF) komórek
 • 80. Leki immunosupresyjne

Czym jest znaczenie w Słownik na C .