chemia organiczna co to znaczy
Co znaczy Chemia organiczna tom 3?. Co to jest znany i używany w wielu krajach. Autor omawia chemię.

Czy pomocne?

Chemia organiczna tom 3

Definicja z ang. Organic Chemistry Volume 3, z niem. Organische Chemie Volume 3.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,253 str., Wymiary: 175 x 245 mm
Zagadnienia: chemia organiczna
ISBN: ISBN 83-01-14102-6
Opis: Jest to doskonały akademicki podręcznik chemii organicznej, znany i używany w wielu krajach. Autor omawia chemię organiczną, zgodnie z jej tradycyjnym podziałem, traktującym grupy funkcyjne jako swego rodzaju wyróżniki. Prowadzi Czytelnika przede wszystkim przez problemy struktury związków organicznych, łącząc je w logiczną całość z mechanizmami reakcji oraz niezbędnymi zagadnieniami spektroskopowymi, bez których ustalenie struktury związku nie byłoby dzisiaj możliwe. Każda z omawianych grup związków jest podstawą wprowadzenia dodatkowych elementów, istotnych dla całości wykładu. W ten sposób trwa wędrówka od podstawowych do coraz trudniejszych pojęć chemii organicznej, kończąca się na biocząsteczkach i szlakach metabolicznych. Sposób narracji Autora, logiczna spójność wykładu, a także bardzo dobry pod względem dydaktycznym i metodycznym układ materiału powodują, że podręcznik czyta się łatwo i przyjemnie. Doskonała kolorowa szata graficzna, glosariusz, liczne podsumowania i uzupełnienia oraz ćwiczenia i problemy do rozwiązania niewątpliwie podnoszą jeszcze walory tej książki. Będzie ona służyć studentom wydziałów chemii, farmacji i biologii oraz studiującym zagadnienia przyrodoznawcze, gdzie znajomość podstawowych procesów z zakresu chemii organicznej jest nieodzowna.
Spis treści:
  • 13. Określanie struktury cząsteczki: spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)
  • 14. Sprzężone dieny. Spektroskopia w nadfiolecie (UV)
  • 15. Benzen i aromatyczność
  • 16. Właściwości chemiczne benzenu: reakcje aromatycznej substytucji elektrofilowej
  • REAKCJE ORGANICZNE: PRZEGLĄD
  • 17. Alkohole i tiole
  • 18. Etery, epoksydy i sulfidy

Czym jest znaczenie w Słownik na C .