chemia organiczna tom1 co to znaczy
Co znaczy Chemia organiczna tom1-5?. Co to jest organicznej, znanego dotychczas na polskim rynku.

Czy pomocne?

Chemia organiczna tom1-5

Definicja z ang. Organic chemistry tom1-5, z niem. Organische Chemie tom1-5.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, wyd. 3, Oprawa: miękka foliowana,1245 str., Wymiary: 200 x 250 mm , Waga: 3.21 kg
Zagadnienia: chemia organiczna tom1
ISBN: ISBN 978-83-01-14406-7
Opis: Wznowienie doskonałego podręcznika akademickiego chemii organicznej, znanego dotychczas na polskim rynku księgarskim z edycji dwutomowej! W odpowiedzi na liczne postulaty czytelników podręcznik została podzielona na 5 tomów dostępnych w sprzedaży niezależnie, jednak dopiero komplet stanowi pełny i spójny kurs chemii organicznej. Autor omawia w pracy chemię organiczną, wedle jej tradycyjnym podziałem, traktującym grupy funkcyjne jako swego rodzaju wyróżniki. Prowadzi czytelnika przede wszystkim przez problemy struktury związków organicznych, łącząc je w logiczną całość z mechanizmami reakcji i niezbędnymi zagadnieniami spektroskopowymi, bez których określenie struktury związku nie byłoby dzisiaj możliwe. Każda z omawianych grup związków jest podstawą wprowadzenia dodatkowych przedmiotów, istotnych dla całości wykładu. W ten sposób trwa wędrówka od podstawowych do coraz trudniejszych pojęć chemii organicznej, kończąca się na biocząsteczkach i szlakach metabolicznych. Sposób narracji autora, logiczna spójność wykładu, a również super pod względem dydaktycznym i metodycznym układ materiału powodują, iż książkę czyta się łatwo i przyjemnie. Doskonała kolorowa szata graficzna, glosariusz, liczne indeksy, podsumowania i uzupełnienia i ćwiczenia i problemy do rozwiązywania niewątpliwie podnoszą jeszcze walory tej publikacji. Będzie ona służyć studentom wydziałów chemii, farmacji i biologii i studiującym zagadnienia przyrodoznawcze, gdzie znajomość podstawowych mechanizmów z zakresu chemii organicznej jest nieodzowna.
Spis treści:
  • TOM I 1. Struktura i wiązania chemiczne 2. Wiązania chemiczne i właściwości cząsteczek 3. Natura związków organicznych: alkany i cykloalkany 4. Stereochemia alkanów i cykloalkanów 5. Przegląd reakcji organicznych
  • TOM II 6. Alkeny: struktura i reaktywność 7. Alkeny: synteza i reakcje 8. Alkiny 9. Stereochemia 10. Halogenki alkilowe 11. Reakcje halogenków alkilowych: substytucje 12. Określanie struktury cząsteczki: spektrometria
  • TOM III 13. Określanie struktury cząsteczki: spektroskopia 14. Sprzężone dieny. Spektroskopia w nadfiolecie 15. Benzen i aromatyczność 16. Właściwości chemiczne benzenu: reakcje aromatycznej 17. Alkohole i tiole 18. Etery, epoksydy i sulfidy
  • TOM IV. PRZEGLĄD WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH ZWIĄZKÓW KARBONYLOWYCH 19. Aldehydy i ketony: reakcje addycji nukleofilowej 20. Kwasy karboksylowe 21. Pochodne kwasów karboksylowych i reakcje 22. Reakcje substytucji w pozycji a do grupy karbonylowej 23. Reakcje kondensacji związków karbonylowych 24. Aminy alifatyczne 25. Aminy aromatyczne i fenole 26. Biocząsteczki: węglowodany
  • TOM V 27. Biocząsteczki: aminokwasy, peptydy i białka 28. Biocząsteczki: lipidy 29. Biocząsteczki: związki heterocykliczne i kwasy nukleinowe 30. Chemia organiczna szlaków metabolicznych 31. Orbitale molekularne i chemia organiczna. Reakcje pericykliczne Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na C .