chemia organiczna tom1 co to znaczy
Co znaczy Chemia organiczna tom1-5?. Co to jest znany i wykorzystywany w wielu państwach. Autor.

Czy pomocne?

Chemia organiczna tom1-5

Definicja z ang. Organic chemistry tom1-5, z niem. Organische Chemie tom1-5.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,1358 str., Wymiary: 175 x 245 mm
Zagadnienia: chemia organiczna tom1
ISBN: ISBN 83-01-14105-0
Opis: To jest doskonały akademicki książka chemii organicznej, znany i wykorzystywany w wielu państwach. Autor omawia chemię organiczną, wedle jej tradycyjnym podziałem, traktującym grupy funkcyjne jako swego rodzaju wyróżniki. Prowadzi Czytelnika przede wszystkim poprzez problemy struktury związków organicznych, łącząc je w logiczną całość z mechanizmami reakcji i niezbędnymi zagadnieniami spektroskopowymi, bez których określenie struktury związku nie byłoby dzisiaj możliwe. Każda z omawianych grup związków jest podstawą wprowadzenia dodatkowych przedmiotów, istotnych dla całości wykładu. W ten sposób trwa wędrówka od podstawowych do coraz trudniejszych pojęć chemii organicznej, kończąca się na biocząsteczkach i szlakach metabolicznych. Sposób narracji Autora, logiczna spójność wykładu, a również super pod względem dydaktycznym i metodycznym układ materiału powodują, iż książka czyta się łatwo i przyjemnie. Doskonała kolorowa szata graficzna, glosariusz, liczne podsumowania i uzupełnienia i ćwiczenia i problemy do rozwiązania niewątpliwie podnoszą jeszcze walory tej książki. Będzie ona służyć studentom wydziałów chemii, farmacji i biologii i studiującym zagadnienia przyrodoznawcze, gdzie znajomość podstawowych mechanizmów z zakresu chemii organicznej jest nieodzowna.
Spis treści:
 • 1 Struktura i wiązanie chemiczne
 • 2 Wiązania chemiczne i właściwości cząsteczek
 • 3 Natura związków organicznych: alkany i cykloalkany
 • 4 Stereochemia alkanów i cykloalkanów
 • 5 Przegląd reakcji organicznych
 • 6 Alkeny: struktura i reaktywność
 • 7 Alkeny: synteza i reakcje
 • 8 Alkiny
 • 9 Stereochemia
 • 10 Halogenki alkilowe
 • 11 Reakcje halogenków alkilowych: substytucje nukleofilowe i eliminacje
 • 12 Określanie struktury cząsteczki: spektrometria mas (MS) i spektroskopia w podczerwieni (IR)
 • 13 Określanie struktury cząsteczki: spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)
 • 14 Sprzężone dieny. Spektroskopia w nadfiolecie (UV)
 • 15 Benzen i aromatyczność
 • 16 Właściwości chemiczne benzenu: reakcje aromatycznej substytucji elektrofilowej REAKCJE ORGANICZNE: PRZEGLĄD
 • 17 Alkohole i tiole
 • 18 Etery, epoksydy i sulfidy PRZEGLĄD WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH ZWIĄZKÓW KARBONYLOWYCH
 • 19 Aldehydy i ketony: reakcje addycji nukleofilowej
 • 20 Kwasy karboksylowe
 • 21 Pochodne kwasów karboksylowych i reakcje substytucji nukleofilowej grupy acylowej
 • 22 Reakcje substytucji w pozycji ? do grupy karbonylowej
 • 23 Reakcje kondensacji związków karbonylowych
 • 24 Aminy alifatyczne
 • 25 Aminy aromatyczne i fenole
 • 26 Biocząsteczki: węglowodany
 • 27 Biocząsteczki: aminokwasy, peptydy i białka
 • 28 Biocząsteczki: lipidy
 • 29 Biocząsteczki: związki heterocykliczne i kwasy nukleinowe
 • 30 Chemia organiczna szlaków metabolicznych
 • 31 Orbitale molekularne i chemia organiczna. Reakcje pericykliczne
 • Bonus A Nazewnictwo wielofunkcyjnych związków organicznych
 • Bonus B Stałe kwasowości niektórych związków organicznych
 • Bonus C Przegląd systemów reakcji
 • Bonus D Leksykon terminów i nazw
 • Bonus E Odpowiedzi do wybranych problemów zamieszczonych w tekście

Czym jest znaczenie w Słownik na C .