chemia środowka ćwiczenia co to znaczy
Co znaczy cz. 1 - ćwiczenia i seminaria?. Co to jest związanych z powstawaniem, rozprzestrzenianiem.

Czy pomocne?

Chemia środowiska cz. 1 - ćwiczenia i seminaria

Definicja z ang. Environmental chemistry part. 1 - exercises and seminars, z niem. Umweltchemie Teil. 1 - Übungen und Seminare.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,608 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.59 kg
Zagadnienia: chemia środowka ćwiczenia
ISBN: ISBN 83-233-1145-5
Opis: Chemia środowiska zajmuje się wyjaśnianiem systemów reakcji związanych z powstawaniem, rozprzestrzenianiem się, wzajemnym oddziaływaniem i zanikiem zanieczyszczeń chemicznych w środowisku. Stanowi ona podbudowę dla monitoringu środowiska, którego kluczowym zadaniem jest ocena poziomu zanieczyszczeń w tych elementach środowiska, jak powietrze, wody, gleby czy organizmy żywe. Jednocześnie chemia środowiska tworzy podstawy naukowe do opracowania metod zapobiegających albo ograniczających skażenia środowiska i sposobów usuwania zanieczyszczeń środowiskowych. Na podstawie wyników badań w tej dziedzinie tworzy się akty prawne podające dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w środowisku i opracowuje sposoby pomiarowe służące do kontroli stanu środowiska. Książka został opracowany przy udziale wielu pracowników naukowych, zatrudnionych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Środowiskowym Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych UJ, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnice Krakowskiej, Instytucie Ekspertyz Sądowych, Instytucie Fizyki Jądrowej, Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i w uniwersytetach zagranicznych (Cambridge, Genewa). Niniejsze opracowanie jest w dużej mierze odpowiedzią na pozytywną reakcję ze strony szerokiego grona pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów, z jaką spotkał się skrypt pt. Ćwiczenia z chemii środowiska, wydany w 1995 roku nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Owocem tego zainteresowania stały się dalsze inicjatywy dydaktyczne środowiska naukowego, przejawiające się w twórczej modyfikacji wielu zawartych tam ćwiczeń, dostosowaniu ich do obecnie posiadanego wyposażenia aparaturowego, jak także w opracowaniu szeregu nowych zajęć. Stało się zatem pilną koniecznością i miłym obowiązkiem redaktorów zebranie wszystkich tych propozycji w jedną zwartą, usystematyzowaną całość.
Spis treści:
  • 1. Charakterystyka wybranych zagrożeń środowiska
  • 2. Badania powietrza
  • 3. Badania wód i ścieków

Czym jest znaczenie w Słownik na C .