chemioterapia onkologiczna co to znaczy
Co znaczy onkologiczna dorosłych i dzieci?. Co to jest lekarzy innych specjalności, którzy w swej.

Czy pomocne?

Chemioterapia onkologiczna dorosłych i dzieci

Definicja z ang. Chemotherapy Oncology adults and children, z niem. Chemotherapie Onkologie Erwachsene und Kinder.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999, wyd. 3, Oprawa: miękka foliowana,655 str., Wymiary: 150x205 mm
Zagadnienia: chemioterapia onkologiczna
ISBN: ISBN 83-200-2194-4
Opis: Podręcznik jest adresowana przede wszystkim do onkologów i lekarzy innych specjalności, którzy w swej praktyce mogą mieć problemy ze specjalistycznym leczeniem nowotworów. Złożona jest z pięciu części. W części pierwszej omówiono biologiczne, biochemiczne i kliniczne podstawy chemioterapii nowotworów. To jest podsumowanie aktualnego stanu wiedzy na temat możliwości i sposobów leczenia chorób nowotworowych z uwzględnieniem chemioterapii wysokimi dawkami skojarzonej z przeszczepianiem szpiku i komórek hematopoetycznych. Część drugą stanowi lista najczęściej stosowanych cytostatyków. Podano pełną charakterystykę ponad osiemdziesięciu leków. Część trzecia i czwarta - najobszerniejsze - są poświęcone chemioterapii szczegółowej dorosłych i dzieci. Omówiono w nich wszystkie wykorzystywane sposoby leczenia w konkretnych sytuacjach nowotworów. W części piątej zwrócono uwagę na rolę oceny jakości życia pacjentów leczonych onkologicznie i szkodliwość cytostatyków dla personelu.
Spis treści:
 • CZĘŚĆ I:
 • 1. Podstawy chemioterapii nowotworów
 • 2. Chemioterapia uzupełniająca
 • 3. Chemioterapia dokanałowa
 • 4. Chemioterapia dojamowa
 • 5. Cytokiny i ich rola we współczesnej onkologii
 • 6. Hematologiczne aspekty toksyczności cytostatyków
 • 7 Zaburzenia hemostazy w chorobie nowotworowej
 • 8. Poszukiwanie i badanie nowych leków
 • CZĘŚĆ II:
 • 9. Przegląd leków stosowanych w chorobach nowotworowych
 • CZĘŚĆ III:
 • 10. Chemioterapia białaczek
 • 11. Chemioterapia ziarnicy złośliwej
 • 12. Chemioterapia chłoniaków złośliwych
 • 13. Przeszczepianie szpiku i komórek hematopoetycznych z krwi obwodowej w nowotworach układu krwiotwórczego i chłonnego
 • 14. Chemioterapia wysokimi dawkami z przeszczepianiem komórek hematopoetycznych w leczeniu nowotworów litych
 • 15. Chemioterapia raka płuca
 • 16. Chemioterapia raka płaskonabłonkowego głowy i szyi
 • 17. Leczenie raka sutka
 • 18. Chemioterapia nowotworów układu moczowo-płciowego
 • 19. Chemioterapia nowotworów jajnika i macicy
 • 20. Chemio-leczenie ciążowej choroby trofoblastycznej
 • 21. Chemioterapia nowotworów układu pokarmowego
 • 22. Chemioterapia nowotworów tkanek miękkich
 • 23. Chemioterapia szpiczaka plazmocytowego
 • 24. Chemioterapia czerniaka złośliwego
 • CZĘŚĆ IV:
 • 25. Chemioterapia białaczek u dzieci
 • 26. Chemioterapia nieziarnicznych chłoniaków złośliwych u dzieci
 • 27. Chemioterapia nowotworów litych u dzieci
 • 28. Chemioterapia w chorobie Hodgkina u dzieci
 • CZĘŚĆ V:
 • 29. Krwiolecznictwo w leczeniu chorób nowotworowych
 • 30. Rola oceny jakości życia w leczeniu nowotworów
 • 31. Toksyczność cytostatyków dla personelu

Czym jest znaczenie w Słownik na C .