chirurgia naczyń wieńcowych co to znaczy
Co znaczy Chirurgia naczyń wieńcowych?. Co to jest grona lekarzy, kardiologów, kardiochirurgów.

Czy pomocne?

Chirurgia naczyń wieńcowych

Definicja z ang. Coronary surgery, z niem. Koronarchirurgie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, wyd. 1, Oprawa: twarda,420 str., Wymiary: 210 x 290 mm , Waga: 1.50 kg
Zagadnienia: chirurgia naczyń wieńcowych
ISBN: ISBN 83-200-2542-7
Opis: Chirurgia naczyń wieńcowych jest adresowana do szerokiego grona lekarzy, kardiologów, kardiochirurgów, internistów, anestezjologów, chirurgów i lekarzy innych specjalności, a również studentów medycyny. Podział książki nie jest przypadkowy. W pierwszej Czytelnik będzie miał okazję do spotkania z wielkimi postaciami współczesnej medycyny, kardiochirurgami i kardiologami z państwie i zagranicy, którzy podzielone są swoim bogatym doświadczeniem, odpowiadając na pytanie: gdzie byliśmy w leczeniu choroby niedokrwiennej serca. To spotkanie z pionierami światowej i polskiej kardiochirurgii i kardiologii wzbogacone zostało o dekalog lekarza napisany przez twórcę nowoczesnej chirurgii wieńcowej, prof. Rene G. Favaloro i wspomnienie o Nim autorstwa Jego przyjaciela, słynnego kardiochirurga, dr. Dentona Cooleya. Druga i trzecia część szczegółowo i wyczerpująco przedstawiają całokształt zagadnień dotyczących patofizjologii, diagnostyki i nowoczesnego leczenia chirurgicznego choroby niedokrwiennej serca, w tym stosowanych na świecie technik małoinwazyjnych, odmienności w postępowaniu przed-, około- i pooperacyjnym i ryzyka zabiegów i ich specyfiki w różnych przypadkach, przed którymi staje zarówno leczący, jak i leczony. Wierzymy, iż dzielenie się doświadczeniami przez kilkudziesięciu Autorów z państwie i zagranicy stanowi o wartości tego podręcznika i możliwości jego praktycznego wykorzystania. Dużo miejsca poświęcono również organizacji sposobu leczenia ora analizie medyczno-ekonomicznej. Wprowadzenie do książki komentarzy, napisanych przez ekspertów w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii, pozwoli Czytelnikowi łatwiej odnieść się do spraw trudniejszych, często dyskusyjnych. Robota nad tą książką trwała prawie dwa lata. Zapraszając do udziału tak sporo znakomitości, byliśmy cierpliwi i otwarci na nowe informacje i uaktualnienia. Dodatkową radość sprawił nam znaczący udział w publikacji licznej grupy kardiochirurgów i kardiologów polskiego pochodzenia, odnoszących sukcesy poza granicami państwie. Podręcznik ta dała możliwość wymiany doświadczeń. Mamy nadzieję, iż zawarte na stronach tej publikacji doświadczenia tak wielu Autorów pozwolą na jeszcze skuteczniejszą pomoc naszym chorym, zwłaszcza tym, stanowiącym najtrudniejszy problem kliniczny. Pozostaje nam wierzyć, iż spełniliśmy Państwa oczekiwania.
Spis treści:
 • CZĘŚĆ I
 • Rys historyczny chirurgii naczyń wieńcowych na świecie i w Polsce
 • Raport z działalności kardiochirurgicznej w Polsce w latach 1990 - 2001
 • Narodowy Program Ochrony Serca 1993-2000
 • Przezskórna angioplastyka wieńcowa w Polsce - historia i teraźniejszość
 • Anatomia naczyń wieńcowych
 • Patofizjologia krążenia wieńcowego
 • Restenoza w chorobie niedokrwiennej serca z uwzględnieniem hemostazy i angiogenezy
 • Inwazyjna ocena stanu naczyń wieńcowych i wydolności serca
 • Nieinwazyjne sposoby diagnostyczne w chorobie niedokrwiennej serca
 • Wskazania do leczenia chirurgicznego w chorobie niedokrwiennej serca
 • Pomostowanie naczyń wieńcowych w trybie pilnym i planowym
 • Rola anestezjologa w okresie okołooperacyjnym i pooperacyjnym
 • Krążenie pozaustrojowe w operacjach pomostowania naczyń wieńcowych
 • Wykorzystanie kontrpulsacji wewnątrzaortalnej w chirurgii naczyń wieńcowych
 • Mechaniczne wspomaganie krążenia
 • CZĘŚĆ II
 • Pomostowanie naczyń wieńcowych z wykorzystaniem żył chorego jako pomostu aortalno-wieńcowego
 • Tętnica piersiowa wewnętrzna lewa - złoty standard w rewaskularyzacji chirurgicznej serca
 • Tętnice piersiowe wewnętrzne - prawa i lewa - w pomostowaniu
 • Tętnica promieniowa i jej przydatność w chirurgii naczyń wieńcowych
 • Tętnica żołądkowo-sieciowa
 • Tętnica nabrzuszna dolna w pomostowaniu naczyń wieńcowych
 • Endarterektomia i jej przydatność w chirurgicznym leczeniu choroby niedokrwiennej serca
 • Alternatywne pomosty używane w rewaskularyzacji serca
 • Odmienności w postępowaniu operacyjnym
 • Chirurgiczne leczenie zwężenia tętnic szyjnych
 • Ryzyko około- i pooperacyjne u chorych poddanych operacji pomostowania naczyń wieńcowych
 • Opieka kardiologiczna nad chorymi po pomostowaniu naczyń wieńcowych
 • Rehabilitacja szpitalna i poszpitalna po pomostowaniu tętnic wieńcowych
 • Reoperacja czy angioplastyka wieńcowa w nawrocie stenokardii?
 • Rola psychologa w opiece nad pacjentem w okresie okołooperacyjnym
 • Aspekty ekonomiczne leczenia choroby niedokrwiennej serca
 • Niezdolność do pracy chorych z chorobą niedokrwienną serca - problem ekonomiczny
 • Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na C .