chirurgia ogólna co to znaczy
Co znaczy Chirurgia ogólna?. Co to jest medycyny przygotowujących się do egzaminu z chirurgii i.

Czy pomocne?

Chirurgia ogólna

Definicja z ang. surgery, z niem. Chirurgie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Urban & Partner, Wrocław 1998, wyd. 1, Oprawa: twarda,436 str., Wymiary: 220 x 290 mm , Waga: 1.62 kg
Zagadnienia: chirurgia ogólna
ISBN: ISBN 83-85842-19-5
Opis: Podręcznik jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów medycyny przygotowujących się do egzaminu z chirurgii i młodych chirurgów. Cennym uzupełnieniem omówienia zasad leczenia chirurgicznego są informacje na temat możliwości leczenia zachowawczego, patomechanizmu chorób, rozpoznania różnicowego. Badanie przypadków klinicznych ułatwia zdobywanie umiejętności podejmowania decyzji diagnostycznych, wyboru odpowiednich badań potwierdzających rozpoznanie i leczenia. W podręczniku omówiono między innymi zagadnienia dotyczące: chirurgii przewodu pokarmowego, wątroby, śledziony, chirurgii naczyniowej, transplantologii, leczenia chirurgicznego chorób nowotworowych, a również leczenia uszkodzeń pourazowych i oparzeń. W najnowszym wydaniu oryginalnym, na którego podstawie przygotowane zostało polskie tłumaczenie, poszerzono i uaktualniono informacje z dziedzin, gdzie nastąpił najszybszy postęp, na przykład transplantologii, chirurgii sutka. Książka zawiera zestawy przykładowych pytań egzaminacyjnych, pozwalających studentom na sprawdzenie nie tylko stopnia opanowania informacje, ale przede wszystkim przeanalizowanie odpowiedniego wyboru postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.
Spis treści:
 • 1 Jak brać udział i korzystać z zajęć praktycznych z chirurgii?
 • 2 Zagadnienia opieki zdrowotnej
 • 3 Diagnostyka chorych wymagających leczenia chirurgicznego
 • 4 Chirurgiczna historia choroby
 • 5 Sala operacyjna - dom chirurga
 • 6 Zabiegi chirurgiczne dla studentów medycyny
 • 7 Gospodarka wodno-elektrolitowa
 • 8 Żywienie
 • 9 Krwawienie chirurgiczne i przetaczanie krwi
 • 10 Wstrząs
 • 11 Rany i gojenie się ran
 • 12 Ogólne zagadnienia dotyczące chorób skóry i tkanek miękkich
 • 13 Zakażenia chirurgiczne
 • 14 Obrażenia urazowe i oparzenia
 • 15 Ściana jamy brzusznej i przepukliny
 • 16 Choroby przełyku
 • 17 Żołądek i dwunastnica
 • 18 Jelito cienkie i wyrostek robaczkowy
 • 19 Okrężnica, odbytnica i odbyt
 • 20 Drogi żółciowe
 • 21 Trzustka
 • 22 Sutek i nadnercza
 • 23 Tarczyca i przytarczyce
 • 24 Wątroba
 • 25 Śledziona
 • 26 Choroby naczyń
 • 27 Przeszczepianie tkanek i narządów
 • 28 Złośliwe choroby skóry
 • 29 Nowotwory układu chłonnego i tkanek miękkich

Czym jest znaczenie w Słownik na C .