chirurgia podstawy czaszki co to znaczy
Co znaczy czaszki i zastosowanie minimalnie?. Co to jest dotyczących chirurgii podstawy czaszki jak.

Czy pomocne?

Chirurgia podstawy czaszki i zastosowanie minimalnie inwazyjnych technik w neurochirurgii.

Definicja z ang. Surgery of the skull base and the use of minimally invasive techniques in neurosurgery., z niem. Operation der Schädelbasis und die Verwendung von minimalinvasiven Techniken in der Neurochirurgie..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: ATEXT, Gdańsk 1998, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,265 str., Wymiary: 205 x 290 mm
Zagadnienia: chirurgia podstawy czaszki
ISBN: ISBN 83-86978-21-X
Opis: Niniejsza monografia stanowi kolekcja różnorodnych prac dotyczących chirurgii podstawy czaszki jak i stosowania minimalnie inwazyjnych metod w neurochirurgii. Tj. kolekcja pod różnymi względami bardzo niejednorodny, który był bardzo trudny do usystematyzowania. Kolejność prezentowanych prac podstawowych działów: chirurgii podstawy czaszki i minimalnie inwazyjnych metod stosowanych w neurochirurgii uwarunkowana jest okolicą, której dotyczy. Z punktu widzenia neurochirurga, najważniejszym wydawał się podział na przedni, środkowy i tylny dół czaszki. Ostatnią część monografii stanowią różne prace przedstawiane na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów w Krynicy Morskiej - zorganizowanego przez Ośrodek Elbląski kierowany przez dr med. Stefana Kopczyńskiego - które nie były powiązane ani z kluczowym tematem zjazdu, ani obecnej monografii. Zarówno wiodąca tematyka zjazdu jak i prace zgromadzone pod tytułem niniejszego opracowania, miały na celu podkreślenie wagi nowych kierunków dynamicznie rozwijających się w neurochirurgii, jak i dania możliwości podzielenia się różnych ośrodków w Państwie swoimi doświadczeniami.
Spis treści:
  • Wstęp
  • 1 Chirurgia podstawy czaszki - przedni dół
  • 2 Chirurgia podstawy czaszki - środkowy dół
  • 3 Chirurgia podstawy czaszki - tylny dół
  • 4 minimalnie inwazyjne techniki w neurochirurgii
  • 5 Inne

Czym jest znaczenie w Słownik na C .