chirurgia tętnic obwodowych co to znaczy
Co znaczy żył obwodowych (tom 1-2?. Co to jest bardzo szeroko przedstawiona została problematyka.

Czy pomocne?

Chirurgia tętnic i żył obwodowych (tom 1-2)

Definicja z ang. Surgery arteries and peripheral veins (Volume 1-2), z niem. Chirurgie Arterien und peripheren Venen (Band 1-2).

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, wyd. 2, Oprawa: twarda,1424 str., Wymiary: 210 x 290 mm , Waga: 4.17 kg
Zagadnienia: chirurgia tętnic obwodowych
ISBN: ISBN 83-200-3252-0
Opis: ''Chirurgia tętnic i żył obwodowych'' jest dziełem, gdzie bardzo szeroko przedstawiona została problematyka dotycząca rozpoznawania i leczenia chorób naczyń. Chirurgia naczyniowa często się rozwija. Przyczynia się do tego pojawianie się coraz to nowszych poglądów w naukach podstawowych i stałe udoskonalanie technik diagnostycznych i operacyjnych. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w następnym wydaniu prezentowanej książki. Uwzględniono w niej aktualne poglądy na etiopatogenezę i patofizjologię chorób naczyń, diagnostykę poparto najnowszymi metodami nieinwazyjnego obrazowania, a w części dotyczącej technik operacyjnych starano się przedstawić jak najszersze spojrzenie, prezentując doświadczenie wielu wybitnych specjalistów. Trzeba również podkreślić wielką wartość bardzo obszernego i bogatego materiału ilustracyjnego. Prof. dr hab. med. Wojciech Noszczyk był wieloletnim kierownikiem Kliniki Chirurgii Akademii Medycznej w Warszawie, jest redaktorem naczelnym ''Polskiego Przeglądu Chirurgicznego'', byłym prezesem Towarzystwa Chirurgów Polskich. Jest autorem i redaktorem naukowym wielu monografii, książek i podręczników z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej, takich jak: ''Ostre niedokrwienie kończyn'', ''Zakażenie w chirurgii'', ''Choroby żył'', ''Urazy wewnątrznarządowe'', ''Chirurgia''. O szerokim horyzoncie zainteresowań profesora świadczą publikacje ''Zarys dziejów chirurgii polskiej'' i ''O chirurgii polskiej końca XX wieku''. Jest również propagatorem oświaty zdrowotnej, czego przykładem są poradniki ''Żylaki i inne choroby żył'' i ''Miażdżyca i inne choroby tętnic obwodowych''. Tak szeroka wiedza i wielkie doświadczenie Profesora gwarantuje wysoki poziom następnego wydania monografii dotyczącej chorób naczyń. Jako redaktor prezentowanej książki zgromadził grono najwybitniejszych polskich specjalistów zajmujących się tą dziedziną medycyny. Dlatego dzieło zyskało wielkie walory poznawcze, gdyż prócz wiedzy podstawowej przedstawiono w nim bardzo szeroki zakres doświadczeń zdobytych w bezpośrednim kontakcie z chorym.
Spis treści:
  • Tom 1
  • CZĘŚĆ I - ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Rys historyczny leczenia chorób naczyń 2. Fizjologia krążenia w naczyniach obwodowych 3. Mikrokrążenie 4. Zarys hemostazy i trombogenezy 5. Angiogeneza naprawcza w leczeniu chorób naczyń 6. Molekularne podłoże patogenezy miażdżycy 7. Zapobieganie miażdżycy 8. Patogeneza tętniaków aorty 9. Dysplazja włóknisto-mięśniowa 10. Hiperplazja naczyniowa jako odpowiedź na urazy i operacje naprawcze tętnicy 11. Badanie kliniczne tętnic i żył obwodowych 12. Badania uzupełniające wykorzystywane w diagnostyce naczyń obwodowych 13. Diagnostyka ultrasonograficzna naczyń obwodowych 14. Radiologia - diagnostyka obrazowa naczyń obwodowych 15. Radioizotopowa diagnostyka chorób naczyń 16. Angioskopia 17. Zakażenia w chirurgii naczyniowej 18. Udział internisty diabetologa w opiece okołooperacyjnej 19. Znieczulenie w chirurgii naczyniowej 20. Narzędzia, szwy i protezy naczyniowe 21. Podstawy techniki operacyjnej 22. Mikrochirurgia naczyń krwionośnych 23. Najczęściej wykorzystywane dostępy operacyjne do naczyń 24. Dostępy naczyniowe do dializ pozaustrojowych 25. Leki wykorzystywane w chorobach naczyń
  • CZĘŚĆ II - CHOROBY ŻYŁ 26. Zapalenia zakrzepowe żył powierzchniowych 27. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa 28. Zator tętnicy płucnej 29. Przewlekła choroba żylna kończyn dolnych 30. Teleangiektazje 31. Żylaki kończyn dolnych 32. Owrzodzenie goleni 33. Chirurgia żył przeszywających i głębokich kończyn dolnych 34. Urazy żył Skorowidz Tom 2
  • CZĘŚĆ III - CHOROBY TĘTNIC 35. Zwężenia tętnic szyjnych wewnętrznych 36. Zwężenia i niedrożności tętnic odchodzących od łuku aorty. Chirurgia tętnicy kręgowej 37. Najczęstsze wady aorty 38. Chirurgiczne leczenie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego 39. Ostre i przewlekłe niedokrwienie jelit 40. Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych 41. Powikłania po operacjach aorty brzusznej i tętnic kończyn dolnych 42. Ostre niedokrwienie kończyn 43. Zatory i ostre zakrzepy tętnic kończyn 44. Urazy tętnic 45. Tętniaki aorty piersiowej 46. Tętniaki piersiowo-brzuszne 47. Tętniaki aorty brzusznej 48. Tętniaki tętnic obwodowych 49. Połączenia tętniczo-żylne 50. Nieprawidłowości naczyń obwodowych u dzieci 51. Zespół stopy cukrzycowej 52. Zaburzenia naczynioruchowe 53. Zespoły uciskowe 54. Zapalenia tętnic 55. Zmiany w tętnicach po radioterapii 56. Kłębczak 57. Amputacje kończyn w chorobach tętnic 58. Rehabilitacja w chorobach naczyń krwionośnych
  • CZĘŚĆ IV - PRZEZSKÓRNE ZABIEGI WEWNĄTRZNACZYNIOWE 59. Radiologia zabiegowa. Chirurgia wewnątrznaczyniowa 60. Wewnątrznaczyniowe zabiegi w urazach tętnic Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na C .