chirurgia tętnic obwodowych co to znaczy
Co znaczy Chirurgia tętnic i żył obwodowych?. Co to jest rozpoznawanie i leczenie chorób naczyń. W.

Czy pomocne?

Chirurgia tętnic i żył obwodowych

Definicja z ang. Surgery of peripheral arteries and veins, z niem. Chirurgie peripherer Arterien und Venen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998, wyd. 1, Oprawa: twarda,718 str., Wymiary: 210 x 290 mm
Zagadnienia: chirurgia tętnic obwodowych
ISBN: ISBN 83-200-2180-4
Opis: W książce przedstawiono współczesne poglądy na rozpoznawanie i leczenie chorób naczyń. W ostatnich latach w chirurgii naczyniowej nastąpiły wielkie zmiany powiązane z rozwojem nauk podstawowych i technik diagnostycznych i operacyjnych. Zaistniała więc potrzeba nowego przedstawienia tej dziedziny medycyny z uwzględnieniem aktualnych osiągnięć. Podjął się tego zespół wybitnych specjalistów mających wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Dlatego powstała podręcznik o niezmiernie bogatej treści i na wskroś nowatorska.
Spis treści:
 • CZĘŚĆ I: PROBLEMATYKA OGÓLNA:
 • 1. Rys historyczny leczenia chorób naczyń
 • 2. Fizjologia krążenia w naczyniach obwodowych
 • 3. Mikrokrążenie
 • 4. Zarys hemostazy i trombogenezy
 • 5. Patogeneza miażdżycy
 • 6. Zapobieganie miażdżycy
 • 7. Patogeneza tętniaków aorty
 • 8. Dysplazja włóknisto-mięśniowa
 • 9. Hiperplazja naczyniowa jako odpowiedź na urazy i operacje naprawcze tętnicy
 • 10. Badanie kliniczne tętnic i żył obwodowych
 • 11. Diagnostyka ultrasonograficzna naczyń obwodowych
 • 12. Badanie angiograficzne
 • 13. Radioizotopowa diagnostyka chorób naczyń
 • 14. Angioskopia
 • 15. Zakażenia w chirurgii naczyniowej
 • 16. Udział internisty diabetologa w opiece okołooperacyjnej
 • 17. Znieczulenie w chirurgii naczyniowej
 • 18. Narzędzia, szwy i protezy naczyniowe
 • 19. Podstawy techniki operacyjnej
 • 20. Najczęściej wykorzystywane dostępy operacyjne do naczyń
 • 21. Dostęp naczyniowy do dializ pozaustrojowych
 • CZĘŚĆ II: CHIRURGIA TĘTNIC:
 • 22. Zwężenia tętnic szyjnych wewnętrznych
 • 23. Zwężenia i niedrożności tętnic odchodzących od łuku aorty. Chirurgia tętnicy kręgowej
 • 24. Najczęstsze wady aorty
 • 25. Chirurgiczne leczenie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego
 • 26. Ostre i przewlekłe niedokrwienie jelit
 • 27. Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych
 • 28. Powikłania po operacjach aorty brzusznej i tętnic kończyn dolnych
 • 29. Ostre niedokrwienie kończyn
 • 30. Zatory i ostre zakrzepy tętnic kończyn
 • 31. Urazy tętnic
 • 32. Tętniaki aorty piersiowej
 • 33. Tętniaki piersiowo-brzuszne
 • 34. Tętniaki aorty brzusznej
 • 35. Tętniaki tętnic obwodowych
 • 36. Połączenia tętniczo-żylne
 • 37. Nieprawidłowości naczyń obwodowych u dzieci
 • 38. Zespół stopy cukrzycowej
 • 39. Zaburzenia naczynioruchowe
 • 40. Zespoły uciskowe
 • 41. Zapalenia tętnic
 • 42. Zmiany w tętnicach po radioterapii
 • 43. Amputacje kończyn w chorobach tętnic
 • 44. Rehabilitacja chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych
 • CZĘŚĆ III: CHIRURGIA ŻYŁ:
 • 45. Żylaki kończyn dolnych
 • 46. Zapalenie zakrzepowe żył powierzchownych
 • 47. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
 • 48. Zator tętnicy płucnej
 • 49. Przewlekła niewydolność żył głębokich kończyn dolnych. Owrzodzenie goleni
 • 50. Urazy żył
 • 51. Zapobieganie chorobom żył kończyn dolnych
 • CZĘŚĆ IV: PRZEZSKÓRNE ZABIEGI WEWNĄTRZNACZYNIOWE:
 • 52. Radiologia zabiegowa. Chirurgia wewnątrznaczyniowa

Czym jest znaczenie w Słownik na C .