choroba niedokrwienna serca co to znaczy
Co znaczy niedokrwienna serca - psychologiczne?. Co to jest medycyny, a również do lekarzy i.

Czy pomocne?

Choroba niedokrwienna serca - psychologiczne aspekty leczenia i zapobiegania

Definicja z ang. Coronary heart disease - the psychological aspects of treatment and prevention, z niem. Koronare Herzkrankheit - die psychologischen Aspekte der Behandlung und Prävention.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2004, wyd. 1, Oprawa: twarda,248 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.56 kg
Zagadnienia: choroba niedokrwienna serca
ISBN: ISBN 83-89574-26-8
Opis: Podręcznik adresowana jest do psychologów i socjologów medycyny, a również do lekarzy i studentów wymienionych kierunków. Powinna zainteresować także osoby, które decydują o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej i o dystrybucji nakładów finansowych przeznaczonych na poprawę stanu zdrowia naszego społeczeństwa. Czytelnik znajdzie tu: - wiadomości na temat nowych sposobów leczenia choroby niedokrwiennej serca; - psychologiczne metody pomocy udzielanej pacjentom z chorobą niedokrwienną serca; - koncepcję stresu i radzenia sobie z nim, autorstwa Lazarusa i Folkman; - koncepcję wzoru zachowania A i jego wpływu na powstawanie choroby i na jej leczenie; - wiadomości dotyczące promocji zdrowia. W państwach uprzemysłowionych choroba niedokrwienna serca, wciąż utrzymuje się na czele statystyk określających powody zgonów i niezdolności do pracy. W Polsce co roku ok. 100 tys. osób zapada na zawał serca, w najwyższym stopniu dramatyczną postać choroby niedokrwiennej serca. Biorąc pod uwagę, iż w grupie tej najczęściej znajdują się mężczyźni w wieku produkcyjnym, zawały serca pociągają za sobą sporo skutków nie tylko dla chorych i ich rodzin, lecz również dla całego społeczeństwa. Przypadek ta skłoniła sporo ośrodków medycznych do prowadzenia badań nad ustaleniem przyczyn choroby, skutecznego jej leczenia, rehabilitacji i zapobiegania.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na C .