choroba poresuscytacyjna co to znaczy
Co znaczy Choroba poresuscytacyjna?. Co to jest dotycząca zespołu poresuscytacyjnego przełamie.

Czy pomocne?

Choroba poresuscytacyjna

Definicja z ang. Post-resuscitation disease, z niem. Post-Lungen-Wiederbelebung Krankheit.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,186 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.36 kg
Zagadnienia: choroba poresuscytacyjna
ISBN: ISBN 83-89581-67-1
Opis: Mamy nadzieję, iż pierwsza w Polsce i na świecie monografia dotycząca zespołu poresuscytacyjnego przełamie stereotypowe myślenie, uznające powrót funkcji serca i oddychania spontanicznego, nawet przy zachowanej pełnej czynności centralnego układu nerwowego, za dowód na ustąpienie wszelkich następstw i konsekwencji zatrzymania krążenia. Sądzimy, iż nasza niedoskonała robota powinna stać się nie tylko punktem wyjścia do dyskusji na temat skutków choroby poresuscytacyjnej, ale także inspirować podejmowanie badań klinicznych i sprzyjać wyznaczaniu dalszych kierunków naukowych w tym obszarze. Świadomość przedstawionych faktów i relacji może także ułatwiać bardziej skuteczne postępowanie z pacjentami, których udało się zawrócić z drogi prowadzącej do unicestwienia, na ostatnim już etapie przed nieodwracalnością. Andrzej Kubler
Spis treści:
  • Przedmowa 1. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SKUTECZNOŚĆ RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJ 1.1. Rola resuscytacji krążeniowo-oddechowej w przywracaniu spontanicznej czynności układu sercowo-naczyniowego 1.2. Skuteczność resuscytacji krążeniowo-oddechowej a powód zatrzymania krążenia 1.3. Skuteczność resuscytacji krążeniowo-oddechowej a wcześniejsza przewlekła leczenie 1.4. Skuteczność resuscytacji krążeniowo-oddechowej a patogeneza i system zatrzymania krążenia 1.5. Skuteczność i długość prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej a długość okresu zatrzymania krążenia 1.6. Skuteczność resuscytacji krążeniowo-oddechowej a sposób jej prowadzenia 1.7. Skuteczność resuscytacji krążeniowo-oddechowej a miejsce jej prowadzenia 1.8. Skuteczność resuscytacji krążeniowo-oddechowej a wiek i płeć
  • 2. CZYNNIKI DETERMINUJĄCE PRZEŻYWALNOŚĆ CHORYCH WE WCZESNYM OKRESIE PORESUSCYTACYJNYM 2.1. Powody zatrzymania krążenia a przeżywalność po powrocie krążenia spontanicznego 2.2. Schorzenia i czynniki ryzyka istniejące przed zatrzymaniem krążenia a przeżywalność po powrocie krążenia spontanicznego 2.3. Wcześniejsze leczenie a przeżywalność po powrocie krążenia spontanicznego 2.4. System zatrzymania krążenia a przeżywalność po powrocie krążenia spontanicznego 2.5. Czas zatrzymania krążenia i resuscytacji krążeniowo-oddechowej a wczesne rokowanie po powrocie krążenia spontanicznego 2.6. Pozaszpitalne i wewnątrzszpitalne zatrzymanie krążenia a przeżywalność po powrocie krążenia spontanicznego 2.7. Wiek i płeć a przeżywalność po powrocie krążenia spontanicznego
  • 3. ZABURZENIA CZYNNOŚCI NARZĄDÓW PO PRZEBYTYM ZATRZYMANIU KRĄŻENIA, RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJ I PRZYWRÓCENIU KRĄŻENIA SPONTANICZNEGO 3.1. Ocena ogólnego stanu chorych w okresie poresuscytacyjnym na podstawie skali niewydolności wielonarządowej 3.2. Zaburzenia metaboliczne i elektrolitowe w okresie poresuscytacyjnym 3.3. Zaburzenia neurohumoralne u chorych w okresie poresuscytacyjnym 3.4. Układ krążenia w okresie poresuscytacyjnym 3.5. Czy zaburzenia układu krzepnięcia w okresie poresuscytacyjnym mają znaczenie kliniczne? 3.6. Układ oddechowy u chorych w okresie poresuscytacyjnym 3.7. Ośrodkowy układ nerwowy u chorych w okresie poresuscytacyjnym 3.8. Układ immunologiczny u chorych w okresie poresuscytacyjnym - zespół systemowej reakcji zapalnej 3.9. Funkcja nerek w okresie poresuscytacyjnym 4. Zespół poresuscytacyjny czy choroba poresuscytacyjna? Piśmiennictwo Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na C .