choroby infekcyjne układu co to znaczy
Co znaczy układu oddechowego u dzieci?. Co to jest pod redakcją prof. dr hab. Danuty Chmielewskiej.

Czy pomocne?

Choroby infekcyjne układu oddechowego u dzieci

Definicja z ang. Infectious diseases of the respiratory tract in children, z niem. Infektionskrankheiten der Atemwege bei Kindern.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Via Medica, Gdańsk 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,307 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.80 kg
Zagadnienia: choroby infekcyjne układu
ISBN: ISBN 83-89012-00-6
Opis: Podręcznik "Choroby infekcyjne układu oddechowego u dzieci" pod redakcją prof. dr hab. Danuty Chmielewskiej-Szewczyk została opracowana poprzez zespół znanych i doświadczonych specjalistów: pediatrów, pneumonologów, mikrobiologów, laryngologa i radiologa. Porusza problematykę ostrego, przewlekłego i nawracającego zakażenia dróg oddechowych u dzieci. Szczególną uwagę zwrócono na metody badania fizykalnego układu oddechowego, symptomatologię poszczególnych zespołów chorobowych i na diagnostykę mikrobiologiczną, immunologiczną, endoskopową, a również wykorzystującą sposoby obrazowania i badań czynnościowych układu oddechowego. Szeroko omówiono infekcje górnych dróg oddechowych u niemowląt i starszych dzieci i zapalenia płuc i opłucnej. Obszerny rozdział poświęcono gruźlicy wieku dziecięcego i mikrobiologii tej choroby. Podręcznik ta jest adresowana do lekarzy pediatrów, lekarzy rodzinnych, pneumonologów i alergologów i z pewnością okaże się pomocna w ich codziennej praktyce
Spis treści:
 • Epidemiologia chorób infekcyjnych układu oddechowego
 • Czynniki etiologiczne zakażeń układu oddechowego
 • Infekcje spowodowane poprzez wirusy
 • Zakażenia bakteryjne
 • Zakażenia układu oddechowego spowodowane poprzez grzyby
 • Rozwój i budowa układu oddechowego
 • Rozwój układu oddechowego w życiu płodowym
 • Rozwój płuc po urodzeniu
 • Budowa układu oddechowego
 • Systemy obronne dróg oddechowych
 • Obrona miejscowa dróg oddechowych
 • Znaczenie nabłonka oddechowego w obronie dróg oddechowych
 • Wydzielnicze funkcje nabłonka oddechowego
 • Układ limfoidalny błon śluzowych MALT
 • Wydzielnicza immunoglobulina A
 • Makrofagi płucne
 • Symptomatologia chorób układu oddechowego
 • Ocena pacjenta z chorobą układu oddechowego
 • Wywiady
 • Badanie przedmiotowe
 • Oglądanie
 • Badanie palpacyjne
 • Opukiwanie
 • Osłuchiwanie
 • Najczęstsze symptomy występujące w ostrych schorzeniach
 • Kaszel
 • Duszność
 • Świszczący oddech
 • Stridor
 • Sinica
 • Ból w klatce piersiowej
 • Krwioplucie
 • Diagnostyka chorób układu oddechowego
 • Badania czynnościowe układu oddechowego
 • Pojemności i objętości płuc
 • Badanie spirograficzne
 • Krzywa przepływ - objętość
 • Szczytowy przepływ wydechowy (PEF)
 • Bodypletyzmografia
 • Czynnościowa pojemność zalegająca
 • Opór oskrzeli
 • Pomiar objętości sposobem rozcieńczenia gazów
 • Podatność
 • Diagnostyka mikrobiologiczna i immunologiczna zakażeń układu oddechowego u dzieci
 • Ogólne zasady pobierania materiału do badań mikrobiologicznych
 • Przykłady pobierania materiału do badań
 • Hodowla i identyfikacja wirusów
 • Ogólne zasady pobierania materiału do badań serologicznych
 • Najważniejsze sposoby wykrywania zakażeń drobnoustrojami chorobotwórczymi
 • Charakterystyka wybranych metod diagnostycznych
 • Badania obrazowe u dzieci w przebiegu zakażeń układu oddechowego
 • Znaczenie bronchoskopii w chorobach układu oddechowego
 • Bronchoskopia klasyczna
 • Bronchofiberoskopia
 • Możliwości diagnostyczne bronchoskopii
 • Możliwości terapeutyczne bronchoskopii
 • Wskazania do bronchoskopii
 • Zapalenie górnych dróg oddechowych - pogranicze pediatrii i laryngologii
 • Podstawy anatomii i fizjologii górnych dróg oddechowych
 • Nos i zatoki przynosowe
 • Gardło
 • Krtań
 • Ucho
 • Badanie jamy ustnej, gardła i ucha środkowego u dzieci
 • Oglądanie i badanie palpacyjne
 • Szczegółowe badanie przedmiotowe jamy ustnej
 • Badanie przedmiotowe gardła
 • sposoby badania ucha
 • Badanie przedmiotowe nosa, a więc rynoskopia przednia
 • Metody przedmiotowego badania krtani
 • Katar nosa. Ostre zapalenie błony śluzowej nosa
 • Zapalenie zatok przynosowych
 • Ostre ropne zapalenie zatok przynosowych
 • Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych
 • Zapalenie ucha środkowego
 • Ostre zapalenie ucha środkowego
 • Wysiękowe zapalenie ucha środkowego
 • Pleśniawicze zapalenie jamy ustnej - pleśniawki
 • Opryszczkowe zapalenie jamy ustnej
 • Zapalenie jamy ustnej
 • Aftowe zapalenie jamy ustnej
 • Ostre zapalenia gardła
 • Ostre wirusowe zapalenia gardła
 • Ostre bakteryjne zapalenie gardła i migdałków podniebiennych
 • Wskazania do tonsylektomii i adenotomii u dzieci
 • Choroby krtani
 • Duszność krtaniowa u dzieci
 • Ostre zapalenie krtani u dzieci
 • Podgłośniowe zapalenie krtani
 • Zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli
 • Zapalenie nagłośni
 • Leczenie wspomagające infekcji górnych dróg oddechowych
 • Zakażenia dolnych dróg oddechowych
 • Ostre zapalenie tchawicy i oskrzeli
 • Zapalenie oskrzelików
 • Ostre zapalenie oskrzelików
 • Zarostowe zapalenie oskrzelików
 • Zapalenie płuc
 • Odrębności zapalenia płuc u noworodków i małych niemowląt
 • Pozaszpitalne (środowiskowe) zapalenie płuc
 • Typowe (bakteryjne) zapalenie płuc
 • Atypowe zapalenie płuc
 • Leczenie środowiskowego zapalenia płuc
 • Szpitalne zapalenie płuc
 • Leczenie szpitalnego zapalenia płuc
 • Zapalenie płuc u dzieci z zaburzoną odpornością
 • Zapalenie opłucnej
 • Anatomia opłucnej
 • Etiologia zapalenia opłucnej
 • Patologia zapalenia opłucnej
 • symptomy podmiotowe i przedmiotowe
 • Rozpoznanie różnicowe
 • Badania dodatkowe
 • Techniki diagnostyczne
 • Patogeneza. Ewolucja wysięku parapneumonicznego
 • Leczenie zapalenia opłucnej
 • Leki wykrztuśne, mukolityczne i przeciwkaszlowe
 • Leki wykrztuśne
 • Leki mukolityczne
 • Leki przeciwkaszlowe
 • Profilaktyka zakażeń układu oddechowego
 • Szczepienia ochronne
 • Przewlekłe zakażenia układu oddechowego
 • Niektóre zagadnienia mikrobiologii gruźlicy
 • Taksonomia prątków gruźlicy
 • Mykobakteriofagi - wirusy prątków
 • Oporność Mycobacterium na leki
 • Mikrobiologiczne podstawy leczenia gruźlicy
 • Charakterystyczne cechy wzrostu prątków
 • Wrażliwość prątków na działanie czynników chemicznych i fizycznych
 • Transmisja prątków i zdolność do wywoływania infekcji
 • Identyfikacja gatunków prątków kwasoopornych jako istotny przedmiot diagnostyki gruźlicy
 • Laboratoryjne sposoby diagnozowania gruźlicy
 • Wybór materiału do badania mikrobiologicznego
 • Źródła błędów i ich skutki w diagnostyce laboratoryjnej gruźlicy
 • Wybór materiału klinicznego do diagnostyki
 • Techniki izolacji
 • Wydajność procesu wirowania i toksyczność detergentów
 • Bakterioskopia
 • Identyfikacja Mycobacterium
 • Gruźlica wieku dziecięcego
 • Etiologia
 • Epidemiologia zakażenia
 • Rozpoznawanie gruźlicy u dzieci
 • Postacie gruźlicy pierwotnej u dzieci
 • Wpływ zakażenia wirusem HIV i AIDS na przebieg gruźlicy u dzieci
 • Zapobieganie gruźlicy
 • Leczenie gruźlicy wieku dziecięcego

Czym jest znaczenie w Słownik na C .