choroby nerwowo mięśniowe co to znaczy
Co znaczy Choroby nerwowo-mięśniowe?. Co to jest światowej i polskiej. Omówione są genetyczne.

Czy pomocne?

Choroby nerwowo-mięśniowe

Definicja z ang. Neuromuscular diseases, z niem. Neuromuskuläre Erkrankungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, wyd. 1, Oprawa: twarda,496 str., Wymiary: 165 x 240 mm
Zagadnienia: choroby nerwowo mięśniowe
ISBN: ISBN 83-01-12667-1
Opis: W książce zebrane są najistotniejsze osiągnięcia miologii światowej i polskiej. Omówione są genetyczne choroby mięśni z uwzględnieniem diagnostyki prenatalnej, poradnictwa genetycznego, epidemiologii. Obszerne rozdziały poświęcone są zaburzeniom rozwojowym mięśni, patologii kanałów jonowych, zaburzeniom immunologicznym, toksykologii, wpływom hormonalnym, chorobom mięśni towarzyszącym nowotworom. Specjalny nacisk położono na zespoły mięśniowe występujące u dzieci i ich profilaktykę. Sporo miejsca poświęcono terapii albo próbom terapeutycznym, a również chorobom wymagającym lepszego przygotowania ogółu lekarzy. Podręcznik, mimo iż zaliczana jest do działu neurologii, ma charakter interdyscyplinarny - przeznaczona jest dla neurologów, neuropediatrów, pediatrów rehabilitantów, ortopedów, reumatologów, endokrynologów, fizjologów, neurofizjologów, neuroanatomów, części internistów, a nawet chirurgów ogólnych i anestezjologów.
Spis treści:
 • CZĘŚĆ OGÓLNA:
 • Klasyfikacja chorób nerwowo-mięśniowych
 • Symptomy kliniczne chorób nerwowo-mięśniowych
 • Rola elektromiografii w diagnostyce chorób mięśni
 • Pobudzenie elektryczne w mięśniu szkieletowym
 • Histopatologia nerwu obwodowego
 • Histopatologia mięśni
 • Ultrastruktura prawidłowej i zmienionej komórki mięśniowej
 • Histochemiczny aspekt chorób mięśni
 • Przeciwciała monoklonalne w diagnostyce chorób mięśni
 • Patochemia chorób mięśni szkieletowych
 • Komórka mięśniowa w ontogenezie
 • Regeneracja mięśnia szkieletowego
 • Starzenie się mięśnia szkieletowego (obraz morfologiczny)
 • Genetyka chorób nerwowo-mięśniowych
 • CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA - MIOPATIE:
 • Dystrofie mięśniowe postępujące
 • Zespoły miotoniczne
 • Miopatie wrodzone
 • Miopatie metaboliczne
 • Miopatie zapalne
 • CHOROBY STYKU NERWOWO-MIĘŚNIOWEGO:
 • Miastenia i zespoły miasteniczne
 • NEUROGENNY ZANIK MIĘŚNI:
 • Zanik rdzeniowy mięśni
 • Zanik mięśni opuszkowo-rdzeniowy dorosłych
 • Późny zespół tak zwany postpolio
 • Genetycznie uwarunkowane neuropatie ruchowo-czuciowe
 • Stwardnienie zanikowe boczne
 • INNE:
 • Wiotkie dziecko
 • Zespół Pradera-Willego
 • Zespoły mięśniowe charakteryzujące się przykurczami i sztywnością
 • Sztywność mięśniowa w innych zespołach

Czym jest znaczenie w Słownik na C .