choroby układu oddechowego co to znaczy
Co znaczy Choroby układu oddechowego?. Co to jest specjalności nowoczesnej diagnostyki i leczenia.

Czy pomocne?

Choroby układu oddechowego

Definicja z ang. Respiratory system diseases, z niem. Erkrankungen der Atemwege.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, wyd. 3, Oprawa: miękka foliowana,709 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 1.21 kg
Zagadnienia: choroby układu oddechowego
ISBN: ISBN 83-200-2884-1
Opis: Celem tej książki jest przedstawienie lekarzom wszystkich specjalności nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego. Czas, jaki minął od poprzedniego jej wydania, obfitował w rozwój wielu badań dotyczących chorób oddechowego. Problemem tym zajmowali się wybitni specjaliści z całego świata, co zaowocowało nowym podejściem do ustalenia patogenezy i leczenia chorób płuc, a również wpłynęło na ustalenie ogólnych wytycznych postępowania, które są zamieszczone w poszczególnych rozdziałach tego opracowania. Szczególna uwagę autorzy zwrócili na astmę oskrzelową, śródmiąższowe choroby płuc, zapalenia płuc szpitalne i pozaszpitalne i na nowotwory układu oddechowego. Zrozumienie i przyswojenie omawianych w książce treści ułatwią opisy badań stosowanych w chorobach płuc i bogaty materiał ilustracyjny, przedstawiający przede wszystkim zdjęcia radiologiczne poszczególnych zmian chorobowych
Spis treści:
 • CZĘŚĆ OGÓLNA
 • PODSTAWY BUDOWY I CZYNNOŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO W ZDROWIU I CHOROBIE
 • Podstawy patomorfologii klinicznej układu oddechowego
 • Podstawy fizjologii i patofizjologii układu oddechowego
 • Systemy obronne układu oddechowego i patogeneza stanu zapalnego
 • Symptomy I DIAGNOSTYKA CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO
 • Rola badania podmiotowego i przedmiotowego w rozpoznawaniu chorób układu oddechowego
 • Rola badania radiologicznego w rozpoznawaniu chorób układu oddechowego
 • Biopsje w rozpoznawaniu chorób układu oddechowego i śródpiersia
 • Inne sposoby w rozpoznawaniu chorób układu oddechowego
 • CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO. CHOROBY OBTURACYJNE I CHOROBY OSKRZELI
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • Astma oskrzelowa
 • Rozstrzenie oskrzeli
 • Choroby drobnych dróg oddechowych
 • Wady wrodzone oskrzeli i tchawicy
 • CHOROBY SRÓDMIĄŻSZOWE
 • Idiopatyczne śródmiąższowe zapalenia płuc
 • Sarkodioza
 • Układ oddechowy w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej
 • Eozynofilie płucne
 • Rzadkie śródmiąższowe choroby płuc
 • CHOROBY NACZYŃ PŁUCNYCH
 • Nadciśnienie płucne
 • Zator tętnicy płucnej
 • Samoistne zapalenia naczyń płucnych
 • Zespół wątrobowo-płucny
 • Wady wrodzone naczyn płuc
 • Choroby opłucnej
 • CHOROBY SRÓDPIERSIA
 • Choroby sródpiersia
 • ZEWNĄTRZPOCHODNE CHOROBY UKŁADU ODECHOWEGO
 • Zawodowe choroby płuc
 • Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
 • Niepożądane reakcje polekowe w układzie oddechowym
 • CHOROBY INFEKCYJNE
 • Zapalenie płuc
 • Gruźlica
 • Choroby nowotworowe układu oddechowego
 • Chłoniaki złosliwe o dominującym umiejscowieniu w klatce piersiowej
 • Przerzuty do płuc nowotworów o pierwotnym umiejscowieniu pozapłucnym
 • Niewydolność oddychania
 • Zaburzenia oddychania w momencie snu
 • Przeszczepienie płuca
 • sposoby odzwyczajania od palenia papierosów
 • Ważniejsze skróty stosowane w książce
 • Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na C .