choroby wewnętrzne co to znaczy
Co znaczy Choroby wewnętrzne tom 1?. Co to jest specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i w.

Czy pomocne?

Choroby wewnętrzne tom 1

Definicja z ang. Internal Medicine, Volume 1, z niem. Innere Medizin, Band 1.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medycyna Praktyczna, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: twarda,1228 str., Wymiary: 210 x 300 mm , Waga: 3.12 kg
Zagadnienia: choroby wewnętrzne
ISBN: ISBN 83-7430-031-0
Opis: Książka ten adresujemy przede wszystkim do lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i w dziedzinach wywodzących się z interny, do lekarzy specjalistów i lekarzy rodzinnych - pragnących pogłębić swą wiedzę - a również do studentów medycyny. Nawiązujemy w nim do tradycji wielkich polskich podręczników interny, na których w ostatnim stuleciu kształciły się następne pokolenia lekarzy, a więc do podręczników: najpierw Witolda Orłowskiego, potem Edwarda Szczeklika i wreszcie Franciszka Kokota. Książka występuje w trzech postaciach, jako: dwutomowa podręcznik, krążek DVD i wersja internetowa dostępna na serwerze. Zawiera przede wszystkim wiadomości potrzebne w codziennej praktyce. Informacje z fizjologii i patofizjologii zostały ograniczone do niezbędnych dla zrozumienia diagnostyki i terapii. Wersja elektroniczna ma co więcej sporo rycin, kolorowych zdjęć i tabel nie-umieszczonych w książce, filmy, indeks leków dostępnych w Polsce, linki do oryginalnych, pełnych tekstów wytycznych postępowania i streszczenia ważnych programów badawczych, których wyniki zaważyły na praktyce lekarskiej. Piśmiennictwo, umieszczone na końcu każdego rozdziału, obejmuje tylko niektóre, najważniejsze pozycje, a więc wiodące podręczniki, aktualne wytyczne postępowania i najnowsze artykuły przeglądowe. Wszystkie rozdziały podręcznika mają taką samą uporządkowaną strukturę, ułatwiającą szybkie znalezienie potrzebnej informacji. Uniknięciu powtarzania służą liczne odwołania pomiędzy rozdziałami. Skorowidz w książce znajduje się na końcu II tomu. Wersja elektroniczna podręcznika będzie aktualizowana w sposób ciągły, gdy tylko pojawią się nowe dane, uzasadniające wprowadzenie zmian. O każdej zmianie Czytelnicy będą informowani na łamach miesięcznika ''Medycyna Praktyczna'' i pocztą elektroniczną i tą też drogą otrzymywać będą uaktualnione rozdziały. Przewidujemy, że pełna wersja książkowa będzie wznawiana co dwa lata. W podręczniku przedstawiamy metody rozpoznawania i leczenia chorób, zweryfikowane pod względem skuteczności w badaniach klinicznych i rekomendowane w wytycznych postępowania przez renomowane towarzystwa naukowe. Trzeba jednak pamiętać, iż EBM, czyli Eviden.ce Based Medicine (co można tłumaczyć jako: medycyna oparta na danych naukowych) nie polega na sztywnym przestrzeganiu wytycznych i zaleceń. Każda decyzja lekarska jest gdyż wypadkową określonej sytuacji klinicznej, informacji naukowych, mechanizmu wartości pacjenta i jego preferencji i indywidualnych umiejętności i doświadczenia lekarza. Zdolność trafnego łączenia tych elementów stanowi o sztuce lekarskiej. Prof. dr hab. Andrzej Szczeklik. Kraków, październik 2005
Spis treści:
  • CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA Fizjologia Badania diagnostyczne Nagłe zatrzymanie krążenia Zapobieganie chorobom układu krążenia Miażdżyca Choroba niedokrwienna serca Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia Wady serca Choroby wsierdzia Choroby mięśnia sercowego Choroby osierdzia Nowotwory serca Niewydolność serca Nadciśnienie tętnicze Nadciśnienie płucne Choroby aorty i tętnic obwodowych Choroby żył obwodowych Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Choroby mikrokrążenia Wady rozwojowe naczyń krwionośnych Choroby naczyń chłonnych Omdlenia Konsultacje kardiologiczne przed operacjami pozasercowymi
  • CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO Fizjologia Badania diagnostyczne Choroby dróg oddechowych Zapalenie płuc wywołane przez drobnoustroje Choroby śródmiąższowe płuc Gruźlica i inne mykobakteriozy Nowotwory płuc i opłucnej Choroby zawodowe układu oddechowego Zaburzenia oddychania w momencie snu Choroby opłucnej Choroby śródpiersia Manifestacje chorób tkanki łącznej w układzie oddechowym Niepożądane reakcje polekowe w układzie oddechowym Wady rozwojowe układu oddechowego Urazy płuc Niewydolność oddechowa Rehabilitacja w chorobach układu oddechowego Wziewne wykorzystywanie leków w chorobach układu oddechowego Leczenie uzależnienia od tytoniu
  • CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO Objawy chorób układu pokarmowego Badania diagnostyczne Choroby przełyku Choroby żołądka i dwunastnicy Choroby jelita cienkiego Choroby jelita grubego Choroby infekcyjne i pasożytnicze przewodu pokarmowego Choroby trzustki Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych Choroby wątroby Postępowanie w krwawieniu z górnego odcinka przewodu pokarmowego Leczenie żywieniowe Nadwrażliwość pokarmowa
  • CHOROBY UKŁADU WEWNĄTRZWYDZIELNICZEGO Choroby podwzgórza i przysadki Choroby tarczycy Choroby przytarczyc Choroby kory nadnerczy Choroby rdzenia nadnerczy Choroby jajników Choroby jąder Zaburzenia determinacji i różnicowania płci Zaburzenia wzrastania i dojrzewania płciowego Choroby rozproszonego układu wewnątrzwydzielniczego Zespoły wielogruczołowe Cukrzyca i zespół metaboliczny Zaburzenia odżywiania

Czym jest znaczenie w Słownik na C .