choroby wewnętrzne co to znaczy
Co znaczy Choroby wewnętrzne tom I - II?. Co to jest . Co to jest Choroby wewnętrzne tom I - II.

Czy pomocne?

Choroby wewnętrzne tom I - II

Definicja z ang. Internal Medicine Volume I - II, z niem. Internal Medicine Band I - II.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medycyna Praktyczna, Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: twarda,2424 str., Wymiary: 210 x 300 mm , Waga: 6.16 kg czeka na dodruk
Zagadnienia: choroby wewnętrzne
ISBN: Podręcznik ten adresujemy przede wszystkim do lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i w dziedzinach wywodzących się z interny, do lekarzy specjalistów i lekarzy rodzinnych - pragnących pogłębić swą wiedzę - a także do studentów medycyny. Nawiązujemy w nim do tradycji wielkich polskich podręczników interny, na których w ostatnim stuleciu kształciły się kolejne pokolenia lekarzy, a więc do podręczników:: najpierw Witolda Orłowskiego, potem Edwarda Szczeklika i wreszcie Franciszka Kokota. Podręcznik występuje w trzech postaciach, jako:: dwutomowa książka, krążek DVD (do kupienia osobno) i wersja internetowa dostępna na serwerze. Zawiera przede wszystkim informacje potrzebne w codziennej praktyce. Wiadomości z fizjologii i patofizjologii zostały ograniczone do niezbędnych dla zrozumienia diagnostyki i terapii. Wersja elektroniczna ma ponadto wiele rycin, kolorowych zdjęć i tabel nie-umieszczonych w książce, filmy, indeks leków dostępnych w Polsce, linki do oryginalnych, pełnych tekstów wytycznych postępowania oraz streszczenia ważnych programów badawczych, których wyniki zaważyły na praktyce lekarskiej. Piśmiennictwo, umieszczone na końcu każdego rozdziału, obejmuje tylko wybrane, najważniejsze pozycje, a więc wiodące podręczniki, aktualne wytyczne postępowania i najnowsze artykuły przeglądowe. Wszystkie rozdziały podręcznika mają taką samą uporządkowaną strukturę, ułatwiającą szybkie znalezienie potrzebnej informacji. Uniknięciu powtarzania służą liczne odwołania między rozdziałami. Skorowidz w książce znajduje się na końcu II tomu. Wersja elektroniczna podręcznika będzie aktualizowana w sposób ciągły, gdy tylko pojawią się nowe dane, uzasadniające wprowadzenie zmian. O każdej zmianie Czytelnicy będą informowani na łamach miesięcznika Medycyna Praktyczna oraz pocztą elektroniczną i tą też drogą otrzymywać będą uaktualnione rozdziały. Przewidujemy, iż pełna wersja książkowa będzie wznawiana co dwa lata. W podręczniku przedstawiamy sposoby rozpoznawania i leczenia chorób, zweryfikowane pod względem skuteczności w badaniach klinicznych i zalecane w wytycznych postępowania przez renomowane towarzystwa naukowe. Trzeba jednak pamiętać, że EBM, czyli Evidence Based Medicine (co można tłumaczyć jako:: medycyna oparta na danych naukowych) nie polega na sztywnym przestrzeganiu wytycznych i zaleceń. Każda decyzja lekarska jest bowiem wypadkową określonej sytuacji klinicznej, informacji naukowych, systemu wartości pacjenta i jego preferencji oraz indywidualnych umiejętności i doświadczenia lekarza. Zdolność trafnego łączenia tych elementów stanowi o sztuce lekarskiej. Prof. dr hab. Andrzej Szczeklik. Kraków, październik 2005
Opis:
Spis treści:
  • TOM I I. Choroby układu sercowo-naczyniowego - red. Andrzej Budaj II. Choroby układu oddechowego - red. Ewa Niżankowska-Mogilnicka III. Choroby układu pokarmowego - red. Witold Bartnik IV. Choroby układu wewnątrzwydzielniczego - red. Barbara Jarząb
  • TOM II V. Choroby układu moczowego - red. Franciszek Kokot VI. Choroby układu krwiotwórczego - red. Andrzej Hellman VII. Choroby reumatyczne - red. Irena Zimmermann-Górska VIII. Choroby alergiczne - red. Marek L. Kowalski IX. Niektóre choroby układu nerwowego - red. Anna Członkowska X. Niektóre zagadnienia onkologii klinicznej - red. Maciej Krzakowski XI. Niektóre zagadnienia z zakresu chorób zakaźnych - red. Piotr Zaborowski XII. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej - Franciszek Kokot XIII. Zatrucia - Janusz Szajewski XIV. Opieka paliatywna - red. Jacek Łuczak XV. Podstawy EBM - red. Piotr Gajewski, Roman Jaeschke

Czym jest znaczenie w Słownik na C .