choroby zakaźne psów kotów co to znaczy
Co znaczy Choroby zakaźne psów i kotów?. Co to jest postępowania w chorobach zakaźnych zwierząt.

Czy pomocne?

Choroby zakaźne psów i kotów

Definicja z ang. Infectious diseases of dogs and cats, z niem. Infektionskrankheiten bei Hunden und Katzen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,324 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.56 kg
Zagadnienia: choroby zakaźne psów kotów
ISBN: ISBN 83-09-01796-0
Opis: Dynamiczny rozwój metod diagnostycznych, leczenia i postępowania w chorobach zakaźnych zwierząt zainicjowało opracowanie podręcznika akademickiego z zakresu odporności, patologii i terapii psów i kotów w chorobach zakaźnych. Podręcznik obejmuje zagadnienia powiązane z genetycznym uwarunkowaniem cech użytkowych i wad i chorób, problemy odporności przeciwzakaźnej, ze szczególnym uwzględnieniem immunoprofilaktyki i immunoterapii, i przegląd najważniejszych chorób wirusowych, bakteryjnych i grzybic. Celowo zaprezentowano w tej książce niektóre choroby alergiczne, z racji na tło zakaźne wielu tych chorób, występowanie odczynów alergicznych w chorobach zakaźnych skóry, jak i na konieczność znajomości alergii kontaktowej, tuberkulinowej i ziarniniakowej w rozpoznaniu różnicowym chorób zakaźnych. W związku z rolą służby weterynaryjnej w ochronie zdrowia publicznego przedstawiono także najważniejsze problemy chorób przenoszonych z psów i kotów na człowieka. Zamiarem autorów nie było jedynie dostarczenie zwięzłego i czytelnego tekstu, lecz również zaprezentowanie najnowszych osiągnięć z dziedziny nauk weterynaryjnych i nauk pokrewnych dotyczących zagadnień związanych z występowaniem, etiologią, patogenezą, symptomatologią i zwalczaniem wybranych chorób zakaźnych psów i kotów. Prezentując sposoby postępowania w chorobach zakaźnych psów i kotów, uwzględniono krajowe akty normatywne, zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt i dyrektywy UE odnośnie do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zdrowia publicznego. Książka jest przeznaczony dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej, lekarzy weterynarii i pracowników weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych. Będzie on z pewnością także przydatny dla pracowników służby zootechnicznej i hodowców psów i kotów.
Spis treści:
  • 1.Genetyczne uwarunkowanie cech użytkowych i wad i chorób 2. Odporność przeciwzakaźna w chorobach 3. Choroby wirusowe 4. Choroby bakteryjne 5. Choroby spowodowane poprzez riketsje 6. Choroby prionowe 7. Grzybice skórne 8. Grzybice narządowe 9. Alergie w chorobach zakaźnych 10. Choroby przenoszone z psów i kotów na człowieka

Czym jest znaczenie w Słownik na C .