choroby zakaźne zwierząt co to znaczy
Co znaczy zwierząt z zarysem epidemiologii?. Co to jest epidemiologii weterynaryjnej i zoonoz.

Czy pomocne?

Choroby zakaźne zwierząt z zarysem epidemiologii weterynaryjnej i zoonoz

Definicja z ang. Infectious diseases in animals with the outline of veterinary epidemiology and zoonoses, z niem. Infektionskrankheiten bei Tieren mit dem Umriss der Veterinärepidemiologie und Zoonosen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,548 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.93 kg
Zagadnienia: choroby zakaźne zwierząt
ISBN: ISBN 83-09-01770-7
Opis: Książka akademicki pt. 'Choroby zakaźne zwierząt z zarysem epidemiologii weterynaryjnej i zoonoz' obejmuje zagadnienia powiązane z występowaniem, etiologią, patogenezą, symptomatologią, diagnostyką i zwalczaniem wybranych chorób zakaźnych zwierząt domowych i towarzyszących. W podręczniku omówiono przede wszystkim choroby znajdujące się na listach A i B, sporządzonych poprzez Międzynarodowy Urząd ds. Epizootii - OIE (fr. Office International des Epizooties), zwany także Światową Organizacją Zdrowia Zwierząt (World Organization of Animal Health). Opisano również choroby zwierząt, które podlegają zgłaszaniu i zwalczaniu albo obowiązkowi rejestracji na terenie Polski, stanowiące zagrożenie dla produkcji zwierzęcej i zdrowia publicznego. W związku z rolą, jaką odgrywa służba weterynaryjna w ochronie zdrowia publicznego przedstawiono najważniejsze problemy epidemiologii weterynaryjnej i chorób odzwierzęcych. W podręczniku tym, opracowanym poprzez krajowych specjalistów z zakresu chorób zakaźnych zwierząt, epidemiologii weterynaryjnej i zoonoz, znajdują się obowiązki zawarte w ustawie 'O zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa i o Inspekcji Weterynaryjnej' z 24 kwietnia 1997 r., jej nowelizacji z 25 lipca 2001 r. i związanych z nią rozporządzeń. W podręczniku uwzględniono zalecenia zawarte w oficjalnych dokumentach OIE, dotyczących chorób znajdujących się na listach A i B i dyrektywy UE odnośnie do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zdrowia publicznego. Książka jest przeznaczony dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej, lekarzy weterynarii i pracowników weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych. Będzie on także przydatny dla pracowników służby zootechnicznej
Spis treści:
  • 1. Podstawy epidemiologii weterynaryjnej
  • 2. Etiologia, patogeneza, symptomatologia, diagnostyka i pokonywanie wybranych chorób zwierząt
  • Choroby zakaźne wymienione w liście A sporządzonej poprzez OIE
  • Choroby zakaźne wymienione w liście B sporządzonej poprzez OIE
  • Choroby zakaźne nie wymienione na listach A i B sporządzonej poprzez OIE
  • 3. Zoonozy
  • 4. Zagrożenia bronią biologiczną
  • 5. Dyrektywy UE odnośnie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zdrowia publicznego
  • Piśmiennictwo. Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na C .