choroby zawodowe polsce 2003 co to znaczy
Co znaczy Choroby zawodowe w Polsce w 2003 r?. Co to jest informacji o zdrowiu ludzi pracujących i.

Czy pomocne?

Choroby zawodowe w Polsce w 2003 r.

Definicja z ang. Occupational diseases in Poland in 2003., z niem. Berufskrankheiten in Polen im Jahr 2003..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,152 str., Wymiary: 205 x 290 mm
Zagadnienia: choroby zawodowe polsce 2003
ISBN: ISBN 83-88261-48-7
Opis: Choroby zawodowe stanowią ważne ogniwo w łańcuchu informacji o zdrowiu ludzi pracujących i o warunkach ich środowiska zawodowego. Stąd także istnieje ciągłe zapotrzebowanie na aktualne wiadomości o epidemiologicznej sytuacji w dziedzinie tych schorzeń. Celem praktycznym opracowania jest wskazanie grup najwyższego ryzyka wystąpienia patologii związanej z warunkami pracy i podjęcie niezbędnych działań profilaktycznych (technicznych i medycznych) zmniejszających ryzyko jej wystąpienia. Opracowania o zapadalności na choroby zawodowe w Polsce stanowią jedyne pełne źródło informacji o stwierdzonych w naszym państwie chorobach zawodowych. W corocznym opracowaniu zawarto dane dotyczące chorób zawodowych wg jednostek chorobowych, płci i wieku osób, u których stwierdzono chorobę zawodową, przyczyn wywołujących patologię, długości trwania narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy i rodzaju działalności na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
Spis treści:
  • Wprowadzenie
  • Choroby zawodowe w Polsce w 2003 r. wg rodzaju choroby
  • Choroby zawodowe w Polsce w 2003 r. w porównaniu z rokiem poprzednim
  • Choroby zawodowe wg płci, stażu pracy w narażeniu i wieku w momencie rozpoznania
  • Choroby zawodowe w Polsce w 2003 r. wg rodzajów działalności społeczno-gospodarczej (PKD)
  • Zróżnicowanie terytorialne zapadalności na choroby zawodowe
  • Wnioski
  • Tabele Część 1. Liczba przypadków chorób zawodowych i współczynniki zapadalności na 100 tys. zatrudnionych Część 2. Liczba przypadków chorób zawodowych i współczynniki zapadalności na 100 tys. pracujących
  • Wykresy

Czym jest znaczenie w Słownik na C .