ciąża wielopłodowa co to znaczy
Co znaczy Ciąża wielopłodowa?. Co to jest neonatologów, lekarzy pierwszego kontaktu, studentów.

Czy pomocne?

Ciąża wielopłodowa

Definicja z ang. multiple pregnancy, z niem. Mehrlingsschwangerschaft.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej, 2003, wyd. 1, Oprawa: twarda,439 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 1.27 kg
Zagadnienia: ciąża wielopłodowa
ISBN: ISBN 83-7314-007-7
Opis: Podręcznik przeznaczona jest dla położników i ginekologów, neonatologów, lekarzy pierwszego kontaktu, studentów medycyny i do wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z ciążą wielopłodową. Zawiera najnowsze dane diagnostyczne i terapeutyczne, omawiające szereg problemów związanych z przebiegiem ciąży wielopłodowej jako ciąży wysokiego ryzyka. W książce zwarta jest wszechstronna badanie ciąży wielopłodowej w aspekcie epidemiologicznym, genetycznym, ekonomicznym i społecznym. Jest pierwszym w Polsce opracowaniem monotematycznym. Oparta jest na współczesnym piśmiennictwie światowym. Poszczególne rozdziały książki zostały napisane poprzez autorów będących uznanymi autorytetami z zakresu medycyny perinatalnej.
Spis treści:
 • Wieloraczki w mitologii i historii
 • Porody z ciąż wielopłodowych w Polsce w latach 1981-2001 wg danych GUS
 • Ciąża wielopłodowa - uwarunkowania ekonomiczne
 • Systemy powstawania ciąży wielopłodowej
 • Genetyczne podłoże ciąż bliźniaczych
 • Ciąża wielopłodowa po technikach wspomaganego rozrodu
 • Diagnostyka ultrasonograficzna ciąży wielopłodowej
 • Ultrasonografia dopplerowska ciąży wielopłodowej
 • Ultrasonograficzna diagnostyka kosmówkowości i owodniowości
 • Diagnostyka zygotyczności bliźniąt
 • Biofizyczne sposoby oceny stanu płodu w ciążach wielopłodowych
 • Adaptacja ustroju ciężarnej w ciąży wielopłodowej
 • Powikłania w przebiegu ciąży wielopłodowej
 • Poród przedwczesny w ciąży wielopłodwej
 • Ciąża wielopłodowa a nadciśnienie indukowane ciążą
 • Konflikt serologiczny w ciąży wielopłodowej
 • Ciążowa choroba trofoblastyczna
 • Zespół przetoczenia krwi pomiędzy płodami
 • Zespół odwróconego kierunku przepływu krwi
 • Zgon wewnątrzmaciczny jednego z płodów w ciąży wielopłodowej
 • Ciąża jednoowodniowa
 • Bliźnięta niecałkowicie rozdzielone
 • Postępowanie w ciąży trojaczej - aktualne zalecenia
 • Rozpoznanie ciąży wielopłodowej
 • Bliźnięta w antropologii
 • Asymetryczny rozdział płodów w ciąży bliźniaczej - bliźnięta pasożytujące
 • Opieka na kobietami w ciąży bliźniaczej
 • Wykorzystanie glikokortykosteroidów do stymulacji dojrzewania układu oddechowego w czasie ciąży wielopłodowej
 • Poród w ciąży wielopłodowej
 • Wybiórczy poród jednego z płodów w ciąży wielopłodowej
 • Kolizje płodowe
 • Problemy anestezjologiczne w ciąży wielopłodowej
 • Czas połogu
 • Popłód z ciąży wielopłodowej
 • Zachorowalność noworodków z ciąż wielopłodowych
 • Nadzór i pielęgnacja noworodków w ciąż wielopłodowych
 • Rozwój dzieci z ciąż wielopłodowych
 • Ciąża wielopłodowa - umieralność okołoporodowa płodów i noworodków
 • Wady wrodzone i anomalie chromosomalne płodów i noworodków w ciążach wielopłodowych
 • Rola położnej w opiece nad ciężarną w ciąży wielopłodowej
 • Przygotowanie rodziców do narodzin wieloraczków
 • Mianownictwo dotyczące ciąży wielopłodowej
 • Międzynarodowe towarzystwa badań nad ciążą wielopłodową, festiwale bliźniąt, wydawnictwa dotyczące wieloraczków, rejestry bliźniąt

Czym jest znaczenie w Słownik na C .