ciąża wysokiego ryzyka co to znaczy
Co znaczy Ciąża wysokiego ryzyka?. Co to jest monografii ''Ciąża wysokiego ryzyka.

Czy pomocne?

Ciąża wysokiego ryzyka

Definicja z ang. High risk pregnancy, z niem. Hochrisiko-Schwangerschaft.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Poznań 2006, wyd. 2, Oprawa: twarda,1083 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 2.38 kg
Zagadnienia: ciąża wysokiego ryzyka
ISBN: ISBN 83-7314-088-3
Opis: Minęło ponad pięć lat od ukazania się pierwszego wydania monografii ''Ciąża wysokiego ryzyka''. Zainteresowanie książką okazało się tak duże, że już w ciągu tego okresu konieczne było dokonywanie dodruków. Jednak z upływem czasu dynamiczny postęp, tak charakterystyczny dla medycyny perinatalnej, zmusił nas do przygotowania nowego wydania. Ostatnie lata przyniosły ważne zmiany zarówno w niektórych procesach decyzyjnych, jak i diagnostycznych, co znalazło odbicie w treści nowych rekomendacji przygotowanych poprzez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej. To natomiast stało się ostatecznym impulsem do rozpoczęcia prac nad drugim wydaniem ''Ciąży wysokiego ryzyka.'' Prócz dokonania aktualizacji wszystkich rozdziałów, zaprosiliśmy nowych Autorów do opracowania dodatkowych zagadnień takich jak: ''Żylna choroba zatorowo-zakrzepowa'', ''Perinatalne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego'' czy ''niektóre aspekty prawne perinatologii i ginekologii''. Rezultatem tych działań jest stworzenie drugiego zmienionego i uzupełnionego wydania monografii, które właśnie oddajemy w ręce Państwa. Zamierzeniem naszym było powstanie nowoczesnego podręcznika dla tych wszystkich, którzy zajmują się zagadnieniami medycyny perinatalnej albo postanowili rozpocząć specjalizację w tej dziedzinie - podręcznika, obejmującego nie tylko podstawową wiedzę z zakresu tej specjalności, lecz także ukazującego potencjalne kierunki jej dalszego rozwoju. Bardzo dziękuję wszystkim Autorom za przyjęcie zaproszenia do współpracy i za trud włożony w przygotowanie monografii. Jestem przekonany, iż dla Autorówważniejsze od tych podziękowań będzie życzliwe przyjęcie nowego wydania książki poprzez Czytelników i stosowanie wiedzy zdobytej dzięki niej w codziennej pracy klinicznej i dydaktycznej. Grzegorz H. Bręborowicz
Spis treści:
  • MATKA I PŁÓD A ŚRODOWISKO 1. Zasady organizacji opieki perinatalnej 2. Nauka i promocja zdrowia w czasie ciąży 3. Genetyka rozrodczości
  • PATOFIZJOLOGIA CIĄŻY 4. Poronienie 5. Ciąża ektopowa 6. Niewydolność cieśniowo-szyjkowa 7. Nieprawidłowy okres trwania ciąży 8. Krwotoki w drugiej połowie ciąży 9. Ciąża wielopłodowa 10. Wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania płodu 11. Przedwczesne pęknięcie błon płodowych 12. Nieprawidłowa objętość płynu owodniowego 13. Konflikt serologiczny 14. Obrzęk nieimmunologiczny płodu
  • PATOFIZJOLOGIA PORODU I PŁODU 15. Operacje położnicze 16. Okołoporodowe uszkodzenie dróg rodnych 17. Indukcja porodu 18. Koagulopatie w okresie okołoporodowym 19. Wstrząs krwotoczny 20. Wstrząs septyczny 21. Zator płynem owodniowym 22. Powikłania w okresie połogu
  • DIAGNOSTYKA I WEWNĄTRZMACICZNA Leczenie PŁODU 23. Kardiotokografia 24. Pulsoksymetria płodowa 25. Elektrokardiografia płodu 26. Ocena aktywności ruchowej płodu 27. Biochemiczne sposoby oceny stanu płodu 28. Zakażenie wewnątrzowodniowe 29. Intensywna leczenie płodu 30. Wady rozwojowe płodu. Postępowanie kliniczne 31. Echokardiografia płodu 32. Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia u płodu 33. Ultrasonografia w położnictwie 34. Ultrasonografia dopplerowska w położnictwie 35. Farmakoterapia płodu 36. Stymulacja dojrzałości układu oddechowego płodu
  • CHOROBY MATKI WIKŁAJĄCE PRZEBIEG CIĄŻY 37. Choroby układu pokarmowego 38. Choroby nerek 39. Choroby układu oddechowego 40. Choroby neurologiczne 41. Choroby wątroby 42. Choroby skóry 43. Zaburzenia hematologiczne 44. Choroby immunologiczne 45. Zaburzenia endokrynologiczne 46. Zakażenia i zarażenia w czasie ciąży 47. Choroby tkanki łącznej 48. Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży 49. Cukrzyca 50. Nowotwory 51. Padaczka a ciąża 52. Zaburzenia ginekologiczne 53. Żylna choroba zatorowo-zakrzepowa
  • NOWORODEK 54. Resuscytacja noworodków
  • VARIA 55. Perinatalne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego 56. Niektóre aspekty prawne perinatologii i ginekologii

Czym jest znaczenie w Słownik na C .