ciekawe przypadki co to znaczy
Co znaczy Ciekawe przypadki kardiologiczne?. Co to jest wybrać zróżnicowane przypadki pacjentów z.

Czy pomocne?

Ciekawe przypadki kardiologiczne

Definicja z ang. Interesting cases of cardiac, z niem. Interessante Fälle von Herz.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medycyna Praktyczna, Kraków 2000, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,238 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.65 kg
Zagadnienia: ciekawe przypadki
ISBN: ISBN 83-88092-01-4
Opis: W czasie pracy nad niniejszą książką autorzy starali się wybrać zróżnicowane przypadki pacjentów z chorobą wieńcową, wadami zastawkowymi serca, wrodzonymi wadami serca, chorobami ogólnoustrojowymi z zajęciem serca, chorobami osierdzia i aorty. Podręcznik przeznaczona jest przede wszystkim dla lekarzy specjalizujących się w kardiologii i zainteresowanych tą dziedziną, jednakże sporo opisanych przykładów może przyciągnąć uwagę również lekarzy ogólnych. Przedstawione przypadki kliniczne charakteryzuje zróżnicowany stopień trudności diagnostycznych albo terapeutycznych. Rozpoznanie czasem jest łatwe (np. świeży zawał serca), lecz określenie odpowiedniego leczenia nie zawsze okazuje się równie proste. Autorzy mają nadzieję, iż Czytelnik znajdzie coś odpowiadającego jego zainteresowaniom w każdym z przedstawionych problemów klinicznych.
Spis treści:
 • sytuacja l. Hipotonia i ciągły szmer sercowy u 28-letniego mężczyzny
 • >>sytuacja 2. Świeży zawał serca u 7-letniego chłopca
 • >>>sytuacja 3. Nawracająca niewydolność serca i szmer skurczowy u 68-letniego mężczyzny
 • >>>>sytuacja 4. Wysiłkowa dławica piersiowa u 45-letniej kobiety
 • >>>>>sytuacja 5. Trwająca od tygodnia gorączka, dreszcze i nowy szmer w sercu u 30-letniego mężczyzny
 • >>>>>>sytuacja 6. Oporna na leczenie niewydolność serca u 45-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>sytuacja 7. Zawał dolnopodstawnej ściany serca u 51-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>sytuacja 8. Kaszel, duszność i naprzemienność elektryczna u 59-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>sytuacja 9. Nadciśnienie tętnicze i utrwalone migotanie przedsionków u 65-letniej kobiety
 • >>>>>>>>>>sytuacja 10. Ostry ból w klatce piersiowej u 23-letniej opóźnionej umysłowo kobiety
 • >>>>>>>>>>>sytuacja 11. Nawracające, reagujące na nitroglicerynę bóle wieńcowe u 64-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>sytuacja 12. 25-letnia narkomanka, stosująca narkotyki dożylne, z gorączką, dreszczami, brakiem łaknienia i spadkiem masy ciała
 • >>>>>>>>>>>>>sytuacja 13. Nieprawidłowy elektrokardiogram u 22-letniego studenta
 • >>>>>>>>>>>>>>sytuacja 14. Złe kontrolowane nadciśnienie tętnicze i obrzęk płuc u 51-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 15. Powikłany świeży zawał serca u 55-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 16. Liczne przedwczesne pobudzenia komorowe u 18-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 17. Kołatanie serca i ból w klatce piersiowej u 56-letniej kobiety
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 18. Kołatanie serca, zawroty głowy i nieprawidłowy elektrokardiogram u 18-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 19. Mała amplituda EKG u 54-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 20. Zawał przedniej ściany serca, leczony trombolitycznie u 52-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 21. Pomniejszona tolerancja wysiłkowa i rozkurczowy szmer serca u 40-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 22. Zasłabnięcia występujące u 72-letniej kobiety w czasie leczenia chinidyną
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 23. Zakrzepica żył głębokich i zimna prawa kończyna górna u 35-letniej kobiety
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 24. Duszność i wrodzona niesinicza wada serca u 40-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 25. Świeży zawał dolnej ściany serca i obrzęk płuc u 60-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 26. Gorączka i blok przedsionkowo-komorowy I stopnia u 55-letniego mężczyzny ze sztuczną zastawką aortalną
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 27. Zimna prawa ręka i ostry ból w rejonie międzyłopatkowej u 60-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 28. Chudnięcie i szmer nad sercem u 58-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 29. 35-letni mężczyzna leczony trombolitycznie wskutek bólu w klatce piersiowej i uniesienia odcinka ST
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 30. Obrzęk płuc i prawidłowa frakcja wyrzutowa u 73-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 31. Ból głowy, nudności, zaburzenia widzenia i nieprawidłowy EKG u 26-letniej kobiety
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 32. Częstoskurcz nadkomorowy u 56-letniego mężczyzny leczonego digoksyną
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 33. 42-letni mężczyzna ze stabilną chorobą wieńcową, przyjęty do szpitala w celu wykonania wysiłkowego badania izotopowego z talem
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 34. Nudności i zaburzenia rytmu serca u 62-letniego mężczyzny, leczonego digoksyną i chinidyną
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 35. Rosnące osłabienie, duszność i sinica u 28-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 36. Duszność wysiłkowa i słaba tolerancja wysiłku po porodzie u 24-letniej kobiety rasy czarnej
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 37. Duszność i sinica kończyn dolnych u 18-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 38. Napady częstoskurczu z szerokimi zespołami QRS u 55-letniej kobiety
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 39. Zaawansowana przewlekła obturacyjna choroba płuc i obrzęki u 60-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 40. Ból w klatce piersiowej u 52-letniego mężczyzny z prawidłowym rezultatem koronarografii
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 41. Świeży zawał serca i nowy szmer sercowy u 71-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 42. Ostry ból w klatce piersiowej i duszność po zabiegu operacyjnym u 46-letniego otyłego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 43. Nagłe zatrzymanie krążenia u 63-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 44. Wysoka gorączka u 72-letniej kobiety w momencie leczenia fiblokerem
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 45. Zwężenie lewego ujścia żylnego i osłabienie lewej kończyny górnej i dolnej u 53-letniej kobiety
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 46. 76-letni mężczyzna ze sztuczną zastawką mitralną przewlekle leczony przeciwzakrzepowo, wymagający usunięcia polipa odbytnicy
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 47. Śpiączka i nieprawidłowy kształt odcinka ST w EKG u 54-letniej kobiety
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 48. Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS u 34-letniej kobiety
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 49. Poprawa czynności lewej komory po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych u 45-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 50. Wzrastający obwód brzucha i obrzęki obwodowe u 52-letniego mężczyzny, po przebytym przed 10 laty wypadku samochodowym
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 51. Osłabienie kończyn dolnych i nieprawidłowy EKG u 68-letniej kobiety od niedawna leczonej inhibitorami konwertazy angiotensyny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 52. Bradykardia 38/min u 66-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 53. Duszność wysiłkowa i szmer sercowy po ostrym bólu w klatce piersiowej u 53-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 54. Sinica i szmer nad sercem u 19-letniej kobiety
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 55. Duszność u 42-letniej patologicznie otyłej kobiety
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 56. Ból w klatce piersiowej i blok lewej odnogi pęczka Hisa u 84-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 57. Szmer nad sercem i nadciśnienie tętnicze u 44-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 58. Napad migotania przedsionków u 59-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 59. Nawracające bóle w klatce piersiowej u 41-letniego mężczyzny z ujemnym rezultatem dopiero co wykonanego testu wysiłkowego
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 60. Nieprawidłowy rezultat badania izotopowego z użyciem talu, wykonanego dwa lata po przeszczepie serca u 55-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 61. Szmer skurczowy u podstawy serca i blok prawej odnogi pęczka Hisa u 54-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 62. Stosujący dożylnie narkotyki 30-letni mężczyzna z gorączką i ostrym obrzękiem płuc
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 63. Świeży zawał ściany dolnej serca i przedwczesne pobudzenia komorowe u 65-letniej kobiety
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 64. Napady przejściowego niedokrwienia mózgu i zimna prawa dłoń u 70-letniej kobiety
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 65. Skurczowy szmer wyrzutowy i narastająca duszność u 62-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 66. Napady kołatania serca nie ustępujące po masażu zatoki szyjnej u 57-letniej kobiety
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 67. Stwierdzany od dawna szmer sercowy i szybko postępująca zastoinowa niewydolność serca u 38-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 68. Ból zamostkowy, nasilający się w czasie wdechu u 24-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 69. Bóle w klatce piersiowej we wczesnych godzinach porannych u 52-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 70. Ból w klatce piersiowej i nieujemny rezultat próby wysiłkowej u 28-letniej kobiety
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 71. Zastoinowa niewydolność serca i spadek masy ciała u 49-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 72. Napady szybkiego bicia serca u 32-letniej kobiety
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 73. Ból w klatce piersiowej po wypadku samochodowym u 67-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 74. Bóle stawowe i duszność u 54-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 75. Zastoinowa niewydolność serca i nagłe porażenie połowicze lewostronne u 49-letniego lekarza
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 76. Nadciśnienie tętnicze, nietypowy ból w klatce piersiowej i nieprawidłowy EKG u 62-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 77. Gorączka i płyn w osierdziu u 46-letniej kobiety
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 78. Zmiany w EKG po zabiegu operacyjnym w obrębie jamy brzusznej u 65-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 79. Zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca i narastająca duszność u 62-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 80. Narastająca duszność u 55-letniego mężczyzny ze sztuczną zastawką aortalną Starra i Edwardsa
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 81. Mocny ból w klatce piersiowej i nieprawidłowy EKG u 44-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 82. Spowolnienie, łatwe męczenie się i ból w klatce piersiowej u 60-letniej kobiety
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 83. Niewydolność serca u 28-letniej kobiety w drugim trymestrze ciąży
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 84. Zapalenie płuc i wstrząs u 25-letniego uprzednio zdrowego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 85. Bradykardia zatokowa i zaburzenia orientacji u 70-letniego alkoholika
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 86. Symptomy zastoinowej niewydolności serca i powiększona sylwetka serca u 62-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 87. Stwierdzany od 10 lat szmer nad sercem u 34-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 88. Utrata przytomności po mikcji u 62-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 89. Świeży zawał przedniej ściany serca leczony trombolitycznie u 67-letniej kobiety
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 90. Zwężenie lewego ujścia żylnego i ból w prawym górnym kwadrancie brzucha u 65-letniej kobiety
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 91. Zawroty głowy u 72-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 92. Ból w klatce piersiowej u 36-letniego narkomana
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 93. Blok prawej odnogi pęczka Hisa u 52-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 94. Hipotonia w przebiegu świeżego zawału ściany dolnej serca u 45-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 95. Sinica i kołatanie serca u 40-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 96. Wybitnie nieprawidłowe załamki T u na pozór zdrowego 35-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 97. Zawał serca powikłany wstrząsem u 54-letniego mężczyzny
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 98. Nadciśnienie tętnicze, obrzęk płuc i szum w uszach u 55-letniej kobiety po przeszczepieniu nerki
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 99. Nagłe zdrętwienie prawego ramienia u 40-letniego mężczyzny skarżącego się od dłuższego czasu na złe samopoczucie
 • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sytuacja 100. Utrata przytomności u 28-letniego myśliwego

Czym jest znaczenie w Słownik na C .