cukrzyca choroby serca co to znaczy
Co znaczy Cukrzyca a choroby serca?. Co to jest cukrzyca to dwie przewlekłe choroby, z których.

Czy pomocne?

Cukrzyca a choroby serca

Definicja z ang. Diabetes and heart disease, z niem. Diabetes und Herzerkrankungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2000, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,351 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.52 kg
Zagadnienia: cukrzyca choroby serca
ISBN: ISBN 83-86019-81-6
Opis: Choroba niedokrwienna serca i miażdżyca tętnic wieńcowych i cukrzyca to dwie przewlekłe choroby, z których każda powstaje i przebiega w swoisty sposób wywierając wzajemny, potęgujący symptomy wpływ. To jest swoista interakcja dwóch patologicznych mechanizmów - cukrzycy i miażdżycy tętnic - z której wynikają etiologiczne, patogenetyczne, prewencyjne i terapeutyczne odrębności. Jest ona dodatkowo komplikowana poprzez specyficzne dla cukrzycy zmiany obejmowane mianem angiopatii cukrzycowej (mikroangiopatia serca), a również innymi typowymi dla cukrzycy zwyrodnieniowymi zmianami w kardiomiocytach (kardiomiopatia cukrzycowa) i w unerwieniu serca (zespół odnerwienia serca). Należy podkreślić, iż w praktyce wyliczone powyżej okoliczności należy dodatkowo rozpatrywać poprzez pryzmat klasyfikacji różnych postaci i klinicznych zespołów niedokrwiennej choroby serca i cukrzycy. Nic także dziwnego, iż rozwiązanie problemów prewencji indywidualnej i populacyjnej i leczenie niedokrwiennej choroby serca w subpopulacji chorych na cukrzycę nie może być w pełni dokonane ani poprzez kardiologa ani także poprzez diabetologa. Reprezentanci obu specjalności wykazują również odmienne podejście kliniczne. Odbywa się tak, gdyż problem niedokrwiennej choroby serca u chorych na cukrzycę, albo odwrotnie - problem cukrzycy u chorych z niedokrwienną chorobą serca, ma typowy interdyscyplinarny charakter i powinien być w odniesieniu do chorego rozwiązywany poprzez zespół praktykujący planową, łączną, diabetologiczno-kardiologiczną opiekę, a w odniesieniu do dużych populacji poprzez odrębne programy medyczne. Niniejsze opracowanie ma za cel przysłużenie się zamiarowi utworzenia takiego właśnie programu zarówno dla indywidualnego lekarza, jak i na skalę społeczną. Autorzy pragną również zwrócić uwagę Czytelników na część VI książki zawierającą streszczenia prac oryginalnych w dziedzinie badań cukrzycy, jako szczególnego czynnika ryzyka chorób serca przedstawionych na konferencji na ten temat, która odbyła się w Warszawie.
Spis treści:
  • 1. Epidemiologia i ograniczanie czynników ryzyka niedokrwiennej choroby serca u chorych na cukrzycę
  • 2. Diagnostyka niedokrwiennej choroby serca
  • 3. Optymalne leczenie cukrzycy: rola w zapobieganiu niedokrwiennej chorobie serca
  • 4. Obserwacje dotyczące ostrego okresu zawału serca
  • 5. Kardiomiopatia cukrzycowa i zespół neuropatii serca i naczyń
  • 6. Streszczenia prac oryginalnych

Czym jest znaczenie w Słownik na C .