cukrzyca typu wybrane co to znaczy
Co znaczy wybrane zagadnienia z patofizjologii?. Co to jest w najwyższym stopniu istotnych.

Czy pomocne?

Cukrzyca typu 2 - wybrane zagadnienia z patofizjologii, diagnostyki i leczenia

Definicja z ang. Type 2 diabetes - selected aspects of the pathophysiology, diagnosis and treatment, z niem. Typ-2-Diabetes - ausgewählte Aspekte der Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2001, wyd. 1, Oprawa: twarda,221 str., Wymiary: 165*240 mm , Waga: 0.57 kg
Zagadnienia: cukrzyca typu wybrane
ISBN: ISBN 83-88778-04-8
Opis: Prof. Józef Drzewoski posiada nieodparty talent wydobywania w najwyższym stopniu istotnych problemów w cukrzycy i fascynująco je przedstawia. Cytuje najnowocześniejsze piśmiennictwo polskie i obce. Podręcznik ta stanie się niewątpliwie elementem podnoszącym kwalifikacje szerokiej rzeszy lekarzy pierwszego kontaktu, diabetologów i wszystkich tych, którzy w codziennej praktyce stykają się z problemami chorych na cukrzycę.Rozdział poświęcony metodom leczenia jest napisany nowocześnie, błyskotliwie i prosto. Zamieszczone tabele pozwalają szybko zorientować się o możliwościach wykorzystania właściwego leczenia. Część książki poświęcona jest patogenezie przewlekłych powikłań cukrzycy. Niezwykle interesująco opisane zostały zaburzenia lipidowe w cukrzycy i ich leczenie.Autor podaje najnowsze dane świadczące o toksycznym wpływie homocysteiny na zmiany struktury i funkcji śródbłonka naczyniowego. W książce idealnie opisano metody leczenia niefarmakologicznego i farmakologiczne sposoby postępowania w nadciśnieniu w przebiegu cukrzycy. Niezwykle nowocześnie i ineresująco Autor przedstawił chorobę niedokrwienną serca i poświęcił nieco miejsca farmakoekonomii cukrzycy.Nowoczesne sposoby leczenia, udoskonalona kontrola wyników i nauka pacjentów stwarzają realne perspektywy zapobiegania przewlekłym powikłaniom cukrzycy. Gdyby zagadnienia te w praktyce były realizowane, to wielkie sumy przeznaczone w szpitalach na leczenie powikłań cukrzycy uległyby znacznemu zmniejszeniu.
Spis treści:
 • 1. Rozpoznanie i klasyfikacja cukrzycy
 • 2. Etiopatogeneza i diagnostyka cukrzycy typu 2
 • 3. Kliniczne znaczenie hiperglikemii
 • 4. Sposoby leczenia cukrzycy typu 2
 • 5. Wyniki badania United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS)
 • 6. Farmakologia kliniczna doustnych leków hipoglikemizujących
 • 7. Interakcje doustnych leków hipoglikemizujących z innymi lekami
 • 8. Zaburzenia lipidowe w cukrzycy typu 2
 • 9. Homocysteina - niezależny czynnik ryzyka powikłań naczyniowych w cukrzycy
 • 10. Nadciśnienie tętnicze w cukrzycy typu 2 - patogeneza i leczenie
 • 11. Choroba niedokrwienna w cukrzycy typu 2
 • 12. Udary mózgu w cukrzycy typu 2
 • 13. Farmakoekonomia cukrzycy

Czym jest znaczenie w Słownik na C .