ćwiczenia laboratoryjne co to znaczy
Co znaczy laboratoryjne z biofizyki i fizyki?. Co to jest lekarskich, stomatologicznych.

Czy pomocne?

Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki i fizyki. Podręcznik dla studentów

Definicja z ang. Laboratory of Biophysics and Physics. Manual for Students, z niem. Labor für Biophysik und Physik. Handbuch für Studierende.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,278 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.42 kg
Zagadnienia: ćwiczenia laboratoryjne
ISBN: ISBN 83-200-2380-7
Opis: Tj. książka dla studentów pierwszego roku wydziałów lekarskich, stomatologicznych, farmaceutycznych, analityki medycznej i fizykoterapii. Książka ten umożliwia studentom nabycie umiejętności wykonywania pomiarów, a w szczególności właściwego interpretowania uzyskanych wyników pomiarowych i obserwowanych zjawisk. Tematy ćwiczeń wiążą się ściśle z problemami medycznymi, co stanowi dodatkowy aspekt dydaktyczny.
Spis treści:
 • 1. Elementy rachunku błędu
 • 2. Sposoby pomiarów gęstości cieczy i proszków
 • 3. Wyznaczenie napięcia powierzchniowego cieczy
 • 4. Wyznaczenie grubości monomolekularnej warstwy lipidowej
 • 5. Lepkość cieczy. Wyznaczenie promienia cząsteczki biopolimeru sposobem wiskozymetryczną
 • 6. Wyznaczenie masy cząsteczkowej sposobem wiskozymetryczną
 • 7. Wyznaczanie energii aktywacji lepkiego przepływu osocza
 • 8. Wyznaczanie współczynnika elastyczności tkanek
 • 9. Kalorymetryczny pomiar przepływu krwi
 • 10. Pomiary rozkładu temperatury na powierzchni ciała ludzkiego
 • 11. Wyznaczanie izotermy adsorpcji Gibbsa
 • 12. Biokalorymetria
 • 13. Wyznaczanie współczynnika dyfuzji przez błonę
 • 14. Ciśnienie osmotyczne
 • 15. Audiometria - pomiar ubytku słuchu
 • 16. Hałas
 • 17. Podstawy fizyczne hemodynamiki
 • 18. Wykorzystanie ultradźwięków w diagnostyce medycznej
 • 19. Pomiar hematokrytu sposobem Maxwella
 • 20. Zależność temperaturowa konduktywności (przewodności elektrycznej właściwej) osocza
 • 21. Pomiar konduktywności substancji wewnątrzkomórkowej
 • 22. Dyspersja przenikalności elektrycznej (stałej dielektrycznej) krwi
 • 23. Pomiar impedancji elektrycznej głębokich tkanek tułowia człowieka
 • 24. Wyznaczanie mocy mikrofalowej pochłanianej w tkankach
 • 25. Pomiar potencjału błonowego
 • 26. Elektroforeza komórkowa
 • 27. Oscylograf katodowy. Pomiary właściwości elektrycznych biernych skóry ludzkiej
 • 28. Wektorowy schemat serca
 • 29. Badanie elektrokardiograficzne. Wyznaczanie osi elektrycznej serca
 • 30. Refraktometria
 • 31. Polarymetria
 • 32. Absorpcjometria. Sprawdzenia prawa Lamberta-Beera
 • 33. Zwiększenie mikroskopu. Wyznaczanie średnicy krwinek
 • 34. Wyznaczanie zdolności rozdzielczej oka
 • 35. Wyznaczanie refrakcji przedniej powierzchni modelu rogówki
 • 36. Wyznaczanie energii fotonów dwuskładnikowego widma promieniowania Y
 • 37. Spektrometria promieniowania Y

Czym jest znaczenie w Słownik na C .