ćwiczenia farmakokinetyki co to znaczy
Co znaczy Ćwiczenia z farmakokinetyki?. Co to jest schematu dawkowania leku, by osiągnąć max.

Czy pomocne?

Ćwiczenia z farmakokinetyki

Definicja z ang. Exercises pharmacokinetic, z niem. Übungen pharmakokinetischen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AM Poznań, Poznań 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,99 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.19 kg
Zagadnienia: ćwiczenia farmakokinetyki
ISBN: ISBN 83-88732-22-6
Opis: Optymalizacja farmakoterapii ma na celu określenie takiego schematu dawkowania leku, by osiągnąć max. sukces terapeutyczny przy minimalnym działaniu niepożądanym. by osiągnąć ten cel niezbędna jest znajomość mechanizmów, którym lek ulega w organizmie, a mianowicie: procesu wchłaniania z miejsca podania, rozmieszczenia w ustroju i jego eliminacji zarówno na drodze metabolizmu, jak i innymi drogami. Wszystkie te mechanizmy zachodzą z charakterystyczną dla danego leku szybkością. Farmakokinetyka jest dziedziną nauki zajmującą się opisem tych mechanizmów zarówno w formie odpowiednich równań matematycznych, pozwalających na śledzenie zmian stężenia leku w ustroju, jak i przez wyznaczenie właściwych dla danego procesu parametrów farmakokinetycznych. Niniejszy skrypt ma na celu praktyczne zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami farmakokinetyki, a mianowicie farmakokinetyka: kompartmentową, bezmodelową i nieliniową, jak także ze znaczeniem jakie mechanizmy farmakokinetyczne mają dla praktyki leczniczej. Skrypt przeznaczony jest dla studentów farmacji w ramach realizacji przedmiotu obligatoryjnego ''farmakokinetyka'', jak także dla studentów analityki medycznej na zajęciach fakultatywnych z tego przedmiotu. Autorzy proponują studentom ten książka mając nadzieję, iż poszerzy on ich wiedzę, zarówno teoretyczną jak i praktyczną, na temat losów leków w ustroju i ich znaczenia dla procesu terapeutycznego.
Spis treści:
  • Ćwiczenie 1. Farmakokinetyka sulfadymidyny i 4-acetylosulfadymidyny jako przykład procesu pierwszego rzędu w modelu jednokompartmentowym Ćwiczenie 2. Wykorzystanie modelu hydraulicznego do badania zależności pomiędzy pozorną objętością dystrybucji, klirensem i biologicznym okresem półtrwania Ćwiczenie 2a. Komputerowa symulacja wlewu dożylnego Ćwiczenie 3. Symulacja komputerowa wybranych mechanizmów farmakokinetycznych z uwzględnieniem farmakokinetyki bezmodelowej Ćwiczenie 4. Interpretacja reakcji enzymatycznych jako przykład kinetyki nieliniowej Ćwiczenie 5. Wykorzystanie modelu Michaelisa-Menten do interpretacji farmakokinetycznej zmian stężenia fenytoiny w osoczu krwi Ćwiczenie 6. Badanie wiązania sulfadymidyny poprzez białka osocza krwi

Czym jest znaczenie w Słownik na C .