ćwiczenia higieny zwierząt co to znaczy
Co znaczy Ćwiczenia z higieny zwierząt?. Co to jest Zwierzętach i Medycyny Weterynaryjnej SGGW.

Czy pomocne?

Ćwiczenia z higieny zwierząt

Definicja z ang. Exercises with animal hygiene, z niem. Übungen mit Tierhygiene.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: SGGW, Warszawa 2003, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,224 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.41 kg
Zagadnienia: ćwiczenia higieny zwierząt
ISBN: ISBN 83-7244-191-X
Opis: Obiekt higiena zwierząt wykładany jest na wydziałach Nauk o Zwierzętach i Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Wchodzi również w skład bloku tematycznego ''technologia produkcji zwierzęcej'' na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym. Dotychczasowy skrypt Materiały do ćwiczeń z zoohigieny pod redakcją naukową prof. E. Rokickiego jest już wyczerpany, co więcej biorąc pod uwagę zmiany ostatnich lat, materiał higieny zwierząt wymaga nowego opracowania. Podjąłem się zadania opracowania skryptu dla studentów wszystkich wydziałów, gdzie te zagadnienia są wykładane, mimo trudności wynikających z różnic między wydziałami. Dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej istotne są zagadnienia powiązane z higieną budynku i środowiska bytowania zwierząt, gdyż wpływ tych czynników na zdrowie zwierząt jest oczywisty. Dla studentów kierunku ekonomicznego, którzy genetykę poznawali tylko w szkole średniej, a z mikrobiologią w ogóle się nie zetknęli, potrzebne jest szersze wyjaśnianie zjawisk. Brałem też pod uwagę sytuację studentów specjalności -hodowla małych zwierząt użytkowych i amatorskich, którzy w ramach materiału wykładowego z higieny zwierząt poznają higienę zwierząt amatorskich, a materiał z higieny zwierząt gospodarskich musi być przekazany w ramach zajęć ćwiczeniowych. Ostatnie lata są świadkiem szybkich zmian w dziedzinie aparatury służącej do określania poszczególnych czynników higienicznych. Zmuszało to mnie do wybierania aparatury w miarę łatwej w obsłudze w budynkach inwentarskich, a jednocześnie dokładnej. Opisywana aparatura powinna być różnorodna co do ceny i dokładności. Specjalistyczne laboratoria (zakłady higieny weterynaryjnej) stosują najnowszą aparaturę, z kolei hodowca dla określenia warunków higienicznych w stadzie może używać przyrządów szablonowych, kilkakrotnie tańszych. prof. dr hab. Tadeusz Kośla
Spis treści:
  • SKRÓCONY Lista TREŚCI Fizyczne czynniki bioklimatu Higieniczne znaczenie zanieczyszczeń powietrza pomieszczeń inwentarskich Podstawy higieny budownictwa inwentarskiego

Czym jest znaczenie w Słownik na C .