cytobiochemia biochemia co to znaczy
Co znaczy Biochemia niektórych struktur?. Co to jest pogranicza dwóch nauk, jest to biologii.

Czy pomocne?

Cytobiochemia. Biochemia niektórych struktur komórkowych.

Definicja z ang. Cytobiochemia. Biochemistry certain cell structures., z niem. Cytobiochemia. Biochemie bestimmte Zellstrukturen..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, wyd. 3, Oprawa: miękka foliowana,951 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 1.52 kg
Zagadnienia: cytobiochemia biochemia
ISBN: ISBN 83-01-13824-6
Opis: Unowocześnione wydanie bardzo oczekiwanego podręcznika z pogranicza dwóch nauk, jest to biologii komórki (cytologii) i biochemii. Podręcznik jest zbiorem informacje o budowie i funkcjach komórki (ludzkiej i zwierzęcej), ze szczególnym uwzględnieniem jej komponentu białkowego. Zawiera 23 rozdziały, z których większość stanowią opracowania monograficzne danego zagadnienia oparte w znacznej mierze na oryginalnym piśmiennictwie, do 2002 roku. Zdaniem jednego z recenzentów podręcznik spełnia ideał współczesnej biologii: przejście od poziomu struktur komórkowych do poziomu molekularnego. (...) Jest źródłem informacji naukowej, dzięki szczegółowej literaturze, dla każdego początkującego badacza, który pragnie zająć się wybranym zagadnieniem. Wszelakie aktualizacje materiału podano w formie Uzupełnień na końcu poszczególnych rozdziałów. Wprowadzono również dwa nowe rozdziały, jest to Cykl komórkowy i Śmierć komórki - apoptoza. Większość zmian dokonali pracownicy naukowi Katedry Cytobiochemii Uniwersytetu Łódzkiego, wychowankowie autorki podręcznika. Książka przeznaczony dla studentów biologii, medycyny, weterynarii i pracowników naukowych w wymienionych dyscyplinach.
Spis treści:
 • I. Informacje WSTĘPNE
 • 1. Ogólna charakterystyka komórki
 • 2. Białka - kluczowe tworzywo komórki
 • II. MACIRZ CYTOPLAZMATYCZNA, POZAKOMÓRKOWA I BŁONOWA
 • 3. Macierz cytoplazmatyczna a cytoszkielet
 • 4. Mikrofilamenty
 • 5. Mikrotubule
 • 6. Filementy pośrednie
 • 7. Macierz zewnątrzkomórkowa
 • 8. Błona plazmatyczna i białka powierzchni komórkowej
 • III. JĄDRO KOMÓRKOWE I JEGO MACIERZ
 • 9. Jądro komórkowe - zarys budowy mikroskopowej i chemicznej
 • 10. Otoczka jądrowa
 • 11. Chromatyna - jej komponent białkowy
 • 12. Chromatyna - jej struktura i DNA
 • 13. Jąderko
 • 14. Rybonukleoproteiny pozająderkowe
 • 15. Macierz jądrowa
 • IV. Wybrane POZAJĄDROWE Mechanizmy I ORGANELLE
 • 16. Zarys biosyntezy białka i peptydów
 • 17. Ubikwityno- i ATP-zależna proteoliza cytosolowa (pozalizosomowa)
 • 18. Wybrane podstawowe mechanizmy cytosolowe
 • 19. Mitochondria
 • 20. Siateczka śródplazmatyczna i aparat Golgiego
 • 21. Lizosomy i mikrociała
 • V. CYKL KOMÓRKOWY I APOPTOZA
 • 22. Cykl komórkowy - elementarne fakty i hipotezy
 • 23. Apoptoza organizmów zwierzęcych

Czym jest znaczenie w Słownik na C .