cytologia fazowo kontrastowa co to znaczy
Co znaczy kontrastowa w diagnostyce?. Co to jest Malarewicza i Dr Konrada Florczaka atlas.

Czy pomocne?

Cytologia fazowo-kontrastowa w diagnostyce ginekologicznej

Definicja z ang. Cytology phase-contrast in the diagnosis of gynecological, z niem. Zytologie Phasenkontrast in der Diagnose von gynäkologischen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: DMITF, Gdańsk 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,156 str., Wymiary: 210 x 280 mm , Waga: 0.69 kg
Zagadnienia: cytologia fazowo kontrastowa
ISBN: ISBN 83-60679-01-2
Opis: Opracowany i wydany poprzez ginekologów Prof. Andrzeja Malarewicza i Dr Konrada Florczaka atlas ''Cytologia fazowo-kontrastowa w diagnostyce ginekologicznej'' stanowi następne dzieło wpisujące się w decydujący, polski wkład w poznanie dysypatywnej istoty nowotworu i przyczynowe zapobieganie i leczenie chorób nowotworowych. W odniesieniu do raka szyjki macicy dodatkowo uzasadnia konieczność utrzymania jedności zawodowej naszej ginekologii, z której nieodpowiedzialnie usiłuje się wyodrębnić między innymi podspecjalizację onkologiczną. Przede wszystkim atlas służy jako podstawowy książka klinicznej oceny szyjki macicy dzięki przyżyciowego badania cytologicznego zarówno w jej stanach fizjologicznych, jak i patologicznych, a dotyczących zakażeń, nienowotworowych i nowotworowych i hormonalnych zmian z uwzględnieniem również ewentualnego współistnienia ciąży. W tym badaniu decydujące znaczenie ma wykształcenie ginekologiczne i związana z uzyskanymi rezultatami taktyka leczenia już stanów przednowotworowych, co ex definitione pozbawia onkologów podstaw do prowadzenia poprzez nich samodzielnej walki z rakiem szyjki macicy. W książce ''Rak - nowotwory a choroby nowotworowe'' (RK, Kraków 2006), podsumowującej stulecie polskich doświadczeń onkologicznych, w pełni doceniono kilkudziesięcioletnie teoretyczne, kliniczne i społeczne osiągnięcia prof. dr hab. Andrzeja Malarewicza i jego współpracowników. W najnowszej publikacji Autorzy idealnie dobrali 273 ryciny i - co z uznaniem należy podkreślić - zestawili w nich wszystkie komórki, tzn. nie tylko nabłonkowe i nienabłonkowe badanej kobiety, lecz także jednocześnie stwierdzane symbiotyczne i patogenne mikroorganizmy z równoczesnym uwzględnieniem faz cyklu miesiączkowego i okresu życia pacjentek, a również obecności wkładki domacicznej czy przebytego leczenia, łącznie z napromieniowaniem. W prezentacji materiału zwraca uwaga dbałość o poprawne mianownictwo obserwowanych zmian i zwięzłe przedstawienie metodyki. Podręcznik ta wypełnia lukę między klinicznym i histopatologicznym postępowaniem diagnostycznym, ukazując zarazem zalety przyżyciowych badań, z którymi musi zapoznać się każdy ginekolog, nawet jeżeli sam nie może korzystać z mikroskopu fazowo-kontrastowego. Znakomicie zestawione ryciny z ich opisami pozwalają wreszcie zerwać z praktycznie nieuchwytnymi dla klinicysty informacjami biologii molekularnej na korzyść dostępnych i zrozumiałych obrazów żywych komórek, aby efektywnie zapobiegać naturalnej samoorganizacji nowotworów i skuteczniej leczyć ich następstwa. Treść monografii jednoznacznie potwierdza z punktu widzenia medycznej termodynamiki słuszność podziału komórek człowieka na stabilne, tworzące jego narządy i labilne, które aktywnie współdziałają także ze światem jednokomórkowych symbiotycznych organizmów w rodzaju Lactobacillus vaginalis. W tym także ujęciu część ogólna i szczegółowa książki dostarczają praktycznych informacji dla racjonalnego postępowania z pacjentkami poprzez właściwe stosowanie cytologii, zbyt długo i niestety nadal sprowadzanej tylko do poszukiwania w rozmazach komórek dysplastycznych i nowotworowych. Cytodiagnostyka ginekologiczna jest idealną sposobem oceny o sporo częściej występujących zaburzeń hormonalnych, metabolicznych, zapalnych i regeneracyjnych, które każdy ginekolog musi na bieżąco konfrontować z ogólnym stanem zdrowia kobiety bez potrzeby laboratoryjnej obróbki pobranego materiału w przypadku przyżyciowego badania, czemu właśnie poświęcony jest multimedial-nie opracowany atlas. Merytoryczna wartość monografii polega właśnie na przywróceniu medycynie jej wymiaru praktycznego poprzez udostępnienie sposoby indywidualnej oceny dolegliwości i objawów chorobowych w miejsce teoretycznych domniemań i redukcjonistycznych poglądów biologii molekularnej, których doktor nie może sprawdzić w trakcie diagnostyki i leczenia każdego z osobna pacjenta, a właśnie to określa ramy medycyny praktycznej. Prof. zw., dr h.c. Rudolf Klimek, FRSM prof. zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego
Spis treści:
  • Wstęp
  • CZĘŚĆ OGÓLNA Podstawy mikroskopii fazowo-kontrastowej Urządzenie fazowo-kontrastowe Cechy obiektów oglądanych w kontraście fazowym Metoda pobierania i przygotowywania rozmazów cytologicznych Formułowanie rozpoznania cytologicznego
  • CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Rozmazy onkologicznie niepodejrzane Komórki nabłonka wielowarstwowego płaskiego Zmiany w komórkach nabłonkowych Cytodiagnostyka hormonalna Taktyka lekarza klinicysty wobec otrzymywanych wyników badań cytologicznych Barwienie przyżyciowe błękitem toluidyny w cytodiagnostyce ginekologicznej Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na C .