człowiek niepełnosprawnością co to znaczy
Co znaczy niepełnosprawnością intelektualną tom 1?. Co to jest problemów osobowości i zachowania.

Czy pomocne?

Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną tom 1-2

Definicja z ang. Man with intellectual disabilities tom 1-2, z niem. Mann mit geistiger Behinderung tom 1-2.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,598 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 1.03 kg
Zagadnienia: człowiek niepełnosprawnością
ISBN: ISBN 83-7308-332-4
Opis: W tomie pierwszym dzieła zebrano opracowania dotyczące problemów osobowości i zachowania się osób z niepełnosprawnością intelektualną, a również dotyczące ich rodzin i edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży dotkniętych różnym stopniem tej niepełnosprawności. Autorzy szczególnie akcentują i uzasadniają potrzebę społecznego wspierania osób niepełnosprawnych, podkreślają podmiotowość rodziców w procesie rehabilitacji dziecka i ich obciążenie powiązane z koniecznością aktywnego uczestnictwa w tym procesie. Podręcznik zawiera opracowania ukazujące możliwości i trudności w realizacji edukacyjnej integracji dzieci i młodzieży z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Drugi tom ''Człowieka z niepełnosprawnością intelektualną'' stanowi kontynuację rozważań nad wieloaspektową problematyką niepełnosprawności intelektualnej i złożoną sytuacją osób nią dotkniętych. Strukturę tomu stanowią trzy części, gdzie zaproponowano opracowania prezentujące problemy społecznego i zawodowego funkcjonowania a również wspomagania, rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. Autorzy mają nadzieję, iż pozycja ta przyczyni się do poszerzenia i upowszechnienia wiedzy na temat trudności, ograniczeń, lecz również możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych zakresach ich funkcjonowania w dzisiejszej rzeczywistości, i będzie inspiracją do poszukiwania nowych, lepszych i bardziej skutecznych rozwiązań często trudnej i złożonej sytuacji tych osób.
Spis treści:
  • TOM I Wstęp Szanse i zagrożenia efektywności funkcjonowania pedagogów szczególnych zatrudnionych w szkolnictwie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  • I. Problemy osobowości i zachowania się osób z umysłową niepełnosprawnością - Warunki rozwoju samodzielności i autonomii małego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną - Zaburzenia zachowania u dzieci z zespołem Downa. - Samoocena dzieci niepełnosprawnych umysłowo uczęszczających do klas integracyjnych - Poziom samoakceptacji osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną - Wpływ przemocy rodzinnej na samoocenę i samoakceptację uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym - Samoocena dziewcząt z niepełnosprawnością umysłową zagrożonych zaburzeniami odżywiania się
  • II. Problemy rodzin osób z umysłową niepełnosprawnością - Wczesne wspomaganie rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne intelektualnie. - Rodzice jako partnerzy i rehabilitanci własnego dziecka niepełnosprawnego - Niektóre aspekty sytuacji rodzin wychowujących dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym - Przypadek rodzin wychowujących dziecko z zespołem Downa na tle rodzin okresu przemian transformacyjnych - Postawy wobec rehabilitacji rodzin wychowujących dziecko z zespołem Downa - Zjawisko wypalania się sił macierzyńskich u kobiet wychowujących dziecko niepełnosprawne. - Zawieranie związków małżeńskich poprzez osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym na przykładzie absolwentów szkół zawodowych szczególnych - Przypadek rodziców dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością umysłową - Osoba z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w obliczu śmierci rodziców
  • III. Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową - Kształcenie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - historia a rzeczywistość - Aktualna dyskusja o nauczaniu dzieci i młodzieży z zaburzeniami poznawczymi w RFN - Znaczenie edukacji dzieci w rodzicielskich koncepcjach wychowania - Problemy integracji w szkole ogólnodostępnej - koncepcje kontra ekonomia - Dziecko autystyczne na tle środowiska szkoły ogólnodostępnej bez klas integracyjnych - Psychospołeczna przypadek dzieci z niepełnosprawnością umysłową w klasach integracyjnych. - Klasy z częściową integracją przykładem rozwiązań edukacyjnych dla uczniów z zespołem Downa - Uczeń o szczególnych potrzebach edukacyjnych w gimnazjum. Poziom funkcjonowania społecznego i zdolności adaptacyjnych - Samoocena i jej wpływ na społeczne przystosowanie w szkole dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną - Kompetencje szkolne uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną - Drużyny Nieprzetartego Szlaku szansą społecznej integracji dzieci upośledzonych umysłowo - “Nieprzetarty szlak'' metodą integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych
  • TOM II
  • Część. I. Problematyka społecznego i zawodowego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną - Jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną - implikacje do mechanizmu wsparcia społecznego i edukacyjnego - Mity i stereotypy myślowe o niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku społecznym - Status dla rodziny i zawodowy osób z lekkim upośledzeniem umysłowym na tle zmiany społecznej - Swoje problemy życiowe w percepcji młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną - Wpływ zainteresowań na kształtowanie się drogi zawodowej młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim - Nauka ekonomiczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - Partycypacja w kulturze młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Uwarunkowania i możliwości kształcenia
  • Część II. Problemy wsparcia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - Przestrzeń edukacyjna społeczeństwa informacyjnego - Biofizjologiczne podłoże procesu rehabilitacji - Badania prenatalne - szansą dla dziecka i rodziców - Diagnoza w procesie rehabilitacji osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną - Zastosowanie dramatyzacji muzycznej w edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - Leczenie dźwiękiem w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - Rola rehabilitacji ruchowej w terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną - Interdyscyplinarne podejście w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym - Syndrom wypalenia zawodowego u osób pracujących w kontakcie pomocnym - Norweskie instytucje zabezpieczenia społecznego
  • Część III. Inicjatywy środowiskowe w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - Inicjatywy edukacyjno-terapeutyczne na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin podejmowane poprzez Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne ''Diament'' - Opolskie inicjatywy środowiska lokalnego w rehabilitacji dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym - Osoby niepełnosprawne intelektualnie w rodzinie a współczesne formy rehabilitacji na przykładzie działania warsztatów terapii zajęciowej - Aktywność twórcza uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu ''Integracja'' w Sandomierzu - Terapeutyczne i integracyjne aspekty aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną - Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski - z doświadczeń organizatorów - Czynniki determinujące adaptację dzieci niepełnosprawnych do nauki w szkole (na przykładzie PDPS ''Feniks'' w Skoczowie) - Funkcjonowanie osób głębiej niepełnosprawnych intelektualnie w mieszkaniu grupowym i w środowisku lokalnym Leszna - Problem akceptacji człowieka upośledzonego umysłowo

Czym jest znaczenie w Słownik na C .