czuję myślę jestem co to znaczy
Co znaczy jestem. Świadomość i procesy psychiczne?. Co to jest integracji wiedzy o mechanizmach.

Czy pomocne?

Czuję, myślę, jestem. Świadomość i procesy psychiczne w ujęciu poznawczym.

Definicja z ang. I feel like I am. Awareness and mental processes in terms of cognitive., z niem. Ich fühle mich wie ich bin. Bewusstsein und mentale Prozesse in Bezug auf die kognitiven..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999, wyd. 1, Oprawa: twarda,172 str., Wymiary: 170 x 240 mm
Zagadnienia: czuję myślę jestem
ISBN: ISBN 83-85416-94-3
Opis: W pracy tej podjęto istotny wątek teoretyczny dotyczący integracji wiedzy o mechanizmach regulacji psychicznej - wątek bez wątpienia doniosły dla postępu badań psychologicznych, tworzenia nowych teorii. To jest podręcznik o dużych walorach integracyjnych, napisana poprzez Autorkę o wysokich kompetencjach i w polskim piśmiennictwie psychologicznym z pewnością zostanie przyjęta jako istotna i interesująca. prof. dr hab. Czeslaw S. Nosal To jest robota bardzo ambitna, mająca na celu powstanie całościowej koncepcji poznania, czy także "umysłu". W czasach, gdy badania psychologiczne ulegają coraz większej fragmentaryzacji, próba zbudowania ogólnej teorii umysłu zasługuje na szczególnie pozytywny odbiór. Autorka próbuje łączyć różne obszary psychologii, przede wszystkim psychologię poznania z psychologią emocji, a również psychologię "naukową" z psychoterapią. Tego rodzaju prace są szczególnie istotne w dobie, gdy teoria i praktyka psychologiczna odwracają się od siebie plecami. prof. dr hab. Edward Nęcka podręcznik "Czuję - myślę - jestem" przedstawia: - dyskusję z poznawczo-doświadczeniową teorią "ja" Epsteina - dwa mechanizmy regulujące zachowanie człowieka, a również system świadomości, który pracę tych mechanizmów koordynuje - wiedzę na temat umysłu, jaką przekazują nam terapeuci - mechanizmy psychiczne, gdzie różny jest udział doświadczenia zmysłowego i refleksji - badania eksperymentalne poświęcone roli świadomości w myśleniu twórczym, intuicji, w powstawaniu błędów w rozumowaniu, a również w przebiegu emocji i realizacji dążeń
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na C .