diagnostyka autonomicznego co to znaczy
Co znaczy autonomicznego układu nerwowego i?. Co to jest podkorowe struktury ''mózgu trzewnego.

Czy pomocne?

Diagnostyka autonomicznego układu nerwowego i zaburzeń snu

Definicja z ang. Diagnosis of the autonomic nervous system and sleep disorders, z niem. Diagnose des autonomen Nervensystems und Schlafstörungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006, wyd. 1, Oprawa: twarda,282 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.86 kg
Zagadnienia: diagnostyka autonomicznego
ISBN: ISBN 83-89581-48-5
Opis: Unerwienie autonomiczne, kontrolowane poprzez korowo-podkorowe struktury ''mózgu trzewnego'', umożliwia zachowanie homeostazy i prawidłową, skoordynowaną funkcję narządów wewnętrznych i układów odpowiedzialnych za podstawowe funkcje życiowe. Czynnościowe zaburzenia regulacji współczulno-przywspółczulnej, poza subiektywnym uczuciem dyskomfortu, mogą być powodem poważnych powikłań sercowo-naczyniowych, z nagłą, niespodziewaną śmiercią włącznie. Zainteresowanie autonomicznym układem nerwowym wykracza więc poza region neurologii, co znajduje pomiędzy innymi swój słowo w badaniach prowadzonych w zakresie kardiologii, a również gastroenterologii. Istnieje przy tym pilna potrzeba uporządkowania klinicznych i elektrofizjologicznych schematów badania czynności autonomicznych i obiektywizacji uzyskiwanych wyników. Właśnie nowoczesna metodyka badania układu autonomicznego, odnoszona do konkretnych sytuacji klinicznych, a również polisomnograficz-na diagnostyka zaburzeń snu o różnej etiologii stanowią zasadniczą treść książki, przygotowanej poprzez zespół niemieckich ekspertów-praktyków, pod redakcją wybitnego klinicysty - neurologa i neuroelektrofizjologa, a równocześnie mojego serdecznego przyjaciela prof. J. Jorga, z którym miałem zaszczyt przed laty bezpośrednio współpracować. Mając na uwadze poszerzający się zakres wskazań do wnikliwej analizy czynności układu autonomicznego w schorzeniach neurologicznych i pozaneurologicznych, jak także konieczność pogłębienia diagnostyki powszechnych we współczesnej cywilizacji zaburzeń snu, polecam uwadze wszystkim zainteresowanym tą tematyką neurofizjologów i lekarzy to praktyczne kompendium, nie mające jak dotąd odpowiednika w polskiej ofercie wydawnictw medycznych. RYSZARD PODEMSKI
Spis treści:
  • Wstęp
  • DIAGNOSTYKA UKŁADU AUTONOMICZNEGO 1. Standardowe badania kliniczne czynności autonomicznych - uktad przywspółczulny 2. Standardowe badania kliniczne czynności autonomicznych - układ współczulny 3. Zmienność częstości akcji serca - metodyka badania i uwarunkowania fizjologiczne 4. Zmienność rytmu serca (ZRS) - wyniki badań i wartość rokownicza w schorzeniach neurologicznych 5. Współczulna odpowiedź skórna (SSR) - elektrofizjologiczna sposób diagnostyki uszkodzeń układu współczulnego 6. Diagnostyka uktadu moczowo-płciowego 7. Monitorowanie ciśnienia krwi i badanie reakcji ortostatycznej 8. Diagnostyka zmian elektrokardiograficznych, w szczególności zaburzeń rytmu serca, w warunkach oddziału udarowego (stroke unit)
  • POLISOMNOGRAFIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ I AMBULATORYJNEJ 9. Ambulatoryjna diagnostyka zespołu niespokojnych nóg, z zastosowaniem aktymetrii 10. Ambulatoryjny zapis EEG w czasie snu; badanie snu 11. Sposoby ambulatoryjnych badań przesiewowych wykorzystywane w ocenie zaburzeń oddychania w czasie snu 12. Polisomnografia w hipersomniach, włącznie z zespołem bezdechu śród-sennego 13. Polisomnografia w rozpoznawaniu i diagnostyce różnicowej padaczki 14. Test wielokrotnej latencji snu (MSLT - multiple sleep latency test) i test utrzymania stanu czuwania (MWT - maintenance wakefulness test) w diagnostyce neurologicznej Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na D .