diagnostyka co to znaczy
Co znaczy ultrasonograficzna w ginekologii i?. Co to jest tłumaczenie długo oczekiwanego drugiego.

Czy pomocne?

Diagnostyka ultrasonograficzna w ginekologii i położnictwie. Podręcznik i atlas. Tom 2: Położnictwo

Definicja z ang. Diagnostic Ultrasound in gynecology and obstetrics. Manual and atlas. Volume 2: Midwifery, z niem. Diagnostic Ultrasound in der Gynäkologie und Geburtshilfe. Handbuch und Atlas. Band 2: Geburtshilfe.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2004, wyd. 1, Oprawa: twarda,621 str., Wymiary: 235 x 310 mm , Waga: 2.55 kg
Zagadnienia: diagnostyka
ISBN: ISBN 83-89581-45-0
Opis: Z ogromną przyjemnością przekazujemy do rąk Czytelników tłumaczenie długo oczekiwanego drugiego tomu podręcznika Diagnostyka ultrasonograficzna w ginekologii i położnictwie zatytułowanego Położnictwo Eberharda Merza i współautorów. W ten sposób na rynku polskim znajdzie się książka i atlas w sposób całościowy obejmujący zagadnienia diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii. To jest dzieło szczególne - łączy gdyż przedmioty ultrasonografu z szeroko rozumianą wiedzą ginekologiczno-położniczą, najnowszymi dokonaniami w tej dziedzinie, kierunkami jej rozwoju. Autorzy przedstawiają w sposób jasny i precyzyjny model postępowania w różnych stanach patologii, lecz także nie unikają trudnych pytań, na które w świetle obecnej wiedzy odpowiedzieć niełatwo. W ten sposób książka staje się szczególnie cenny nie tylko dla praktyków, lecz także naukowców, którzy będą mieli okazję poszerzyć swój warsztat naukowy.
Spis treści:
 • Przedmowa
 • ZNACZENIE Wykorzystania ULTRADŹWIĘKÓW W POŁOŻNICTWIE
 • 1. Znaczenie ultrasonografu i techniki badawcze w położnictwie
 • 2. Przesiewowe badania ultrasonograficzne (skrining USG)
 • 3. Fizjologia wczesnej ciąży (I trymestr)
 • 4. Przezpochwowa biometria i ocena wieku ciąży w I trymestrze
 • 5. Zaburzenia we wczesnej ciąży
 • 6. Rozpoznawanie nieprawidłowości rozwoju dzięki ultrasonografii przezpochwowej
 • 7. Ultrasonografia przezpochwowa w diagnostyce schorzeń matki
 • 8. Pomiary miednicy w ultrasonografii przezpochwowej
 • SONOGRAFIA PRZEZBRZUSZNA
 • 9. Prawidłowa ciąża wczesna, biometria i ocena wieku ciąży w I trymestrze
 • 10. Wczesna ciąża nieprawidłowa - I trymestr
 • 11. Anatomia prawidłowa płodu w II i III trymestrze w aspekcie ultrasonograficznym
 • 12. Biometria płodu w II i III trymestrze
 • 13. Szacunkowa ocena czasu trwania ciąży w II i III trymestrze
 • 14. Szacunkowa masa płodu
 • 15. Zachowanie się płodu
 • 16. Zaburzenia rozwoju płodu w II i III trymestrze
 • 17. Immunologiczny obrzęk płodu w przypadku konfliktu serologicznego w dziedzinie czynnika Rh
 • 18. Nieimmunologiczny obrzęk płodu (NIHF)
 • 19. Wewnątrzmaciczne obumarcie płodu
 • SONOGRAFIA WAD ROZWOJOWYCH PŁODU
 • 20. Ogólna diagnostyka wad rozwojowych
 • 21. Wady rozwojowe głowy
 • 22. Wady rozwojowe okolicy szyi
 • 23. Rozszczepy kręgosłupa, tarń dwudzielna (spina bifida)
 • 24. Anomalie w klatce piersiowej
 • 25. Wady rozwojowe i choroby serca u płodu
 • 26. Wady przewodu pokarmowego i przedniej ściany brzucha
 • 27. Wady i choroby nerek i dróg moczowych
 • 28. Wady narządów płciowych
 • 29. Potworniak kości guzicznej
 • 30. Wady kończyn
 • 31. Zaburzenia i nieprawidłowości w obrębie skóry płodu
 • 32. Markery służące w ultrasonograficznej diagnostyce aberracji chromosomalnych
 • 33. Obrazy ultrasonograficzne spotykane w sytuacjach chorób zakaźnych u kobiet w ciąży
 • ULTRASONOGRAFIA ŁOŻYSKA, SZNURA PĘPOWINOWEGO I PŁYNU OWODNIOWEGO
 • 34. Łożysko
 • 35. Pępowina
 • 36. Płyn owodniowy
 • ULTRASONOGRAFIA CIĄŻY WIELOPŁODOWEJ
 • 37. Ciąże wielopłodowe
 • ULTRASONOGRAFIA U CIĘŻARNEJ
 • 38. Diagnostyka ultrasonograficzna jamy brzusznej w przebiegu ciąży
 • 39. Ultrasonografia jamy brzusznej w okresie połogu
 • ULTRASONOGRAFIA DOPPLEROWSKA
 • 40. Podstawy ultrasonografu dopplerowskiej
 • 41. Ocena hemodynamiki we wczesnej ciąży
 • 42. Krążenie maciczno-łożyskowe
 • 43 Krążenie płodowe
 • 44. Zjawiska okołoporodowe i losy płodu z wysoce patologicznym rezultatem dopplerowskiego przepływu krwi w tętnicy pępowinowej i aorcie
 • ULTRASONOGRAFIA 3D
 • 45. Ultrasonografia 3D w diagnostyce prenatalnej
 • DIAGNOSTYKA INWAZYJNA I LECZENIE W momencie CIĄŻY
 • 46. Inwazyjna diagnostyka prenatalna
 • 47. Leczenie płodu i leczenie przy nieprawidłowej ilości płynu owodniowego
 • BEZPIECZEŃSTWO I GENETYCZNE, PRAWNE I ETYCZNE ASPEKTY SONOGRAFICZNEJ DIAGNOSTYKI PRENATALNEJ
 • 48. Bezpieczeństwo diagnostyki ultrasonograficznej w okresie ciąży
 • 49. Poradnictwo genetyczne dotyczące wad wrodzonych płodu
 • 50. Niektóre zagadnienia etyczne w diagnostyce ultrasonograficznej i położnictwie
 • 51 Badania prenatalne - uregulowania prawne w Polsce
 • Bonus. Wykresy biometryczne i tabele
 • Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na D .