diagnostyka co to znaczy
Co znaczy ultrasonograficzna w urologii?. Co to jest redakcją Iwony Sudoł-Szopińskiej - znawczyni.

Czy pomocne?

Diagnostyka ultrasonograficzna w urologii

Definicja z ang. Diagnostic ultrasound in urology, z niem. Ultraschall-Diagnostik in der Urologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa 2007, wyd. 1, Oprawa: twarda,308 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.89 kg
Zagadnienia: diagnostyka
ISBN: ISBN 83-922237-3-X
Opis: ''Diagnostyka ultrasonograficzna w urologii'', napisana pod redakcją Iwony Sudoł-Szopińskiej - znawczyni ultrasonografii i innych metod obrazowania i Tomasza Szopińskiego - doświadczonego urologa, znającego znakomicie ultrasonografie w jej aspekcie urologicznym i stosującego ją w codziennej praktyce klinicznej, jest następnym dziełem stanowiącym nadzwyczaj interesujący i wartościowy wolumin coraz bogatszej, liczącej już 13 pozycji, serii wydawniczej pn. ''Praktyczna Ul-trasonografia'' wydawanej poprzez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne. Redaktorem naukowym tej serii jest niestrudzony nauczyciel i propagator ultrasonografii i nadzwyczaj sprawny i efektywny organizator kształcenia w zakresie ultrasonografii klinicznej, Prof. Wiesław Jakubowski. Autorami rozdziałów ''Diagnostyki ultrasonograficznej w urologii'' są urolodzy i radiolodzy idealnie znający wszelakie tajniki i wykorzystanie praktyczne ultrasonografii, zarówno jako sposoby ''czysto'' diagnostycznej, jak i metody wspomagającego wykonywanie wielu zabiegów urologicznych. Wszyscy Autorzy tego dzieła mają nie tylko bogate doświadczenie osobiste i niezwykłą biegłość w zakresie ultrasonografii, lecz również są od wielu lat oddani nauczaniu studentów i lekarzy tej wyrafinowanej i trudnej sposoby obrazowania - trudnej, ponieważ opartej na subiektywnej ocenie znalezisk i zmian odwzorowanych na ruchomych dwu- albo, dzięki rozwojowi technologicznemu, trójwymiarowych obrazach prezentowanych w skali szarości łączonej ostatnio już niemal powszechnie z obrazami barwnymi ilustrującymi przypływy naczyniowe i z obrazami tworzonymi dzięki użyciu ultrasonograficznych środków kontrastowych. Walor książki stanowi jej trafny podział na poszczególne rozdziały, z których każdy, opatrzony wartościowym komentarzem klinicznym, zawiera bogate ąuantum wiedzy i informacji praktycznych i jest wzbogacony starannie dobranym, czytelnym i oryginalnym materiałem ilustracyjnym. Ultrasonografia jest wprawdzie sposobem obrazowania, którą w większości sytuacji klinicznych wykorzystuje się w pierwszym rzędzie i nierzadko można na niej poprzestać. Jednak bardzo często, w szczególności wówczas, gdy trzeba rozstrzygnąć wątpliwości albo podejrzenia, które nasunęła, bądź podjąć ostateczną decyzję co do wykorzystania leczenia chirurgicznego, w jakiejkolwiek jego formie, ultrasonografie trzeba uzupełnić innymi metodami, na przykład tomografią komputerową albo obrazowaniem sposobem rezonansu magnetycznego protonów. Bardzo dobrze zatem się stało, iż w podręczniku zawarto także rozdział poświęcony tym metodom. Dlatego ''Diagnostyka ultrasonograficzna w urologii'' jest podręcznikiem wszechstronnym, pozwalającym na szersze spojrzenie na jej wątek zasadniczy. Przestudiowanie tego dzieła pozwoli Czytelnikom na zdobycie informacje, popartych własnym doświadczeniem Autorów, które okażą się użyteczne nie tylko do uprawiania zawodu, lecz również mogą inspirować do poszukiwania nowych zastosowań ultrasonografii w urologii. Wielka przydatność diagnostyczna ultrasonografii w urologii, sposoby wprowadzonej do naszej dyscypliny w połowie lat 60-tych, nie budzi najmniejszych wątpliwości. Ultrasonografia w rękach urologów i lekarzy zajmujących się rozpoznawaniem chorób i wad układu moczowego i męskich narządów płciowych metodami obrazowania, jest narzędziem, bez którego nie sposób wyobrazić sobie istnienia urologii współczesnej. Ultrasonografia poszerza wybitnie możliwości wykonywania zabiegów znikomo inwazyjnych w urologii, zarówno diagnostycznych, jak i leczniczych. Integralne zespolenie obrazowania ultrasonograficznego z zabiegami o małej wprawdzie inwazyjności i ograniczonym zakresie, aczkolwiek nierzadko mającymi charakter zabiegów ratujących życie chorego, pozwala nazwać ten region działalności zabiegowej mianem ''urologicznej ultrasonografii interwencyjnej''. Wartość ultrasonografii jako sposoby diagnostycznej w urologii, podobnie jak w innych dziedzinach medycyny klinicznej, zależy raczej od wiarygodności ocen obrazów tworzonych w momencie rzeczywistym poprzez badającego, a zatem od jego doświadczenia. To zaś można uzyskać tylko dzięki ciągłemu weryfikowaniu interpretacji obrazów w stałym kontakcie z rzeczywistością kliniczną. Tylko dlatego ultrasonograf ia w jej wymiarze klinicznym może zyskać walor ''żywej'' sposoby diagnostycznej. Natomiast, postrzeganie poprzez urologów ultrasonografii jako ''badania dodatkowego'' bez umiejętności jej wykonania w warunkach codziennej praktyki klinicznej i bez głębokiego wniknięcia w cały zakres możliwości, które Ultrasonografia stwarza, a w szczególności traktowanie jej jako metody pozwalającego zastąpić gruntowne badanie chorego, mogą tylko doprowadzić do ''spłaszczenia'' urologii i do ''stechnicyzowania'' działalności medycznej i jest prostą drogą do zatracenia głęboko humanistycznego waloru medycyny, do sprowadzenia jej na ścieżkę pozbawioną wymiaru, który jest jej atrybutem zasadniczym: bezpośredni kontakt z chorym, warunkujący widzenie w chorym autentycznego podmiotu medycyny - tylko takie postrzeganie celu naszej profesji umożliwia zachowanie etosu medycyny. ''Diagnostyka ultrasonograficzna w urologii'' zawiera bogaty opis wszelkich aspektów tego, co zapowiada jej tytuł, jest wartościowym dziełem informującym o zastosowaniach klasycznych tej sposoby i o jej najnowszych udoskonaleniach i współczesnych aplikacjach. Podręcznik ma niezaprzeczalny walor edukacyjny, poznawczy i praktyczny. Pełni ona zatem rolę podręcznika nie tylko dla urologów i adeptów urologii. Każdy z nas powinien nie tylko mieć ją we własnej bibliotece, lecz poznać dogłębnie jej zawartość, studiując szczegółowo każdy jej rozdział. Dzieło stanowi cenny majątek jego Autorów i Redaktorów - ze wszech miar zasługuje na zarekomendowanie go jak najszerszej rzeszy czytelników, a w szczególności urologów i diagnostów posługujących się metodami obrazowymi i adeptów urologii, radiologii i ultrasonografu. Gorąco zachęcam do starannej lektury tego nowoczesnego i oryginalnego podręcznika. Warszawa, 25 kwietnia 2007 r. Prof. dr hab. med. Andrzej Borówka, Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego
Spis treści:
  • Wstęp 1. Nerki 2. Pęcherz moczowy 3. Gruczoł krokowy 4. Moszna 5. Prącie 6. Diagnostyka usg zapalnych chorób nerek i chorób miąższu nerek 7. Diagnostyka usg nadciśnienia naczyniowo-nerkowego 8. Diagnostyka usg nerki przeszczepionej 9. Diagnostyka usg męskiej niepłodności 10. Diagnostyka usg układu moczowego dzieci 11. Nowoczesne techniki obrazowania ultrasonograficznego układu moczowego 12. Środki kontrastujące w ultrasonografu układu moczowego 13. Niektóre zagadnienia z tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego układu moczowego 14. Leksykon wybranych zwrotów ultrasonograficznych 15. Summary

Czym jest znaczenie w Słownik na D .