diagnoza pielęgniarska co to znaczy
Co znaczy Diagnoza pielęgniarska?. Co to jest kompetencje i samodzielność pielęgniarek, coraz.

Czy pomocne?

Diagnoza pielęgniarska

Definicja z ang. nursing diagnosis, z niem. Pflegediagnose.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,275 str., Wymiary: 170 x 235 mm
Zagadnienia: diagnoza pielęgniarska
ISBN: ISBN 83-200-2359-9
Opis: W związku ze zmianami w opiece zdrowotnej rozszerzają się kompetencje i samodzielność pielęgniarek, coraz ważniejsza staje się umiejętność stawiania diagnozy pielęgniarskiej. Niniejszy książka przedstawia podstawowe zagadnienia obejmujące definicje i zakres diagnozy w pielęgniarstwie jako jednego z etapów procesu pielęgnowania, a również możliwości zastosowania różnych typów diagnoz i techniki zbierania informacji. Szczególny nacisk położono na część praktyczną, ukazującą wykorzystanie diagnozy pielęgniarskiej w różnych środowiskach, na przykład w szpitalu, środowisku pracy, środowisku nauki, domu pomocy społecznej, środowisku zamieszkania, i w realizacji różnych zadań pielęgniarskich, na przykład we wczesnym wykrywaniu ryzyka wybranych chorób cywilizacyjnych, w opiece nad przewlekle chorym leżącym, opiece terminalnej, w wybranych zadaniach edukacyjnych, na kierowniczym stanowisku pielęgniarki. Podręcznik przeznaczona jest dla pielęgniarek i słuchaczek szkół medycznych.
Spis treści:
 • CZĘŚĆ I. DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA. ZAGADNIENIA OGÓLNE:
 • Rozdział 1. Wprowadzenie do zagadnień diagnozy
 • Rozdział 2. Rodzaje i typy diagnoz
 • Rozdział 3. Gromadzenie danych na potrzeby diagnozy pielęgniarskiej
 • Rozdział 4. Zakres i cele diagnozy pielęgniarskiej
 • Rozdział 5. Formułowanie i błędy w diagnozie pielęgniarskiej
 • CZĘŚĆ II. Wykorzystanie DIAGNOZY W PRACY PIELĘGNIARKI:
 • Rozdział 6. Diagnoza pielęgniarska w środowisku nauczania i wychowania
 • Rozdział 7. Diagnoza w środowisku pracy
 • Rozdział 8. Diagnoza pielęgniarska w praktyce szpitalnej
 • Rozdział 9. Diagnoza pielęgniarska w instytucjach opiekuńczych
 • Rozdział 10. Diagnoza pielęgniarska w środowisku lokalnym
 • CZĘŚĆ III. DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA W REALIZACJI WYBRANYCH ZADAŃ PIELĘGNIARKI:
 • Rozdział 11. Diagnoza pielęgniarska w wykrywaniu ryzyka chorób cywilizacyjnych
 • Rozdział 12. Diagnoza pielęgniarska w opiece nad przewlekle chorym leżącym
 • Rozdział 13. Diagnoza pielęgniarska w pracy z człowiekiem starszym
 • Rozdział 14. Diagnoza pielęgniarska w opiece terminalnej
 • CZĘŚĆ IV. SKALE W PRAKTYCE I DIAGNOZIE PIELĘGNIARSKIEJ:
 • Rozdział 15. Skala Pomiaru Wsparcia Społecznego
 • SPWS)

Czym jest znaczenie w Słownik na D .