diagnoza psychologiczna co to znaczy
Co znaczy PSYCHOLOGICZNA - proces, narzędzia?. Co to jest innych kierunków humanistycznych, między.

Czy pomocne?

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA - proces, narzędzia, standardy

Definicja z ang. DIAGNOSIS PSYCHOLOGICAL - the process, tools, standards, z niem. DIAGNOSE psychologisch - der Prozess, Werkzeuge, Normen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: WAiP, Warszawa 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,238 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.43 kg
Zagadnienia: diagnoza psychologiczna
ISBN: ISBN 978-83-60501-18-4
Opis: Książka przeznaczony dla studentów psychologii, a również innych kierunków humanistycznych, między innymi pedagogiki. Wprowadza w problemy powiązane z diagnozowaniem w psychologii - przedstawia istotę postępowania diagnostycznego i specyfikę stosowanych technik, uwrażliwia czytelnika na normatywny, etyczny i społeczny kontekst diagnozowania.
Spis treści:
  • 1. Definicja, element i mechanizm diagnozowania 1.1. Definicja i element diagnozowania 1.2. Schemat diagnozowania 1.3. Problemy do przemyślenia 2. Duży i kontrowersje wokół diagnozy 2.1. Psychologia praktyczna versus psychologia akademicka 2.2. Wiedza potoczna versus wiedza empiryczna 2.3. Podejście nomotetyczne versus idiograficzne 2.4. Wyjaśnianie systemowe versus mechaniczne i statystyczne 2.5. Sytuacyjna predykcja versus podmiotowe wyjaśnianie 2.6. Diagnostyka tradycyjna versus diagnostyka behawioralna 2.7. Diagnoza versus leczenie 2.8. Personologiczna versus sytuacyjna koncepcja diagnozowania 2.9. Diagnoza kliniczna versus statystyczna 2.10. Problemy do przemyślenia 3. Pomiar i testy w psychologii 3.1. Specyfika pomiaru w diagnozowaniu 3.2. Formy danych diagnostycznych – próbki, korelaty, symbole. 3.3. Narzędzia diagnostyczne – schemat Fiskego 3.4. Czym jest test psychologiczny. Specyfika sytuacji testowania 3.5. Definicja normy i normalności. Rodzaje norm 3.6. Mechanizmy klasyfikacyjne 3.7. Adaptacja kulturowa metod diagnostycznych 3.8. Problemy do przemyślenia 4. Testy psychologiczne w świetle Standardów dla procedur stosowania testów w psychologii i edukacji (Elżbieta Hornowska) 4.1. Historia Standardów 4.2. Rola Standardów 4.3. Struktura Standardów 4.4. Test psychologiczny jako narzędzie pomiarowe 4.5. Bezstronne wykorzystywanie testu 4.6 Podsumowanie

Czym jest znaczenie w Słownik na D .