diagnoza psychopedagogiczna co to znaczy
Co znaczy psychopedagogiczna - podstawowe?. Co to jest psychiki dziecka - każdego dziecka.

Czy pomocne?

Diagnoza psychopedagogiczna - podstawowe problemy i rozwiązania

Definicja z ang. Diagnosis psycho - basic problems and solutions, z niem. Diagnose psycho - grundlegende Probleme und Lösungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,429 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.58 kg
Zagadnienia: diagnoza psychopedagogiczna
ISBN: ISBN 83-89501-52-X
Opis: Podstawową cechą wychowania i kształcenia jest poznanie psychiki dziecka - każdego dziecka indywidualnie. Stąd potrzeba diagnozy, a więc rozpoznania aktualnego stanu psychicznego dziecka i nakreślenie jego tendencji rozwojowych na podstawie znajomości tendencji ogólnych. Prof. Tadeusz Pilch we wstępie do tego podręcznika akademickiego podkreśla uniwersalność treści w obszarze diagnostyki psychopedagogicznej, a następnie dopasowanie warsztatu i narzędzi badawczych do współczesnych, polskich realiów kulturowych i społecznych, czyli jego połączenie ze współczesnym życiem.
Spis treści:
  • Część I. PODSTAWY DIAGNOZY PSYCHOPEDAGOGICZNEJ 1. Diagnoza psychopedagogiczna – ogólne założenia teoretyczne 2. Uwarunkowania procesu diagnostycznego 3. Podstawowe techniki diagnostyczne w psychologii i pedagogice
  • Część II. Kluczowe OBSZARY DIAGNOZY PSYCHOPEDAGOGICZNEJ - ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE I ROZWIĄZANIA METODOLOGICZNE 1. Diagnoza środowiska wychowawczego rodziny - założenia teoretyczne 2. Niektóre koncepcje i środki diagnozy rodziny 3. Diagnoza niektórych problemów funkcjonowania rodziny jako środowiska wychowawczego - przemoc i zaniedbywanie dzieci 4. Przypadek szkolna jako element diagnozy psychopedagogicznej 5. Diagnoza dojrzałości szkolnej jako podstawa prognozy funkcjonowania dziecka w wypadku szkolnej 6. Diagnoza funkcjonowania dziecka w szkole 7. Diagnoza dysleksji rozwojowej jako podstawa prognozy trudności w uczeniu się - schemat psychopedagogiczny 8. Odmowa chodzenia do szkoły jako zaburzenie funkcjonowania dziecka w wypadku szkolnej 9. Błąd wychowawczy jako kategoria diagnozy sytuacji szkolnej i jakości środowiska rodzinnego 10. Diagnoza sytuacji społecznej w klasie szkolnej 11. Techniki projekcyjne w psychopedagogicznym diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej Literatura. Aneks

Czym jest znaczenie w Słownik na D .