dobro medycyna filozoficzne co to znaczy
Co znaczy medycyna. Filozoficzne podstawy?. Co to jest dla studentów wszystkich wydziałów uczelni.

Czy pomocne?

Dobro, zło i medycyna. Filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej

Definicja z ang. Good, evil, and medicine. The philosophical basis of bioethics cultural, z niem. Gut, Böse und Medizin. Die philosophische Grundlage der kulturellen Bioethik.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,358 str., Wymiary: 165*235 mm , Waga: 0.57 kg
Zagadnienia: dobro medycyna filozoficzne
ISBN: ISBN 83-01-13318-X
Opis: To jest książka akademicki do zajęć z filozofii i bioetyki dla studentów wszystkich wydziałów uczelni medycznych, uniwersyteckich fakultetów biologicznych i słuchaczy szkól pedagogicznych. Odwołując się do grecko judaistycznych korzeni kultury Zachodu, autor opracowania przedstawił oryginalną koncepcję etyki medycznej jako etyki troski o pacjenta, przeciwstawnej moralności walki z chorobą i śmiercią. W książce zaprezentowano także wynikające z etyki troski wzorce moralnie dobrej medycyny i odpowiadającego jej moralnie dobrego społeczeństwa. Ich omówienie posłużyło uzasadnieniu tezy zakładającej, iż najwyższym celem medycyny jest zapobieganie wzrostowi cierpień człowieka ponad konieczną miarę wynikającą z ludzkiej kondycji. Chcąc zrealizować ten cel, społeczeństwo powinno zaakceptować śmierć i stałą obecność nieredukowalnego tła chorób i bólu. Przedstawione poprzez autora normatywne propozycje sprawiają, iż podręcznik - nic nie tracąc z zalet podręcznika - zyskuje walor inspirującej lektury dla lekarzy, pielęgniarek, filozofów, etyków i teologów, a również dla osób zainteresowanych moralną stroną medycyny
Spis treści:
  • 1. Kontemplacja czy kreacja bytu? Filozofia i świat
  • 2. Zło zażegnane? Schemat świata - organizmu
  • 3. Człowiek sprawcą zła? Odpowiedź filozofii i mitu
  • 4. Uświadomiona konieczność czy odpowiedzialność? Wolność jako przedmiot filozoficznego obrazu świata
  • 5. Absolutyzm czy konsekwencjalizm? Wprowadzenie do etyki normatywnej
  • 6. Walka z abstrakcją czy dobro pacjenta? Zarys filozoficznych podstaw etyki medycznej jako etyki troski
  • 7. Naprawiać czy zapobiegać? Ontologiczne i funkcjonalne definicja choroby
  • 8. Budowanie kultury czy uprawa natury? Postęp jako kategoria moralna
  • 9. Zaprzeczać czy akceptować? Śmierć w kulturze i w medycynie Zachodu
  • 10. Adam czy Hiob? Choroba jako metafora

Czym jest znaczenie w Słownik na D .