doskonalenie organizacji co to znaczy
Co znaczy organizacji opieki pielęgniarskiej w?. Co to jest pozycja z zakresu kierowania usługami.

Czy pomocne?

Doskonalenie organizacji opieki pielęgniarskiej w lecznictwie stacjonarnym

Definicja z ang. Improving the organization of nursing care in medicine stationary, z niem. Die Verbesserung der Organisation der Pflege in der Medizin stationär.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Abrys, Kraków 1996, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,219 str., Wymiary: 145x205 mm
Zagadnienia: doskonalenie organizacji
ISBN: ISBN 83-85827-15-3
Opis: Na polskim rynku wydawniczym po raz pierwszy ukazuje się pozycja z zakresu kierowania usługami pielęgniarskimi, dostosowana do realiów transformacji systemowej, która zachodzi jednocześnie w całej gospodarce w tym i ochronie zdrowia. Podręcznik Doskonalenie organizacji opieki pielęgniarskiej w lecznictwie stacjonarnym jest poświęcona praktyce kierowania podsystemem pielęgniarstwa, strategii i metodom wprowadzania zmian, zmierzających do poprawy jakości opieki nad chorymi, a również racjonalizacji zastosowania potencjału kadrowego w szpitalach. Stanowić może zatem użyteczną pomoc dla zainteresowanych tym zagadnieniem - kadry kierowniczej zakładów opieki zdrowotnej, konsultantów, doradców praktyków, a również dla studentów akademii medycznych.
Spis treści:
 • zarządzanie ZMIANĄ l DOSKONALENIEM ORGANIZACJI:
 • 1. Współczesne koncepcje opieki zdrowotnej a opieka pielęgniarska.
 • 2. Specyfika wojskowej służby zdrowia
 • 3. Od strategii do diagnozy
 • 4. Przygotowanie zakładów opieki zdrowotnej do wprowadzania zmian organizacyjnych
 • Mechanizm PIELĘGNOWANIA W ZARZĄDZANIU OPIEKĄ PIELĘGNIARSKĄ:
 • 1. Mechanizm pielęgnowania jako przedmiot opieki w strukturze organizacyjnej szpitala
 • 2. Mechanizm pielęgnowania jako sposób pracy i problem organizacyjny
 • 3. Bariery procesu pielęgnowania
 • 4. Podejmowanie decyzji w kwestii wprowadzenia procesu pielęgnowania
 • 5. Funkcje kierownicze a mechanizm pielęgnowania
 • 6. Doskonalenie pielęgniarek w procesie pielęgnowania
 • WARUNKI ORGANIZACYJNE OPTYMALIZACJI OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ:
 • 1. Stanowisko pracy jako przedmiot struktury organizacyjnej
 • 2. Pielęgniarskie stanowiska pracy w szpitalu wojskowym i wojskowym szpitalu uzdrowiskowym
 • 3. Zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską a planowanie obsad kadrowych
 • 4. Ocena jakości opieki pielęgniarskiej
 • 5. Dokumentowanie opieki pielęgniarskiej
 • 6. Wprowadzanie zmian organizacyjnych do praktyki

Czym jest znaczenie w Słownik na D .