dziecko chore zagadnienia co to znaczy
Co znaczy Zagadnienia biopsychiczne i?. Co to jest dziecka, szczególnie, gdy niesie ona ze sobą.

Czy pomocne?

Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne.

Definicja z ang. Child sick. Issues biopsychological and pedagogical., z niem. Kind krank. Probleme biopsychologischen und pädagogische..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2007, wyd. 1, Oprawa: twarda,399 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.82 kg
Zagadnienia: dziecko chore zagadnienia
ISBN: ISBN 83-7308-780-4
Opis: Najtrudniejsze momenty w rodzinie wiążą się z chorobą dziecka, szczególnie, gdy niesie ona ze sobą niepewność, co do jego dalszych losów. Współczesna medycyna podąża z pomocą, jednak diagnoza choroby o nieprzewidywalnym zakończeniu wciąż wzbudza lęk. W tych przypadkach rodzice, opiekunowie, nauczyciele muszą nauczyć się, jak mogą najskuteczniej wspierać podopiecznego w trudnych momentach. Publikacja została pomyślana w taki sposób, by mogli z niej skorzystać zarówno specjaliści, jak i ci, którzy nimi nie są. Na początku znajdziemy w książce treści ogólnie traktujące tematykę choroby dziecięcej o skomplikowanym przebiegu. W dalszej części publikacji dokonano szczegółowej analizy wybranych jednostek chorobowych (m. in. mukowiscydoza, nieswoiste zapalenie jelit, zespół Downa, toczeń rumieniowaty układowy, choroba nowotworowa, zespół Gillesa de la Tourette’a, nadpobudliwość psychoruchowa, lęki społeczne, wada słuchu, uszkodzenia mózgu, autyzm) i zaproponowano konkretne oddziaływania wobec chorych dzieci.
Spis treści:
 • Wstęp
 • Psychospołeczne aspekty przewlekłej choroby somatycznej dziecka – perspektywa ekologiczna
 • Przewlekła choroba dziecka w aspekcie realizacji zadań życiowych jednostki i rodziny
 • Wpływ przewlekłej choroby dziecka na funkcjonowanie roli ojca
 • Alergia pokarmowa u dzieci – powody, symptomy i konsekwencje
 • Mukowiscydoza - symptomy i nadzieje
 • Niektóre zagadnienia psychosomatyczne w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci
 • Problemy psychospołeczne i medyczne dzieci z zespołem Downa w procesie wczesnej interwencji w świetle piśmiennictwa i włąsnych badań naukowych
 • Niektóre aspekty funkcjonowania dziecka chorego na toczeń rumieniowaty układowy
 • Dzieci i młodzież z chorobą nowotworową - niektóre zagadnienia
 • Zespół Gillesa de la Tourette’a – obraz kliniczny zaburzeń i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka
 • Neuropsychologiczne aspekty nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci
 • Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo. Dylematy diagnostyczne
 • Mała Mulan – historia dziewczynki, której nikt nie rozumiał...
 • Wpływ procesu chorobowego na pojawienie się symptomów zaburzeń związanych z lękiem społecznym
 • Dziecko chore na złość
 • Studium indywidualnego przypadku małej Eris
 • Zaburzenia biorozwojowe u dziecka z wadą słuchu
 • Zaburzenia emocjonalne dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym jako pierwotne i wtórne konsekwencje uszkodzenia mózgu
 • Jak funkcjonuje mózg dzieci z autyzmem? Neurobiologiczne ścieżki zaburzeń autystycznych
 • Piętno cierpienia. Choroby u dzieci głęboko wielorako niepełnosprawnych
 • Dziecko niedostosowane społecznie wobec choroby
 • Aspekty kliniczne i psychologiczne zaburzeń karmienia u niemowląt i małych dzieci
 • Od jedzenia do mówienia
 • Problemy powiązane z karmieniem dziecka chorego
 • Choroby uwarunkowane genetycznie a wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się
 • Profilaktyka prozdrowotna wobec uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 14 przy SOSW nr 11 we Wrocławiu
 • Empatia – wspieranie rozwoju czy wyręczanie?
 • Robota nauczyciela małego dziecka w grupach integracyjnych

Czym jest znaczenie w Słownik na D .